Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego w treści decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 99 w Gdyni
 
 
MGL.6826.17.2013.AK2/PNL                                                                   Gdynia, 6 listopada 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowieniaPrezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 6 listopada 2018 r. wydał postanowienie o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w treści decyzji Nr 15 PN/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 741 o powierzchni 913 m2, obręb nr 0015 Grabówek, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 99.

Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 21 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu
https://www.gdynia.pl/bip/morska-99,7584/sprostowanie-bledu-udzial,530471
 
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jego wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 06.11.2018
Data udostępnienia informacji: 06.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2018 09:52 Dodanie informacji Adriana Kątnik