Porady dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 08.01.2019
Data udostępnienia informacji: 08.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2023 12:43 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
06.07.2023 14:40 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
17.02.2022 10:40 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
20.09.2021 13:47 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
17.12.2020 12:49 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska