Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia przeznaczonych do oddania w najem

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni przedstawia poniżej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia”, które przeznaczone są do oddania w najem, na czas oznaczony od 10.04.2020 - 31.10.2020 r. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni począwszy od 03.03.2020 r. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych, które dostępne będą po 24.03.2020 r. w siedzibie przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy Al. Jana Pawła II 13 a w Gdyni, tel. 785-174-719. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi
i ich akceptacją. Czynsz za najem nieruchomości płatny będzie z góry za cały okres najmu, z wyłączeniem prowadzenia dwóch punktów toalet, gdzie czynsz płatny będzie w ratach za okres miesięczny. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Jagna Ogonowska GCS
Ostatnio zmodyfikował: Jagna Ogonowska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2020
Data udostępnienia informacji: 03.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2020 14:20 Dodanie informacji Jagna Ogonowska