Wydawanie lub wymiana kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 521

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) wniosek
2) oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb uprawniające do uzyskania karty
3) w przypadku wymiany lub wydania duplikatu karty do wniosku należy dostarczyć starą kartę wędkarską 
UWAGA: Karty wędkarskie wydane przed 31.01.1997 r. utraciły swoją ważność, w związku z czym należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o zdanym egzaminie.
4) aktualna fotografia
5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie karty

Kartę wędkarską może otrzymać osoba będąca mieszkańcem Gdyni, która zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną Polskiego Związku Wędkarskiego - Okręg w Gdańsku.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z wymaganymi załącznikami składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO).

Kartę odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 lub otrzymuje korespondencyjnie.
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł.

Nr konta bankowego Urzędu Miasta Gdyni:
PKO BP SA 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rozpatrywane wdług kolejności zgłoszeń, w terminie do 7 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna: - Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity, Dz.U.2022.883 z dnia 2022.04.25),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003 ze zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 27.04.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 14:40 Aktualizacja treści Anna Bubel
27.04.2023 14:39 Aktualizacja treści Anna Bubel
23.03.2023 11:08 usnięcie linka do CU Michał Kowalski
07.03.2023 11:58 Aktualizacja treści Anna Bubel
10.08.2022 09:37 Aktualizacja treści Monika Złoch
10.08.2022 09:27 Aktualizacja treści Monika Złoch
10.08.2022 09:25 Aktualizacja treści Monika Złoch
04.08.2022 08:43 Aktualizacja treści Natalia Tańska
01.08.2022 09:28 Aktualizacja treści Natalia Tańska
28.07.2022 09:55 Aktualizacja treści Anna Bubel
18.07.2022 15:13 Zmiana załącznika Monika Złoch
18.07.2022 15:12 Zmiana załącznika Monika Złoch
07.06.2022 13:24 Zmiana załącznika Monika Złoch
23.05.2022 14:05 Aktualizacja treści Monika Złoch
16.05.2022 14:31 Aktualizacja treści Agata Madejska
13.05.2021 12:50 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
01.04.2020 14:46 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
26.03.2019 09:08 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
04.06.2018 14:47 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
28.05.2018 15:24 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
02.11.2017 13:18 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
27.04.2017 13:21 Korekta Dorota Marszałek Jalowska