Instruktorzy Nauki Jazdy!

Przypominamy wszystkim instruktorom nauki jazdy, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn. zm.) instruktor jest obowiązany do dnia 7 stycznia przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego. Nieprzedłożenie do dnia 7 stycznia 2016r. zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku 2015 w warsztatach doskonalenia zawodowego skutkować będzie skreśleniem instruktora z ewidencji instruktorów w trybie art. 46 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Dorota _Jakubowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 06.12.2013
Data udostępnienia informacji: 09.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2015 08:52 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
09.12.2015 08:50 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
09.12.2015 08:46 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
16.01.2014 14:22 zmiana daty publikacji Dorota Jakubowska
06.12.2013 12:32 Korekta Dorota Jakubowska
06.12.2013 12:29 Dodanie informacji Dorota Jakubowska