Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - dla kogo?

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przeznaczone jest dla osób uprawnionych, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym z wiązku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 02.01.2017
Data udostępnienia informacji: 02.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2019 09:42 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
02.01.2019 09:37 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
31.12.2018 09:39 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
02.01.2017 08:48 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
12.01.2016 09:51 Korekta Salwiusz Marchel
05.01.2016 12:00 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:29 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:12 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:12 Korekta Salwiusz Marchel
31.12.2015 14:11 Korekta Salwiusz Marchel
30.12.2015 16:18 Korekta Salwiusz Marchel
30.12.2015 16:17 Korekta Salwiusz Marchel
30.12.2015 16:16 Dodanie informacji Salwiusz Marchel