Nieodpłatna pomoc prawna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nieodpłatną pomoc prawną mogą uzyskać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom prowadzącym ww. działalność stanowi pomoc de minimis (Dz. U. z 2020 r. poz. 1441) i podlega regulacjom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
 
Osoba prowadząca ww. działalność ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną musi przed jej udzieleniem dostarczyć następujące dokumenty:
 
1.    Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 
2.    Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Termin porady zostanie ustalony po otrzymaniu powyższych dokumentów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 01.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.11.2022 12:10 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
17.09.2021 10:52 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
21.01.2021 13:53 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
17.12.2020 12:34 Inne Marta Śmiechowska
31.12.2019 11:48 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
31.05.2019 14:38 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
02.01.2019 09:40 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
02.01.2019 09:39 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
31.12.2018 09:06 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
02.07.2018 10:50 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
29.12.2017 15:35 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
29.12.2017 15:35 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
08.03.2017 14:00 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
08.03.2017 13:57 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
08.03.2017 13:53 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
08.03.2017 13:51 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
04.01.2017 15:37 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
02.01.2017 15:18 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
02.01.2017 08:52 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
02.02.2016 11:39 Dodanie informacji Salwiusz Marchel
02.02.2016 10:58 Dodanie informacji Salwiusz Marchel
12.01.2016 09:50 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
08.01.2016 14:46 Korekta Salwiusz Marchel
08.01.2016 14:44 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
07.01.2016 15:03 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
05.01.2016 12:03 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:26 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:25 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:22 Dodanie informacji Salwiusz Marchel