Składy obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - do pobrania

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Gdynia (II tura) - do pobrania

Uchwała Nr 36/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 36 w Słupsku z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr 6/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 36 w Słupsku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie trybu dysponowania rezerwą kart do głosowania w dniu wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. - do pobrania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym - do pobrania

Uchwała Nr 6/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 36 w Słupsku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie trybu dysponowania rezerwą kart do głosowania w dniu wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. - do pobrania

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Gdynia (I tura) - do pobrania

Postanowienie nr 41/I/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - do pobrania

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych, w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych:


- z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 36 - do pobrania
- z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 30 - do pobrania
- z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 24 - do pobrania
- z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 23 - do pobrania
- z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 34 - do pobrania
- z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 22 - do pobrania
- z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 96 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 6 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 35 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 82 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 66 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 78 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 67 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 20 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 37 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 64 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 70 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 80 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 98 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 32 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 59 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 65 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 74 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 100 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 31 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 38 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 15 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 43 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 45 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 42 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 46 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 41 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 113 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 81 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 75 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 112 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 47 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 50 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 57 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 79 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 86 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 89 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 100 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 110 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 107 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 80 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 111 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 92 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 48 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 53 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 58 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 85 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 87 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 93 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 106 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 109 - do pobrania
- z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 96 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 52 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 97 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 99 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 98 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 6 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 90 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 108 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 10 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 105 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 9 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 112 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 51 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 40 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 14 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 29 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 42 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 54 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 98 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 15 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 30 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 13 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 16 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 32 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 89 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 43 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 31 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 40 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 19 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 92 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 29 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 45 - do pobrania
- z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 63 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 117 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 59 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 97 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 106 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 4 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 94 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 34 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 55 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 90 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 7 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 97 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 14 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 106 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 31 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 68 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 39 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 10 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 78 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 93 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 58 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 30 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 31 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 31 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 97 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 106 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 16 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 1 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 68 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 61 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 25 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 3 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 66 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 31 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 19 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 23 - do pobrania
- z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 13 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 6 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 113 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 111 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 108 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 104 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 101 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 98 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 96 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 93 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 91 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 81 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 78 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 70 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 67 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 62 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 52 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 47 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 32 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 27 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 24 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 19 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 16 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 8 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 5 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 112 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 110 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 105 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 102 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 100 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 97 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 94 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 92 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 79 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 73 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 68 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 64 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 61 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 48 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 36 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 31 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 25 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 20 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 17 - do pobrania
- z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 45 - do pobrania
- z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 4 - do pobrania
- z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 87 - do pobrania
- z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 18 - do pobrania
- z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 89 - do pobrania
- z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 107 - do pobrania
- z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 75 - do pobrania
- z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 97 - do pobrania
- z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 39 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 21 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 82 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 45 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 21 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 40 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 70 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 91 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 86 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 47 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 41 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 21 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 14 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 72 - do pobrania
- z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 73 - do pobrania
- z dnia 27 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 63 - do pobrania
- z dnia 27 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 13 - do pobrania
- z dnia 27 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 84 - do pobrania
- z dnia 27 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 73 - do pobrania
- z dnia 27 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr  14 - do pobrania
- z dnia 28 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 81 - do pobrania
- z dnia 28 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 2 - do pobrania
- z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 22 - do pobrania
- z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 49 - do pobrania
- z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 48 - do pobrania
- z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 14 - do pobrania
- z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 16 - do pobrania
- z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 38 - do pobrania
- z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 113 - do pobrania
- z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 65 - do pobrania
- z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 114 - do pobrania
- z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 14 - do pobrania
- z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 14 - do pobrania
- z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 49 - do pobrania
- z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 50 - do pobrania
- z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 54 - do pobrania
- z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 69 - do pobrania
- z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 12 - do pobrania
- z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 13 - do pobrania
- z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 20 - do pobrania
- z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 67 - do pobrania
- z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 82 - do pobrania
- z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 51 - do pobrania
- z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 75 - do pobrania
- z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 84 - do pobrania
- z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 85 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 2 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 13 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 14 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 36 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 48 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 54 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 65 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 67 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 69 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 74 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 80 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 102 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 72 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 14 - do pobrania
- z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 13 - do pobrania
- z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 81 - do pobrania
- z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 32 - do pobrania
- z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 51 - do pobrania
- z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 16 - do pobrania
- z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 95 - do pobrania
- z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 66 - do pobrania
- z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 49 - do pobrania
- z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 95 - do pobrania
- z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 78 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 95 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 21 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 22 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 84 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 111 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 70 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 114 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 32 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 30 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 84 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 78 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 72 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 55 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 47 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 34 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 29 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 3 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 73 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 66 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 54 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 35 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 33 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 53 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 103 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 97 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 105 - do pobrania
- z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 100 - do pobrania

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - do pobrania

Wzór Protokołu wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - do pobrania

Prezentacja - Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych - do pobrania

Prezentacja - Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych (kwalifikacja ważności głosu) - do pobrania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym - do pobrania

Uchwała 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - do pobrania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Salamucha-Majewska
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Domagała
Data wytworzenia informacji: 21.04.2020
Data udostępnienia informacji: 21.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2020 08:39 Aktualizacja treści Aneta Domagała
10.07.2020 16:13 Aktualizacja treści Aneta Domagała
10.07.2020 15:58 Aktualizacja treści Aneta Domagała
10.07.2020 15:49 Aktualizacja treści Aneta Domagała
10.07.2020 15:36 Aktualizacja treści Aneta Domagała
10.07.2020 14:13 Aktualizacja treści Aneta Domagała
10.07.2020 14:12 Aktualizacja treści Aneta Domagała
10.07.2020 13:32 Aktualizacja treści Aneta Domagała
10.07.2020 11:29 Aktualizacja treści Aneta Domagała
10.07.2020 08:35 Aktualizacja treści Aneta Domagała
10.07.2020 08:33 Aktualizacja treści Aneta Domagała
09.07.2020 15:33 Aktualizacja treści Aneta Domagała
09.07.2020 12:00 Aktualizacja treści Aneta Domagała
08.07.2020 16:25 Aktualizacja treści Aneta Domagała
08.07.2020 16:21 Aktualizacja treści Aneta Domagała
08.07.2020 15:01 Aktualizacja treści Aneta Domagała
08.07.2020 14:54 Aktualizacja treści Aneta Domagała
08.07.2020 08:39 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
07.07.2020 13:45 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
07.07.2020 12:28 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
06.07.2020 15:19 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
02.07.2020 15:25 Aktualizacja treści Aneta Domagała
30.06.2020 10:11 Aktualizacja treści Aneta Domagała
30.06.2020 10:09 Aktualizacja treści Aneta Domagała
30.06.2020 10:05 Aktualizacja treści Aneta Domagała
30.06.2020 09:58 Aktualizacja treści Aneta Domagała
30.06.2020 09:55 Aktualizacja treści Aneta Domagała
28.06.2020 10:19 Aktualizacja treści Aneta Domagała
28.06.2020 10:14 Aktualizacja treści Aneta Domagała
28.06.2020 10:09 Aktualizacja treści Aneta Domagała
28.06.2020 09:51 Aktualizacja treści Aneta Domagała
28.06.2020 09:31 Aktualizacja treści Aneta Domagała
26.06.2020 16:29 Aktualizacja treści Aneta Domagała
26.06.2020 16:13 Aktualizacja treści Aneta Domagała
26.06.2020 14:58 Aktualizacja treści Aneta Domagała
26.06.2020 14:17 Aktualizacja treści Aneta Domagała
26.06.2020 11:37 Aktualizacja treści Aneta Domagała
25.06.2020 10:34 Aktualizacja treści Aneta Domagała
24.06.2020 16:19 Aktualizacja treści Aneta Domagała
24.06.2020 13:11 Aktualizacja treści Aneta Domagała
24.06.2020 12:11 Aktualizacja treści Aneta Domagała
24.06.2020 09:41 Aktualizacja treści Aneta Domagała
24.06.2020 09:39 Aktualizacja treści Aneta Domagała
23.06.2020 16:02 Aktualizacja treści Aneta Domagała
23.06.2020 15:08 Aktualizacja treści Aneta Domagała
23.06.2020 14:58 Aktualizacja treści Aneta Domagała
23.06.2020 14:50 Aktualizacja treści Aneta Domagała
23.06.2020 14:38 Aktualizacja treści Aneta Domagała
23.06.2020 14:25 Aktualizacja treści Aneta Domagała
23.06.2020 14:07 Aktualizacja treści Aneta Domagała
23.06.2020 09:06 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 16:26 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 16:21 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 16:16 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 15:53 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 14:16 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 11:25 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 11:03 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 10:56 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 10:42 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 10:41 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 10:40 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 10:38 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 10:36 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 10:29 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 10:26 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 10:07 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 10:05 Aktualizacja treści Aneta Domagała
22.06.2020 08:27 Aktualizacja treści Aneta Domagała
19.06.2020 15:02 Aktualizacja treści Aneta Domagała
19.06.2020 11:47 Aktualizacja treści Aneta Domagała
19.06.2020 11:06 Aktualizacja treści Aneta Domagała
19.06.2020 09:56 Aktualizacja treści Aneta Domagała
19.06.2020 09:53 Aktualizacja treści Aneta Domagała
19.06.2020 09:50 Aktualizacja treści Aneta Domagała
19.06.2020 09:49 Aktualizacja treści Aneta Domagała
18.06.2020 15:33 Aktualizacja treści Aneta Domagała
18.06.2020 15:31 Aktualizacja treści Aneta Domagała
18.06.2020 15:29 Aktualizacja treści Aneta Domagała
18.06.2020 15:27 Aktualizacja treści Aneta Domagała
18.06.2020 14:56 Aktualizacja treści Aneta Domagała
18.06.2020 14:48 Aktualizacja treści Aneta Domagała
18.06.2020 14:45 Aktualizacja treści Aneta Domagała
18.06.2020 14:04 Aktualizacja treści Aneta Domagała
18.06.2020 08:40 Aktualizacja treści Aneta Domagała
18.06.2020 08:37 Aktualizacja treści Aneta Domagała
17.06.2020 12:22 Aktualizacja treści Aneta Domagała
16.06.2020 11:20 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
15.06.2020 16:04 Aktualizacja treści Aneta Domagała
15.06.2020 16:03 Aktualizacja treści Aneta Domagała
15.06.2020 16:02 Aktualizacja treści Aneta Domagała
15.06.2020 16:02 Aktualizacja treści Aneta Domagała
11.05.2020 13:48 Korekta Aneta Domagała
09.05.2020 23:06 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
05.05.2020 12:52 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
21.04.2020 09:22 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
21.04.2020 08:39 Dodanie informacji Anna Salamucha-Majewska