Sprawy związane z realizacją umów z tytułu dzierżawy gruntu Skarbu Państwa, bezumownego korzystania z terenu, wieczystego użytkowania gruntu.

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Dochodów z Mienia Komunalnego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia
Numer pokoju: 1

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-82-53
58 668-88-28

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Sposób załatwienia sprawy:
Opłaty: Opłaty związane z realizacją umów z tytułu dzierżawy gruntu Skarbu Państwa, bezumownego korzystania z terenu, wieczystego użytkowania grunt można regulować:
- w kasach obsługiwanych przez PKO Bank Polski S.A. - sala 27
na konto Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr: 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979

Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna: art. 476 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 459)
art. 481 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 459)
art. 106 b Ustawy o podatku od towarow i usług (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2024)
Inne informacje: Informacji szczegółowych w zakresie zawieranych umów oraz stawek udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Natomiast informacji w zakresie uzgodnienia salda należności oraz fakturowania udziela Referat Dochodów z Mienia Komunalnego.
Uregulowanie należności po ustalonym terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie.
Dla nalezności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT wystawiane są faktury VAT.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 02.08.2012
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2018 11:23 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
08.06.2017 10:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.06.2017 10:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 15:20 Korekta Michał Kowalski