Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 602

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-32-88
58 527-32-87

Fax: 58 77 23 510
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek należy przygotować zgodnie z art. 184 ust. 2, 2a, 2b, 3, 4, 5 Prawa Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.).
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja
Opłaty: Opłata skarbowa za pozwolenie wynosi 2011 zł (dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy opłata wynosi 506 zł).

Opłatę można uiścić:
  • przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub
  • gotówką z określeniem przedmiotu wpłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsk  ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna:
  • Art. 180 ust. 3, art. 180a, art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art.188 ust. 1, 2, 2a, 2b, 5 i art. 378 ust .1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 29.10.2010
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2022 15:01 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
13.08.2019 15:36 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
12.09.2018 11:51 Aktualizacja treści Damian Kleina
14.04.2017 14:10 Aktualizacja treści Damian Kleina