Porady dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się może być udzielona pomoc prawna lub świadczone poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

W celu skorzystania z takiej formy pomocy należy wypełnić poniższe oświdaczenie i złożyć w formie papierowej na adres Urzędu Miasta lub osobiście w Samodzielnym Referacie ds. organizacji pozarządowych (ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia) lub w formie elektornicznej na adres ngo@gdynia.pl 

druk oświadczenia 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 08.01.2019
Data udostępnienia informacji: 08.01.2019