Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminnego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Administrowania Gruntami
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 337 400 421 426 427

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-85-33
58 668-81-48

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
mapka z zaznaczonym przebiegiem inwestycji
zgoda właściciela gruntu prywatnego, do którego jest wykonywane przyłącze,
kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( w przypadku budowy sieci),
ostateczne opinie wydziałów uzgadniających inwestycję w przypadku trwałego zainwestowania
Sposób załatwienia sprawy: pismo - zgoda
Opłaty: brak opłat
Czas załatwienia sprawy: jeden miesiąc
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa prawo budowlane z 07.07.1994 r.
Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Inne informacje: Zgoda na czasowe zajęcie terenu wydawana jest w przypadku inwestycji prowadzonych pod powierzchnią gruntu (budowa przyłączy lub sieci). W przypadku inwestycji prowadzonych nad powierzchnią gruntu wydawana jest zgoda na trwałe zainwestowanie na gruncie.
Aby uzyskać zgodę, należy wypełnić odpowiedni wniosek:
- wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie terenu
- wniosek o trwałe zainwestowanie w gruncie
Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie UM przy Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 (Kancelaria Ogólna na parterze).
W przypadku czasowego zajęcia nieruchomości niezajętych pod drogę publiczną należy jednocześnie złożyć wniosek do Referatu Zarządu Nieruchomościami o ustanowienie służebności przesyłu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Makuch
Wprowadził informację: Katarzyna Biedrzycka
Ostatnio zmodyfikował: Mateusz Baczewski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2014
Data udostępnienia informacji: 12.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2020 11:06 Aktualizacja treści Mateusz Baczewski
18.06.2019 15:03 Aktualizacja treści Mateusz Baczewski
12.04.2019 12:42 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
06.07.2018 10:13 Aktualizacja treści Katarzyna Biedrzycka
30.05.2018 11:38 Zmiana załącznika Katarzyna Biedrzycka
13.04.2018 08:47 Korekta Michał Kowalski