Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 341, 342

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-85-30
58 668-89-36
58 668-89-37
58 668-89-45

Fax: 586688502
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: -wniosek użytkownika wieczystego zawierający oświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona
Sposób załatwienia sprawy: -pismo o przyznaniu lub odmowie przyznania 50% bonofikaty
Opłaty: -brak
Czas załatwienia sprawy: -uzależniony od terminu ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste
Tryb odwoławczy: -brak
Podstawa prawna: -art.74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121)
Inne informacje: -wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona,
-wniosek złożony po tej dacie zostanie rozpatrzony odmownie, z uwagi na uchybienie terminu,
-bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona,
-przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Szóstakowska
Wprowadził informację: Joanna Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 23.01.2012
Data udostępnienia informacji: 22.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2018 12:16 Aktualizacja treści Joanna Stępień
12.10.2017 14:25 Aktualizacja treści Joanna Stępień
16.08.2017 10:18 Korekta Michał Kowalski
22.05.2017 11:31 Aktualizacja treści Joanna Stępień
10.04.2017 13:45 Korekta Michał Kowalski
22.03.2017 12:42 Aktualizacja treści Joanna Stępień