Przekształcenie z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - grunty gminne

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 341, 343

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-89-37
58 668-89-36
58 668-89-45
58 668-85-20

Fax: XXX
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
-nie dotyczy, przekształcenie następuje z mocy prawa, zaświadczenie o przekształceniu wydawane jest z urzędu w terminie 12 miesięcy
lub
-wniosek o wydanie zaświadczenia, wraz z opłatą skarbową 50zł (termin wydania do 4 miesięcy),
lub
-w przypadku, gdy niezbędnym jest wcześniejsze otrzymanie zaświadczenia do transakcji u notariusza, wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt z opłatą skarbową 50zl (termin wydania do 30 dni)
Sposób załatwienia sprawy: -przekształcenie następuje z mocy prawa z dniem 01.01.2019 roku
-z urzędu wydawane będą zaświadczenia potwierdzające przekształcenie, które zostaną przesłane przez Urząd do Sądu Rejonowego, w celu ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych; cały proces odbywa się bez udziału dotychczasowych użytkowników wieczystych
lub
-zaświadczenie wydawane na wniosek, pozostałe czynności j.w.
Opłaty:
-w przypadku złożenia wniosku - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 50zł płatna na konto nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

-opłata przekształceniowa, wnoszona przez okres 20 lat, jej wysokość określona będzie w zaświadczeniu
Czas załatwienia sprawy: -wydanie zaświadczenia z urzędu – 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
-wydanie zaświadczenia na wniosek – 4 miesiące od dnia złożenia wniosku
-wydanie zaświadczenia na wniosek do transakcji – 30 dni od dnia złożenia wniosku z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy u notariusza
Tryb odwoławczy: -od wydanego zaświadczenia nie służy środek odwoławczy,
-jeżeli nowy właściciel nie zgadza się z treścią zaświadczenia, ma prawo w terminie 2 miesięcy od jego otrzymania, wystąpić z wnioskiem o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Joanna Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 03.01.2019
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2024 12:47 Zmiana załącznika Joanna Stępień
01.10.2021 12:44 Aktualizacja treści Joanna Stępień
29.09.2021 09:03 Aktualizacja treści Joanna Stępień
27.05.2021 10:51 Dodanie załącznika Joanna Stępień
29.07.2019 14:09 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.07.2019 14:03 Zmiana załącznika Joanna Stępień
01.04.2019 12:07 Zmiana załącznika Joanna Stępień
01.04.2019 12:02 Zmiana załącznika Joanna Stępień
25.03.2019 15:01 Zmiana załącznika Joanna Stępień
03.01.2019 13:02 Korekta Michał Kowalski
03.01.2019 13:00 Zmiana załącznika Joanna Stępień
03.01.2019 11:45 Dodanie informacji Joanna Stępień