Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dojścia pieszego do obiektu handlowego Lidl przy ul. Małokackiej 31

RAA.6733.1.16.2021.WGN-419/31 chodnik                                                                                                     Gdynia,  28.04.2021r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm) oraz na podstawie art.  49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się że, na wniosek nr 74770/2021 z dnia 23.04.2021r. inwestora: LIDL Sp. z o.o. Sp. k., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Łukasza Szaduro, zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dojścia pieszego do obiektu handlowego Lidl przy ul. Małokackiej 31 w Gdyni na terenie działki nr 527 i części działki 525/3 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, dla zadania pod nazwą:
”Budowa dojścia pieszego do obiektu handlowego”.
 
 
Organ informuje, iż w związku z ograniczeniem dostępu do Urzędu Miasta Gdyni w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym Koronawirusem, strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wyłącznie po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu zostaną rozpatrzone zgłoszone uwagi i wnioski.
 
 
 
                                                                                                                       z up. PREZYDENTA MIASTA
 
                                                                                                                     mgr inż. Arch. Renata Stelmach
                                                                                                                             ARCHITEKI MIEJSKI
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 28.04.2021
Data udostępnienia informacji: 30.04.2021