Zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) wniosek
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Sposób załatwienia sprawy: Wnisek składa się w kancelarii ogólnej Urzedu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (PLO).

Wniosek powinien zawierać:
- wskazanie zakresu informacji objętych zaświadczeniem,
- wskazanie celu wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 lub otrzymuje korespondencyjnie.
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Nr konta bankowego Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 10 26 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy następuje w terminie do 30 dni.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Inne informacje: Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach dotyczących:
- ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych,
- hodowli zwierząt gospodarskich,
- wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 27.04.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 14:53 Aktualizacja treści Anna Bubel
28.07.2022 10:13 Aktualizacja treści Anna Bubel
16.05.2022 14:33 Aktualizacja treści Agata Madejska
01.04.2020 15:03 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
01.04.2020 15:01 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
26.03.2019 14:52 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
27.04.2017 13:54 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
27.04.2017 12:57 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
27.04.2017 12:18 Korekta Michał Kowalski