Udostępnianie danych o transakcjach rzeczoznawcom majątkowym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: pokój 308, III piętro

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-88-71
58 668-85-52

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Uzupełniony wniosek,
dodatkowo rzeczoznawcy majątkowi: kopia legitymacji o nadaniu uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
Sposób załatwienia sprawy: -udostępnienie danych o transakcjach oraz aktów notarialnych za pośrednictwem Internetu,
-udostępnienie danych o transakcjach na podstawie wniosków P, P4,
-wgląd do aktów notarialnych w siedzibie UM Gdyni po uprzednim telefonicznym umówieniu się
Opłaty: Wysokość opłat za dane z rejestru cen i wartości nieruchomości określa Tabela nr 12 i 16 Załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1. Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów 30 zł za zbiór dokumentów dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej, udostępniony na okres do 4 godzin,
2. Udostępnianie zbioru danych rejestru cen i wartości w postaci elektronicznej 6,32 zł za dane o nieruchomości będącej przedmiotem transakcji albo wyceny, 8,43 zł za wyciąg w postaci dokumentu drukowanego.
W przypadku udostępnienia zbioru danych rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania wyceny, zgodnie z pkt. 3 Załącznika do Ustawy stosuje się współczynnik korygujący opłaty K=0,5.
Zgodnie z art. 40d pkt 4 Ustawy : W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej lub z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2, jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r., poz. 2204)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019r., poz. 725)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019r., poz. 393)
Inne informacje: - dostęp do danych RCIWN on-line:
  po złożeniu wniosku o założenie konta w serwisie Web-EWID

Dodatkowe informacje w zakładce "Dla rzeczoznawców".
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2020 08:59 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 14:43 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 10:54 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
22.01.2019 15:11 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
22.01.2019 15:02 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
25.05.2018 13:44 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:42 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
09.01.2018 08:42 Korekta Aleksandra Drozdowska
09.01.2018 08:40 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
29.12.2017 13:29 Korekta Aleksandra Drozdowska
10.11.2017 09:19 Zmiana załącznika Katarzyna Jankowska
12.04.2017 08:43 Korekta Michał Kowalski
21.03.2017 15:41 Dodanie informacji Katarzyna Jankowska