WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM


                                                                                                      Gdynia, dnia 30.11.2020 roku
 

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do oddania w najem następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, na następujących warunkach:
I.       w postaci:
1)     budynku położonym w ramach obiektu lodowiska zlokalizowanym przy ul. Bema 33 w Gdyni  w obrębie działki nr 348 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00008964/9
II.     przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na prowadzenie magazynu klubowego;
III.    okres najmu: do 1 roku, tj. od dnia podpisania poszczególnych umów do dnia 31.12.2021 roku;
IV.   czynsz:
1)     czynsz za najem płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;
2)     miesięczny czynsz najmu stanowi:
a)      iloczyn powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy najmowanej powierzchni nieruchomości. Stawka za jeden metr kwadratowy wynosi:
a.      za pomieszczenia magazynowo-szatniowe na nieruchomościach wskazanych w pkt. I.  1,50 zł za 1m²;
do czynszów, o których mowa wyżej doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;
V.      niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty zużycia energii elektrycznej, koszty zużycia wody;
VI.    nieruchomości przeznaczone są do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 (tablica na parterze budynku administracji) oraz na stronie BIP Gdyńskiego Centrum Sportu na rzecz niniejszego podmiotu:
1)     Hokejowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Niedźwiadki” z siedzibą w Gdyni,
ul. Grabowo 2, 81 – 265 Gdynia, wpisanym do księgi ewidencji prowadzonej dla uczniowskich klubów sportowych pod numerem 3/2008 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lipca 2008 roku
a)        71,40 m² (łącznie) powierzchni magazynowo – szatniowej zlokalizowanej
w budynku Lodowiska Miejskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Jagna Ogonowska
Ostatnio zmodyfikował: Jagna Ogonowska
Data wytworzenia informacji: 30.11.2020
Data udostępnienia informacji: 30.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2020 11:45 Dodanie informacji Jagna Ogonowska