Informacja o naborze do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2024

W dniu 16 sierpnia 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2024

Szczegóły dotyczące Programu, naboru wniosków oraz niezbędne druki do pobrania dostępne śa na stronach Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: Nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego

Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej https://bfs.mrips.gov.pl w terminie do dnia 15 września 2023 roku.


Program ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ realizowany ze środków  Funduszu Solidarnościowego, obsługuje: Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych,
ul. Warszawska 67a
e-mail: sekretariat@gcuo.pl
tel.: 571-229-077

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Piotr Śliwiński
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Śliwiński
Data wytworzenia informacji: 21.08.2023
Data udostępnienia informacji: 21.08.2023
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2023 15:44 Dodanie informacji Piotr Śliwiński