Przystąpienie do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.


Na podstawie art. 37b ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XIII/257/15 z dnia 28 października 2015r o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Obwieszczenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jacek Piątek
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2016
Data udostępnienia informacji: 05.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2016 14:56 Dodanie informacji Zofia Halikowska