Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego.

MGL.6826.17.2013.AK2/PNL                                                                   Gdynia, 14 marca 2018 r.


 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu zawiadomienia


Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 13 marca 2018 r. wydał zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 741 o powierzchni 913 m2, obręb nr 0015 Grabówek, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 99.
W zawiadomieniu podane są wysokości opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność przypadające na poszczególne lokale wnioskodawców.

Strony mogą zapoznać się z wydanym zawiadomieniem codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu
(http://gdynia.pl/bip/zawiadomienia-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci,7259).
 
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jego wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2018 09:43 Dodanie informacji Paulina Grześ