Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 517

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-33-00

Fax: 58 527 33 00
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) Wniosek winien zawierać informacje zgodnie z art.184 ust.2-4 i 221 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.)
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Sposób załatwienia sprawy: Pozwolenia udziela się w formie decyzji
Opłaty: Opłata skarbowa za pozwolenie wynosi:
1. 2011 zł dla dużego przedsiębiorcy,
2. 506 zł dla mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy
Płatności:
* przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni
PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub
* gotówką:
- w kasach Urzędu przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub
- z określeniem przedmiotu wpłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy wynika z KPA i wynosi do jednego miesiąca, a dla sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy (od dnia złożenia kompletnego wniosku)
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w ciągu czternastu dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego organu.
Podstawa prawna: Art. 181 ust.1 pkt 2, 183 ust. 1 i art.378 ust. 1 ustaw Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)
Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.)
Inne informacje: Ogólne przepisy dotyczące wydawania pozwoleń oraz pozwoleń na emisję gazów lub pyłów zawarte zostały w art.180-200 i 220-229 Prawa ochrony środowiska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Dziecielska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2010
Data udostępnienia informacji: 05.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2023 11:40 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
23.08.2019 09:41 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
23.08.2019 08:19 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
18.06.2018 10:34 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
14.06.2018 13:38 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
24.05.2017 14:45 Korekta Michał Kowalski
05.05.2017 12:40 Korekta Dorota Dziecielska