Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - ul. Morska 99

MGL.6826.17.2013.AK2/PNL                                                                   Gdynia, 25 stycznia 2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu zawiadomienia


      Prezydent Miasta Gdyni informuje, że zawiadomieniem z dnia 25 stycznia 2018 r. przedłużył do  30 czerwca 2018 r. termin załatwienia sprawy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 741 o powierzchni 913 m2, obręb nr 0015 Grabówek, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 99.

      Strony mogą zapoznać się z wydanym zawiadomieniem codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
     Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu
(http://gdynia.pl/bip/zawiadomienia-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci,7259).
 
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego obwieszczenie.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 25.01.2018
Data udostępnienia informacji: 25.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2018 12:05 Dodanie informacji Paulina Grześ