2022
Poz. Tytuł data udost.
1 Uchwała Nr XXXVII/1181/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Pani Marii Piradoff-Link Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2022-03-01
2 Uchwała Nr XXXVII/1182/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Panu Łukaszowi Osowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2022-03-01
3 Uchwała Nr XXXVII/1183/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Gdyńskiej Fundacji „Dom Marzeń” Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2022-03-01
4 Uchwała Nr XXXVII/1184/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Żeliwnej 2022-03-01
5 Uchwała Nr XXXVII/1185/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Fregatowej 2022-03-01
6 Uchwała Nr XXXVII/1186/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 2022-03-01
7 Uchwała Nr XXXVII/1187/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 2022-03-01
8 Uchwała Nr XXXVII/1188/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ul. Morskiej i ul. Kołłątaja 2022-03-01
9 Uchwała Nr XXXVII/1189/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 55 2022-03-01
10 Uchwała Nr XXXVII/1190/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Zielonej 2022-03-01
11 Uchwała Nr XXXVII/1191/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 2022-03-01
12 Uchwała Nr XXXVII/1192/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Algierskiej 2022-03-01
13 Uchwała Nr XXXVII/1193/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka 2022-03-01
14 Uchwała Nr XXXVII/1194/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022 - 2023 2022-03-01
15 Uchwała Nr XXXVII/1195/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Meksykańskiej drodze bez nazwy 2022-03-01
16 Uchwała Nr XXXVII/1196/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Brukarskiej w Gdyni 2022-03-01
17 Uchwała Nr XXXVII/1197/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę, na rzecz najemcy użytkującego nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat 2022-03-01
18 Uchwała Nr XXXVII/1198/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę, na rzecz najemcy użytkującego nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat 2022-03-01
19 Uchwała Nr XXXVII/1199/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie skargi pana KS wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 2022-03-01
20 Uchwała Nr XXXVIII/1200/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2022 – 2024” 2022-03-01
21 Uchwała Nr XXXVIII/1201/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży. Kontynuacja na lata 2022-2024” 2022-03-01
22 Uchwała Nr XXXVIII/1202/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Falistej 2022-03-01
23 Uchwała Nr XXXVIII/1203/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jantarowej 2022-03-01
24 Uchwała Nr XXXVIII/1204/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 405 2022-03-01
25 Uchwała Nr XXXVIII/1205/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Spacerowej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2022-03-01
26 Uchwała Nr XXXVIII/1206/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2022-03-01
27 Uchwała Nr XXXVIII/1207/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Architektów 2022-03-01
28 Uchwała Nr XXXVIII/1208/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 2022-03-01
29 Uchwała Nr XXXVIII/1209/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy A.Necla 2022-03-01
30 Uchwała Nr XXXVIII/1210/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich 2022-03-01
31 Uchwała Nr XXXVIII/1211/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 2022-03-01
32 Uchwała Nr XXXVIII/1212/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 2022-03-01
33 Uchwała Nr XXXVIII/1213/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej 2022-03-01
34 Uchwała Nr XXXVIII/1214/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej 112 w trybie bezprzetargowym 2022-03-01
35 Uchwała Nr XXXVIII/1215/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Orłowo do kategorii dróg gminnych i przyłączenia do pasa drogowego drogi publicznej nr 135679G (ul. Orłowska). 2022-03-01
36 Uchwała Nr XXXVIII/1216/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Śródmieście do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia nowego przebiegu drogi publicznej nr 135035G (ul. Stefana Batorego). 2022-03-01
37 Uchwała Nr XXXVIII/1217/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Działki Leśne do kategorii dróg powiatowych i przyłączenia do pasa drogowego drogi publicznej nr 1626G (ul. Witomińska) 2022-03-01
38 Uchwała Nr XXXVIII/1218/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia nowego przebiegu drogi publicznej nr 1628G (ul. Aleja Marszałka Piłsudskiego). 2022-03-01
39 Uchwała Nr XXXVIII/1219/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej 2022-03-01
40 Uchwała Nr XXXVIII/1220/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/647/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach 2022-03-01
41 Uchwała Nr XXXVIII/1221/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni 2022-03-01
42 Uchwała Nr XXXVIII/1222/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni poprzez zmianę struktury organizacyjnej 2022-03-01
43 Uchwała Nr XXXVIII/1223/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej 2022-03-01
44 Uchwała Nr XXXVIII/1224/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wniosków AF dotyczących odtworzenia linii kolejowej miejskiej na trasie Rumia – Gdynia Oksywie 2022-03-01
45 Uchwała Nr XXXVIII/1225/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie skarg TO na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2022-03-01
46 Uchwała Nr XXXIX/1226/22 z 3 marca 2022 r. w sprawie współpracy z miastem Kaliningrad (Federacja Rosyjska) 2022-05-06
47 Uchwała Nr XXXIX/1227/22 z 3 marca 2022 r. w sprawie współpracy z miastem Rybińsk (Federacja Rosyjska) 2022-05-06
48 Rezolucja Nr XXXIX/1/22 z 3 marca 2022 r. w sprawie agresji Rosji na Ukrainę 2022-05-06
49 Uchwała Nr XL/1228/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-05-06
50 Uchwała Nr XL/1229/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-05-06
51 Uchwała Nr XL/1230/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Urszulanek i Wolności 2022-05-06
52 Uchwała Nr XL/1231/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon Węzła Franciszki Cegielskiej 2022-05-06
53 Uchwała Nr XL/1232/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej 2022-05-06
54 Uchwała Nr XL/1233/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 2022-05-06
55 Uchwała Nr XL/1234/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2022 2022-05-06
56 Uchwała Nr XL/1235/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej 2022-05-06
57 Uchwała Nr XL/1236/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2022-05-06
58 Uchwała Nr XL/1237/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kartuskiej 2022-05-06
59 Uchwała Nr XL/1238/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kolonia "45C" 2022-05-06
60 Uchwała Nr XL/1239/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie skargi SJ z (...)  oraz ER z (...) na wykonywanie zadań publicznych przez Prezydenta Miasta Gdyni, w imieniu którego działa Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu 2022-05-06
61 Uchwała Nr XL/1240/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie skarg TO na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, wniesionych 9 lutego i 1 marca 2022 r. 2022-05-06
62 Uchwała Nr XL/1241/22 z 23 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok 2022-05-06
63 Uchwała Nr XL/1242/22 z 23 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-05-06
64 Uchwała Nr XL/1243/22 z 23 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych” 2022-05-06
65 Uchwała Nr XL/1244/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/48 2022-05-06
66 Uchwała Nr XL/1245/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Dębogórzu, przy ul. Owocowej 2022-05-06
67 Uchwała Nr XL/1246/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej 2022-05-06
68 Uchwała Nr XL/1247/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej/ ul. Nauczycielskiej 2022-05-06
69 Uchwała Nr XL/1248/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II oraz na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w trybie bezprzetargowym 2022-05-06
70 Uchwała Nr XL/1249/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni na terenie Parku Kolibki w trybie bezprzetargowym 2022-05-06
71 Uchwała Nr XL/1250/A/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 2022-05-06
72 Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni Nr XL/O/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 2022-05-06
73 Uchwała Nr XLI/1250/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy na zasadzie miast siostrzanych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Żytomierz (Ukraina) 2022-05-06
74 Uchwała Nr XLI/1251/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy Plac Wolnej Ukrainy obszarowi przyległemu do ulicy Zawiszy Czarnego 2022-05-06
75 Uchwała Nr XLI/1252/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1)  2022-05-06
76 Uchwała Nr XLI/1253/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-05-06
77 Uchwała Nr XLI/1254/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2022 r. 2022-05-06
78 Uchwała Nr XLI/1255/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2022-05-06
79 Uchwała Nr XLI/1256/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego 2022-05-06
80 Uchwała Nr XLI/1257/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego 2022-05-06
81 Uchwała Nr XLI/1258/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej 2022-05-06
82 Uchwała Nr XLI/1259/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa 2022-05-06
83 Uchwała Nr XLI/1260/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022-2025" 2022-05-06
84 Uchwała Nr XLI/1261/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2022-2025 2022-05-06
85 Uchwała Nr XLI/1262/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia zawartego z Miastem Sopot w zakresie orzekania o niepełnosprawności 2022-05-06
86 Uchwała Nr XLI/1263/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2022 2022-05-06
87 Uchwała Nr XLI/1264/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2022-05-06
88 Uchwała Nr XLI/1265/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację pomnika Stanisława Dąbka 2022-05-06
89 Uchwała Nr XLI/1266/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Budowniczych 2022-05-06
90 Uchwała Nr XLI/1267/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Gwarancyjna 2022-05-06
91 Uchwała Nr XLI/1268/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Kadłubowców 2022-05-06
92 Uchwała Nr XLI/1269/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Konstruktorów 2022-05-06
93 Uchwała Nr XLI/1270/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Rurarska 2022-05-06
94 Uchwała Nr XLI/1271/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze położonej w Śródmieściu Gdyni nazwy ulica Stanisława Ziołowskiego 2022-05-06
95 Uchwała Nr XLI/1272/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy Węzeł Zesłańców Sybiru obszarowi zbiegu ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd 2022-05-06
96 Uchwała Nr XLI/1273/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia „08A” 2022-05-06
97 Uchwała Nr XLI/1274/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia „08B” 2022-05-06
98 Uchwała Nr XLI/1275/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia „08C” 2022-05-06
99 Uchwała Nr XLI/1276/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia "09" 2022-05-06
100 Uchwała Nr XLI/1277/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia "10" 2022-05-06
101 Uchwała Nr XLI/1278/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej 2022-05-06
102 Uchwała Nr XLI/1279/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania - ul. Węglowej 11 2022-05-06
103 Uchwała Nr XLI/1280/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej. 2022-05-06
104 Uchwała Nr XLI/1281/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Witomińskiej 2022-05-06
105 Uchwała Nr XLI/1282/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Augustyna Necla w Gdyni 2022-05-06
106 Uchwała Nr XLI/1283/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 434 i 436 obręb 0016 Kamienna Góra 2022-05-06
107 Uchwała Nr XLI/1284/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432 i 434 obręb 0016 Kamienna Góra 2022-05-06
108 Uchwała Nr XLI/1285/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wiśniowej 2022-05-06
109 Uchwała Nr XLI/1286/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2022-05-06
110 Uchwała Nr XLI/1287/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zgoda 2022-05-06
111 Uchwała Nr XLI/1288/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Skarbka 2022-05-06
112 Uchwała Nr XLI/1289/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Widnej 4c 2022-05-06
113 Uchwała Nr XLI/1290/22 z 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/1228/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-05-06
114 Uchwała Nr XLI/1291/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie skargi WP na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2022-05-06
115 Uchwała Nr XLI/1292/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie petycji złożonej przez DW i DA,, dotyczącej uhonorowania Romana Dmowskiego 2022-05-06
116 Uchwała Nr XLII/1293/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2022-06-03
117 Uchwała Nr XLII/1294/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 49 w Gdyni. 2022-06-03
118 Uchwała Nr XLII/1295/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 30 w Gdyni i Szkoły Podstawowej nr 28 im Lotników Polskich w Gdyni w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Gdyni 2022-06-03
119 Uchwała Nr XLII/1296/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2022-06-03
120 Uchwała Nr XLII/1297/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły 2022-06-03
121 Uchwała Nr XLII/1298/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Kaspra Geskego w Gdyni 2022-06-03
122 Uchwała Nr XLII/1299/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego zadania pn. „Budowa parkingu/parkingów kubaturowych wraz z zarządzaniem powstałą infrastrukturą przy ul. Lotników lub/i ul. Kieleckiej w Gdyni” 2022-06-03
123 Uchwała Nr XLII/1300/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Asnyka 2022-06-03
124 Uchwała Nr XLII/1301/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Korczaka 2022-06-03
125 Uchwała Nr XLII/1302/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej 2022-06-03
126 Uchwała Nr XLII/1303/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej 174 2022-06-03
127 Uchwała Nr XLII/1304/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 72 2022-06-03
128 Uchwała Nr XLII/1305/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Nowogrodzkiej. 2022-06-03
129 Uchwała Nr XLII/1306/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Polnej 2022-06-03
130 Uchwała Nr XLII/1307/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Promiennej 2022-06-03
131 Uchwała Nr XLII/1308/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1) 2022-06-03
132 Uchwała Nr XLII/1309/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-06-03
133 Uchwała Nr XLII/1310/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie uchwały Rady Dzielnicy Leszczynki Nr XXI/37/2022 z dnia 5 kwietnia 2022r. 2022-06-03
134 Uchwała Nr XLII/1311/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie skargi Stowarzyszenia Bryza na Prezydenta Miasta Gdyni, jako wykonującego nadzór nad samorządową jednostką kultury – Gdyńskim Centrum Kultury
135
136
137
138
139
140
..... ......

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 01.02.2022
Data udostępnienia informacji: 01.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2022 12:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 14:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 13:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 13:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 13:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 13:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 13:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 12:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 12:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 11:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 11:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 10:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 10:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 09:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.04.2022 11:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.03.2022 13:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.03.2022 13:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.03.2022 12:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.03.2022 12:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.02.2022 15:36 Korekta Dorota Nelke
01.02.2022 15:36 Korekta Dorota Nelke
01.02.2022 15:35 Dodanie informacji Dorota Nelke