Ogłoszenie o organizacji przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, który odbędzie się dn. 11.10.2021 r.

Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom przetargów informuje, że przetargi odbywać się będą do odwołania w Pomorskim Parku Naukowo technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.Więcej informacji na stronie www.investgdynia.pl

Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2021 r. o godz. 1000 w sali audytoryjnej „ C ” Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni przy ul. Al Zwycięstwa  96/98.
 
 
Osoby, które chcą uczestniczyć w przetargu, powinny stawić się w dniu i w miejscu przetargu w godzinach 9.30 - 10.00, w celu zaopatrzenia się w jednorazowe środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki. Organizator zapewnia bezpłatnie w/w sprzęt oraz dostęp do środków dezynfekujących. Obsługa przetargu będzie udzielać pomocy uczestnikom przetargu w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków jego przeprowadzenia.

Informacje dodatkowe:

  • Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr rachunku 53 -1440-1026-0000-0000-0040-1037 w terminie do 7 października 2021r .
  • Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
  • Wpłata wadium przez uczestnika  jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się ze stanem wybranej przez siebie nieruchomości oraz regulaminem przetargu i ich akceptacji.
  • Zapłata wylicytowanej kwoty w całości w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  • Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021,poz 234 z poźn. zm): jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu. 
  • Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1, tel 58 628 41 00.
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod numerem telefonu 58 668 89 46 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl

Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl i Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 27.07.2021
Data udostępnienia informacji: 27.07.2021