Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego (...)

Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego
i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020
z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. „NORDA - Północny Biegun Wzrostu", dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Prezydent Miasta Gdyni, jako organ opracowujący projekty dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu pn. „NORDA - Północny Biegun Wzrostu", informuje, że w dniu 30.10.2015r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050.
Wyżej wymienione dokumenty oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są w okresie trwania konsultacji społecznych, tj. od 30.10.2015r. do 20.11.2015r., w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Projektów Rozwojowych, ul. 10 Lutego 24, I piętro, pokój 123, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 800 do godz. 1600 oraz w wersji elektronicznej - do pobrania poniżej. Uwagi do dokumentów w ramach konsultacji społecznych można składać w terminie od 30.10.2015r. do 20.11.2015r.

Uwagi należy:
• składać pisemnie lub ustnie w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Projektów Rozwojowych, ul. 10 Lutego 24, I piętro, pokój 123
• przesłać pocztą elektroniczną na adres: umeuro@gdynia.pl
Uwagi złożone po dniu 20.11.2015r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 jest Prezydent Miasta Gdyni, po uwzględnieniu stanowiska Komitetu Monitorującego Realizację Projektu.

Konsultacje społeczne mają zasięg gmin obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA, tj.: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Kosakowo, Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Miasta Jastarni, Gminy Miasta Helu, Gminy Krokowa, Gminy Władysławowo, Gminy Choczewo, Gminy Miasta Łeby oraz Gminy Wicko.

Do pobrania:

1. Projekt Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050

2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego
i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050

3. Formularz zgłaszania uwag

4. OF NOU NORDA_załączniki tekstowe

5. OF NOU NORDA_załącznik kartograficzny

NORDA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 29.10.2015
Data udostępnienia informacji: 29.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2015 12:06 Korekta Agnieszka Kazimierska
30.10.2015 09:25 Korekta Agnieszka Kazimierska
30.10.2015 09:24 Korekta Agnieszka Kazimierska
30.10.2015 09:23 Korekta Agnieszka Kazimierska
30.10.2015 09:23 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 15:15 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 15:14 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 15:14 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 15:12 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 15:11 Korekta Agnieszka Kazimierska