Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.08.25.150) Prezydent Miasta Gdyni upublicznia projekt "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014 dla miasta Gdyni".

Mieszkańcy Gdyni oraz wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do projektu "Programu..." do dnia 1.08.2008r.

Uwagi można składać drogą elektroniczną na adres wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl lub osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.


Projekt Programu ochrony środowiska

Projekt Planu gospodarki odpadami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Data udostępnienia informacji: 11.07.2008