Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-84-80
58 668-84-82
58 668-84-73

Fax: 58 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Dowód własności;
2. Wniosek o rejestrację;
3. Dokumenty potwierdzające informację o właścicielu i współwłaścicielach;
4. Dokument o rejestracji jednostki pływającym w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeśli wcześniej była zarejestrowana;
5. Dokument o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany;
6. Dokument o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
7. Dokument o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
8. Dokument o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
9. Dokument o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
10. Dokument o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
11. Dokument o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
12. Dokument  o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
13. Dokument o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
14. Dowód wniesienia opłaty
Sposób załatwienia sprawy: Komplet dokumentów należy złożyć elektronicznie przez stronę REJA24:
Reja24

Dokument rejestracyjny jachtów i innych jednostek pływających odbiera się osobiście w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24.
Opłaty: 80 zł - opłata za rejestracje i wydanie dokumentu rejestracyjnego
 
80 zł - zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego
 
80 zł - wydanie duplikatu dokumentu rejestracyjnego
 
80 zł - wydanie odpisu lub wyciągu rejestru jachtów i innych jednostek pływających do 24 m
 
60 zł - rejestracja jednostki pływającej przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego wydanego przed 01.08.2020 r.
 
15 zł - za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m


Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać opłat ( w tytule przelewu: opłata za rejestrację jednostek pływających do dł. 24 m., imię i nazwisko/ nazwa firmy):

44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni, gdy wniosek jest kompletny
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od jej otrzymania, za pośrednictwem kancelarii ogólnej tut. Urzędu.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tekst jednolity, Dz.U.2020.1500 z dnia 2020.09.01),
  • Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tekst jednolity, Dz.U.2020.248 z dnia 2020.02.17),
  • Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tekst jednolity, Dz.U.2020.763 z dnia 2020.04.28).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Ostatnio zmodyfikował: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 31.07.2020
Data udostępnienia informacji: 01.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2021 09:33 Aktualizacja treści Agata Madejska
27.08.2021 13:51 Aktualizacja treści Anna Bubel
27.08.2021 13:42 Aktualizacja treści Anna Bubel
13.05.2021 11:51 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
13.05.2021 11:48 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
29.04.2021 11:49 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
05.08.2020 14:30 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
31.07.2020 14:39 Dodanie informacji Anna Bubel