Nieodpłatna pomoc prawna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nieodpłatną pomoc prawną mogą uzyskać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom prowadzącym ww. działalność stanowi pomoc de minimis (Dz. U. z 2020 r. poz. 1441) i podlega regulacjom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
 
Osoba prowadząca ww. działalność ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną musi przed jej udzieleniem dostarczyć następujące dokumenty:
 
1.    Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 
2.    Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 01.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2021 10:52 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
21.01.2021 13:53 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
17.12.2020 12:34 Inne Marta Śmiechowska
31.12.2019 11:48 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
31.05.2019 14:38 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
02.01.2019 09:40 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
02.01.2019 09:39 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
31.12.2018 09:06 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
02.07.2018 10:50 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
29.12.2017 15:35 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
29.12.2017 15:35 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
08.03.2017 14:00 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
08.03.2017 13:57 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
08.03.2017 13:53 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
08.03.2017 13:51 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
04.01.2017 15:37 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
02.01.2017 15:18 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
02.01.2017 08:52 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
02.02.2016 11:39 Dodanie informacji Salwiusz Marchel
02.02.2016 10:58 Dodanie informacji Salwiusz Marchel
12.01.2016 09:50 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
08.01.2016 14:46 Korekta Salwiusz Marchel
08.01.2016 14:44 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
07.01.2016 15:03 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
05.01.2016 12:03 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:26 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:25 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:22 Dodanie informacji Salwiusz Marchel