Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 (...)

Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. „NORDA - Północny Biegun Wzrostu", dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Prezydent Miasta Gdyni, jako organ opracowujący projekty dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu pn. „NORDA - Północny Biegun Wzrostu", informuje, że w dniu 30.10.2015r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050.

Wyżej wymienione dokumenty oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są w okresie trwania konsultacji społecznych, tj. od 30.10.2015r. do 20.11.2015r., w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Projektów Rozwojowych, ul. 10 Lutego 24, I piętro, pokój 123, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 800 do godz. 1600 oraz w wersji elektronicznej - do pobrania poniżej. Uwagi do dokumentów w ramach konsultacji społecznych można składać w terminie od 30.10.2015r. do 20.11.2015r.

Uwagi należy:
• składać pisemnie lub ustnie w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Projektów Rozwojowych, ul. 10 Lutego 24, I piętro, pokój 123
• przesłać pocztą elektroniczną na adres: umeuro@gdynia.pl
Uwagi złożone po dniu 20.11.2015r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020
z perspektywą 2050 jest Prezydent Miasta Gdyni, po uwzględnieniu stanowiska Komitetu Monitorującego Realizację Projektu.
Konsultacje społeczne mają zasięg gmin obszaru funkcjonalnego Doliny Logistycznej, tj.: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Kosakowo, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Redy, Gminy Wejherowo i Gminy Miasta Wejherowo.

Do pobrania:

1. Projekt Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

3. Formularz zgłaszania uwag

4. OF Dolina Logistyczna_załączniki tekstowe

5. OF Dolina Logistyczna_załącznik kartograficzny


NORDA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 29.10.2015
Data udostępnienia informacji: 29.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2015 11:38 Korekta Agnieszka Kazimierska
30.10.2015 09:30 Korekta Agnieszka Kazimierska
30.10.2015 09:29 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 14:39 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 14:37 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 14:35 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 14:34 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 14:33 Korekta Agnieszka Kazimierska
29.10.2015 14:30 Dodanie informacji Agnieszka Kazimierska