Porady prawne i obywatelskie w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19 świadczone są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe). 

W celu uzyskania pomocy należy zapisać się na poradę / złożyć za pośrednictwem poczty elektoronicznej lub telefonicznie wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Aby skorzystać z porady należy wysłać wniosek na adres:

  • npp@gdynia.pl (pomoc prawna)
  • bppkalendarz@gmail.com (pomoc prawna)
  • biuro@ovum.org.pl (poradnictwo obywatelskie)
lub zadzwonić pod numer telefonu:
  • 58 625 76 19 (pomoc prawna)
  • 572 382 444 (pomoc prawna)
  • 58 350 15 15 (poradnictwo obywatelskie)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 23.03.2020
Data udostępnienia informacji: 23.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2020 11:22 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
15.05.2020 15:51 Zmiana załącznika Salwiusz Marchel
23.03.2020 11:29 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
23.03.2020 10:04 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel