Informacja o konsultacjach społecznych projektu rozszerzonego dokumentu ZIPROM

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniach od 20.03.2013r. do 22.04.2013r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu rozszerzonego dokumentu pn.: “Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)”. Dokument ten umożliwia uzyskanie przez podmioty z terenu Miasta Gdyni wsparcia finansowego ze środków Inicjatywy Jessica.
Projekt dokumentu będącego przedmiotem konsultacji dostępny będzie w okresie ich trwania na miejskim portalu internetowym: http://www.gdynia.pl/bip/, w zakładce – Komunikaty, oraz wyłożony do wglądu w Wydziale Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pokój 122, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 8.00 do 16.00.
Uwagi do dokumentu w ramach konsultacji społecznych będzie można składać w terminie od 20.03.2013r. do 22.04.2013r. na formularzu dostępnym:
1) w postaci elektronicznej na miejskim portalu internetowym, tj. http://www.gdynia.pl/bip/ , w zakładce - Komunikaty, lub
2) w postaci wydruku w Wydziale Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pokój 122, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
Konsultacje społeczne będą miały zasięg ogólnomiejski. Uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Gdyni, które w dniu ich rozpoczęcia mają ukończone 18 lat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 05.03.2013
Data udostępnienia informacji: 05.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.03.2013 11:22 Aktualizacja treści Agnieszka Kazimierska
05.03.2013 11:18 Dodanie informacji Agnieszka Kazimierska