Udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu realizacji osłony śmietnikowej

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Administrowania Gruntami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 334A 337 400 421 426 427

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek
Pokój/Numer telefonu/Dzielnica
337   58 668-81-58   Orłowo, Redłowo, Wzg.Św.Maksymiliana
337   58 668-85-06   Mały Kack, Redłowo, Wzg.Św.Maksymiliana
337   58 668-85-05   Mały Kack, Orłowo, Wzg.Św.Maksymilana
400   58 668-85 11   Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack
400   58 668-89-41   Chwarzno-Wiczlino, Karwiny, Kolibki, Wielki Kack
426   58 668-85-34   Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki
426   58 668-89-52   Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja
426   58 668-81-49   Kamienna Góra, Śródmieście
427   58 668-85-07   Cisowa, Obłuże, Pogórze
427   58 668-81-50   Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo
427   58 668-85-29   Babie Doły, Obłuże, Oksywie

Numer telefonu:
58 668-81-48
58 668-81-45

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o udostępnienie części nieruchomości gminnej
2. mapka do celów informacyjnych nieruchomości gminnej z zaznaczoną lokalizacją osłony śmietnikowej spełniającą odległości określone w § 23 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
• min. 10 m od okien i drzwi
• min. 3 m od granicy działki lub na granicy, jeśli styka się z podobną na działce sąsiedniej
• max. 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku
3. rysunek osłony śmietnikowej (dla terenów objętych ochroną konserwatorską – osłony śmietnikowej zaakceptowanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków)*
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu, w Kancelarii Ogólnej (w holu głównym na parterze) lub przesłać na adres Urzędu.
Po weryfikacji wniosku i uiszczeniu opłaty postępowanie kończy się otrzymaniem zgody na udostępnienie części nieruchomości gminnej
Opłaty: opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy działa pełnomocnik – 17,00 zł
Czas załatwienia sprawy: 3 miesiące z uwagi na konieczność zebrania merytorycznych opinii w sprawie oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Katarzyna Biedrzycka
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kutyła
Data wytworzenia informacji: 31.05.2013
Data udostępnienia informacji: 12.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.02.2021 14:26 Aktualizacja treści Adriana Kutyła
18.06.2019 15:07 Aktualizacja treści Mateusz Baczewski
12.04.2019 12:36 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
06.07.2018 10:20 Aktualizacja treści Katarzyna Biedrzycka
30.05.2018 11:36 Zmiana załącznika Katarzyna Biedrzycka
13.04.2018 08:49 Korekta Michał Kowalski
13.04.2018 08:48 Korekta Michał Kowalski