Grunty Skarbu Państwa sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 424

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-89-51

Fax: 58 66 88 947
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- aktualny odpis z KRS-u (dotyczy osób prawnych)
- kserokopia aktu notarialnego nabycia prawa użytkowania wieczystego lub decyzji o ustanowieniu użytkowania wieczystego
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów do celów hipotecznych
Sposób załatwienia sprawy: umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego
Opłaty: koszty notarialne i sądowe związane z umową sprzedaży
Czas załatwienia sprawy: uzależniony od terminu uzyskania opinii wydziałów współpracujących, sporządzenia wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego oraz uzyskania zgody Wojewody
Tryb odwoławczy: brak instancyjnego trybu odwoławczego
Podstawa prawna: ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 18.03.2010
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2019 14:49 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
01.04.2019 15:36 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel