Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 517

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00
58 527-32-71
58 527-32-73

Fax: 58 527-33-00
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Pisemna interwencja na uciążliwość hałasową istniejącego podmiotu gospodarczego z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zgłaszającego.
Sposób załatwienia sprawy: • przeprowadzenie wizji lokalnej
• wykonanie pomiarów hałasu w środowisku
• w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
Opłaty: Bez opłat
Czas załatwienia sprawy: Po rozpatrzeniu interwencji termin załatwienia sprawy wynosi do jednego miesiąca, a dla sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.1219)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 02.05.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2023 15:52 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
07.07.2021 13:37 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
01.04.2020 14:23 Aktualizacja treści Agata Lipińska
01.04.2020 11:29 Aktualizacja treści Agata Lipińska
31.03.2020 14:25 Aktualizacja treści Agata Lipińska
31.03.2020 14:24 Aktualizacja treści Agata Lipińska
26.03.2019 14:39 Dodanie informacji Agata Lipińska
03.07.2018 10:22 Aktualizacja treści Agata Lipińska
02.05.2017 10:03 Aktualizacja treści Agata Lipińska
02.05.2017 09:53 Aktualizacja treści Agata Lipińska