Ustalenie numeru porządkowego budynku

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Poniedziałek - Piątek

Numer telefonu:
58 668-88-55
58 668-88-58

Fax: 58 66 88 502
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku.
Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.
Sposób załatwienia sprawy: - zawiadomienie strony o ustaleniu numeru porządkowego
- dokonanie wpisu w ewidencji gruntów i budynków
- zawiadomienie organu meldunkowego o ustaleniu numeru porządkowego

OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA,
Wnioski należy składać:
1.    Drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
- przez urząd cyfrowy    https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
- przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3.    W budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. poz. 1368)
Inne informacje: Numer porządkowy może być ustalony na wniosek właściciela nieruchomości lub innego podmiotu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków.
Urząd Miasta nie składa wniosku o wpis w księdze wieczystej.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.03.2022 09:59 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
11.03.2022 09:57 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
03.08.2021 09:30 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Drozdowska
03.08.2021 09:26 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Drozdowska
14.04.2021 14:18 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.01.2021 09:52 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.01.2021 09:52 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
07.08.2020 10:31 Aktualizacja treści Marta Drygała
19.06.2020 08:27 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
08.08.2019 13:40 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.04.2019 09:18 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:30 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:25 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
14.06.2018 10:03 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
02.11.2017 12:43 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
07.06.2017 12:33 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
23.03.2017 08:44 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska