Zaświadczenie o dochodzie do programu "Czyste Powietrze"

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 217

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-85-98
58 668-85-75

Fax: 58 668 85 95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jednak zgodnie art. 24a ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych organ ma prawo wezwać stronę do uzupełnienia wniosku w terminie od 14 do 30 dni od dnia odebrania wezwania. Nieuzupełniony w terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.
Podstawa prawna:

1) Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 r.
2) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia
3) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Inne informacje: Zalecane jest składanie wniosków drogą korespondencyjną lub ewentualnie przez wrzutnię w drzwiach budynku Urzędu Miasta Gdyni na ul. 10 Lutego 24, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i konieczność ograniczania personalnego kontaktu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Paulina Leszczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Wasilewska
Data wytworzenia informacji: 03.12.2020
Data udostępnienia informacji: 03.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2023 15:59 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
10.01.2023 12:06 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.11.2021 12:01 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
30.07.2021 15:42 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
24.06.2021 14:31 Korekta Michał Kowalski
16.02.2021 09:41 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.12.2020 12:37 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.12.2020 08:01 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
07.12.2020 08:02 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
04.12.2020 14:38 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
04.12.2020 08:53 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.12.2020 08:50 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
03.12.2020 15:58 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
03.12.2020 15:57 Dodanie informacji Paulina Leszczyńska