Wyniki przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości w Gdyni Orłowie przy wejściu nr 18 na plażę

OGŁOSZENIE O WYNIKACH II ETAPU PRZETARGU
tj. PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
który odbył się w dniu 10 marca 2023 roku
 
na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony w okresie od 01 czerwca do 01 września w latach: 2023, 2024, 2025, nieruchomości stanowiących własność: Gminy Miasta Gdyni oznaczonej jako część działki nr 3299 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024354/8 o pow. 737 (w tym 539m² powierzone w administrowanie Gdyńskiemu Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni) oraz Skarbu Państwa oznaczonej jako część działki nr 3300 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00111187/3 o pow. 1223 m², położonych w Gdyni Orłowie na plaży w rejonie wejścia nr 18 oraz terenie przyległym, z przeznaczeniem na strefę rekreacyjną z uzupełniającą funkcją gastronomiczną i zapleczem techniczno – sanitarnym, w drodze dwuetapowego przetargu.
Zwycięzcą przeprowadzonego przetargu na dzierżawę ww. nieruchomości została Spółka Alter Art Festival Sp. z o.o. – miesięczna stawka czynszu wylicytowanego wynosi 8,00 zł netto/m².

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Joanna Bartoszewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Bartoszewska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2023
Data udostępnienia informacji: 14.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2023 09:09 Dodanie informacji Joanna Bartoszewska