Biuro Planowania Przestrzennego jednostką UM

Z dniem 1 lipca 2007 br. roku:

- ulega likwidacji wydział Urzędu Miasta Gdyni - Biuro Planowania Przestrzennego;

- rozpoczyna funkcjonowanie jednostka budżetowa BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI, które będzie wykonywało zadania dotychczas realizowane przez zlikwidowaną komórkę Urzędu.


Przedmiotem działalności Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni jest wykonywanie zadań Gminy w zakresie kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.

Do zadań statutowych Biura należy wykonywanie prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni, w tym:

- przygotowywanie projektu studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz projektów zmian Studium,

- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Gdyni.


Siedziba Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni będzie znajdowała się przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.


Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni będzie przyjmowało interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Najważniejsze telefony do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni:

1. Sekretariat......................................................- (058) 669 89 00, fax (058) 669 89 02

2. Zespół Generalnego Projektanta...................................................... - (058) 669 89 01

3. Zespół Urbanistyczny Gdynia-Północ................................................. - (058) 669 89 11

4. Zespół Urbanistyczny Gdynia-Południe............................................... - (058) 669 89 05

5. Zespół ds. Środowiska i Prognozowania....... ...................................... - (058) 669 89 10


W sprawach projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

W sprawach już obowiązujących: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informacji udziela Wydział Urbanistyki Urzędu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 26.06.2007