Obwieszczenie o wydaniu decyzji Morska 99

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 99 w Gdyni
 
 
MGL.6826.17.2013.AK2/PNL                                                                   Gdynia, 25 lipca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 25 lipca 2018 r. wydał decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 741 o powierzchni 913 m2, obręb nr 0015 Grabówek, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 99.

Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Odpis decyzji może zostać udostępniony stronie postępowania w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wydanie odpisu.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu
https://www.gdynia.pl/bip/morska-99,7584/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-morska-99,525960
 
Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jej wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 25.07.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2018 12:22 Dodanie informacji Adriana Kątnik