Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - dla kogo?

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. W przypadku porad udzielanych zdalnie w stanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, składanie tych oświadczeń nie jest wymagane.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
3a. nieodpłatną mediację,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2017
Data udostępnienia informacji: 02.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2020 12:42 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
02.01.2019 09:42 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
02.01.2019 09:37 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
31.12.2018 09:39 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
02.01.2017 08:48 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
12.01.2016 09:51 Korekta Salwiusz Marchel
05.01.2016 12:00 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:29 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:12 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:12 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:11 Korekta Salwiusz Marchel
30.12.2015 16:18 Korekta Salwiusz Marchel
30.12.2015 16:17 Korekta Salwiusz Marchel
30.12.2015 16:16 Dodanie informacji Salwiusz Marchel