Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

„Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych”

      Przedmiotem postępowania jest nabycie praw odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej. Nieruchomości powinny być położone w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasta Gdyni.
      Z ogólnymi warunkami składania ofert można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdyni lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. 401 oraz 428. Dodatkowe informacje na temat składania ofert pod nr tel. 58 668 85 12, 58 668 85 53 oraz na stronach internetowych: www.gdynia.pl/bip w zakładce Nieruchomości oraz www.investgdynia.pl/ w zakładce Nabycie lokali.

      W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 23.01.2018
Data udostępnienia informacji: 20.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2021 12:08 Aktualizacja treści Paulina Grześ
14.01.2021 12:07 Aktualizacja treści Paulina Grześ
14.01.2021 12:06 Aktualizacja treści Paulina Grześ
14.01.2021 12:05 Aktualizacja treści Paulina Grześ
24.06.2020 14:31 Zmiana podstawy prawnej Paulina Grześ
24.06.2020 14:02 Aktualizacja treści Paulina Grześ
17.01.2019 10:13 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
29.08.2018 09:15 Aktualizacja treści Paulina Grześ
29.08.2018 09:13 Aktualizacja treści Paulina Grześ
06.07.2018 15:02 Aktualizacja treści Paulina Grześ
06.07.2018 14:29 Aktualizacja treści Paulina Grześ
20.06.2018 14:43 Aktualizacja treści Paulina Grześ
20.06.2018 13:13 Aktualizacja treści Paulina Grześ
20.02.2018 11:35 dodanie aliasu nabycielokali Michał Kowalski
23.01.2018 12:38 Aktualizacja treści Paulina Grześ
23.01.2018 12:35 Dodanie informacji Paulina Grześ