Wydawanie kart parkingowych (dla osób niepełnosprawnych i placówek)

Miejsce Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Adres: ul. Władysława IV 43 (II piętro), 81-395 Gdynia
Numer pokoju: II piętro, pok. 4

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 880-83-78
58 880-83-23
58 880-83-75
58 880-83-77

Fax: brak
E-mail: pzon@gcz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
1. wniosek o wydanie karty parkingowej - obowiązująca część A;
2. oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz z pozytywnym wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (do wglądu).
3. 1 fotografia o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania,  fotografia może przestawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób);
4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł;
5. dokument tożsamości (do wglądu)
6. dokument potwierdzający ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe oraz ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora (do wglądu)

PLACÓWKI:
- wniosek o wydanie karty parkingowej - obowiązująca część B;
- dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania placówki; (do wglądu)
- oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji  osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
- dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu);
- dokument tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania placówki. (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: Karta parkingowa
Opłaty: 21 zł
 
Nr rachunku bankowego:
PKO BP SA
91 1020 1811 0000 0102 0321 2883
Gdyńskie Centrum Zdrowia
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
Czas załatwienia sprawy: Nie określono w przepisach – w praktyce do 30 dni
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej
Inne informacje: 1. Osoba niepełnosprawna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.
 
2. Placówka otrzymuje kartę parkingową na 3 lata.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Wiśniewska
Wprowadził informację: Patrycja Zachara
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Zachara
Data wytworzenia informacji: 19.11.2018
Data udostępnienia informacji: 19.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2022 09:57 Zmiana załącznika Patrycja Zachara
18.01.2022 14:10 Zmiana załącznika Patrycja Zachara
08.07.2020 15:22 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
08.07.2020 15:20 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
03.02.2020 13:13 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
04.11.2019 08:14 Zmiana podstawy prawnej Patrycja Zachara
31.07.2019 10:10 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
25.04.2019 11:52 dodanie kategorii niepełnosprawni Michał Kowalski
21.02.2019 12:01 Inne Patrycja Zachara
21.11.2018 14:15 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
19.11.2018 12:29 Publikacja Patrycja Zachara