Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego przez Fundację Przytulny Domek

W dniu 23 czerwca 2022 r. do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęła oferta złożona przez Fundację Przytulny Domek na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 3 powyższej ustawy zamieszcza się ofertę do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdyni, na tablicy informacyjnej Wydziału Edukacji UM Gdynia oraz na stronie internetowej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
 
Zadanie polega na organizacji półkolonii dla ok. 45 dzieci w wieku 6-12 lat z terenu Gdyni. Zaplanowano 2 turnusy (od 1-5.08.2022 do 8-12.08.2022) w Szkole Podstawowej nr 53 w Gdyni.  W planie m.in. spacery po okolicznych lasach, wyjścia do Muzeum Emigracji i gdyńskiego Akwarium, zajęcia plastyczne.
 
Uwagi dotyczące oferty prosimy zgłaszać w formie pisemnej do Wydziału Edukacji do 1 lipca 2022 r.
Osoba odpowiedzialna za kontakt: Kinga Nowicka, tel. 58 527-35-26, pokój c101
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Kinga Nowicka
Data wytworzenia informacji: 24.06.2022
Data udostępnienia informacji: 24.06.2022