2022
Poz. Tytuł data udost.
1 Uchwała Nr XXXVII/1181/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Pani Marii Piradoff-Link Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2022-03-01
2 Uchwała Nr XXXVII/1182/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Panu Łukaszowi Osowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2022-03-01
3 Uchwała Nr XXXVII/1183/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Gdyńskiej Fundacji „Dom Marzeń” Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2022-03-01
4 Uchwała Nr XXXVII/1184/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Żeliwnej 2022-03-01
5 Uchwała Nr XXXVII/1185/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Fregatowej 2022-03-01
6 Uchwała Nr XXXVII/1186/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 2022-03-01
7 Uchwała Nr XXXVII/1187/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 2022-03-01
8 Uchwała Nr XXXVII/1188/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ul. Morskiej i ul. Kołłątaja 2022-03-01
9 Uchwała Nr XXXVII/1189/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 55 2022-03-01
10 Uchwała Nr XXXVII/1190/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Zielonej 2022-03-01
11 Uchwała Nr XXXVII/1191/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 2022-03-01
12 Uchwała Nr XXXVII/1192/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Algierskiej 2022-03-01
13 Uchwała Nr XXXVII/1193/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka 2022-03-01
14 Uchwała Nr XXXVII/1194/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022 - 2023 2022-03-01
15 Uchwała Nr XXXVII/1195/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Meksykańskiej drodze bez nazwy 2022-03-01
16 Uchwała Nr XXXVII/1196/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Brukarskiej w Gdyni 2022-03-01
17 Uchwała Nr XXXVII/1197/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę, na rzecz najemcy użytkującego nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat 2022-03-01
18 Uchwała Nr XXXVII/1198/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę, na rzecz najemcy użytkującego nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat 2022-03-01
19 Uchwała Nr XXXVII/1199/22 z 26 stycznia 2022 r. w sprawie skargi pana KS wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 2022-03-01
20 Uchwała Nr XXXVIII/1200/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2022 – 2024” 2022-03-01
21 Uchwała Nr XXXVIII/1201/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży. Kontynuacja na lata 2022-2024” 2022-03-01
22 Uchwała Nr XXXVIII/1202/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Falistej 2022-03-01
23 Uchwała Nr XXXVIII/1203/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jantarowej 2022-03-01
24 Uchwała Nr XXXVIII/1204/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 405 2022-03-01
25 Uchwała Nr XXXVIII/1205/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Spacerowej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2022-03-01
26 Uchwała Nr XXXVIII/1206/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2022-03-01
27 Uchwała Nr XXXVIII/1207/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Architektów 2022-03-01
28 Uchwała Nr XXXVIII/1208/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 2022-03-01
29 Uchwała Nr XXXVIII/1209/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy A.Necla 2022-03-01
30 Uchwała Nr XXXVIII/1210/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich 2022-03-01
31 Uchwała Nr XXXVIII/1211/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 2022-03-01
32 Uchwała Nr XXXVIII/1212/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 2022-03-01
33 Uchwała Nr XXXVIII/1213/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej 2022-03-01
34 Uchwała Nr XXXVIII/1214/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej 112 w trybie bezprzetargowym 2022-03-01
35 Uchwała Nr XXXVIII/1215/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Orłowo do kategorii dróg gminnych i przyłączenia do pasa drogowego drogi publicznej nr 135679G (ul. Orłowska). 2022-03-01
36 Uchwała Nr XXXVIII/1216/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Śródmieście do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia nowego przebiegu drogi publicznej nr 135035G (ul. Stefana Batorego). 2022-03-01
37 Uchwała Nr XXXVIII/1217/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Działki Leśne do kategorii dróg powiatowych i przyłączenia do pasa drogowego drogi publicznej nr 1626G (ul. Witomińska) 2022-03-01
38 Uchwała Nr XXXVIII/1218/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia nowego przebiegu drogi publicznej nr 1628G (ul. Aleja Marszałka Piłsudskiego). 2022-03-01
39 Uchwała Nr XXXVIII/1219/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej 2022-03-01
40 Uchwała Nr XXXVIII/1220/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/647/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach 2022-03-01
41 Uchwała Nr XXXVIII/1221/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni 2022-03-01
42 Uchwała Nr XXXVIII/1222/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni poprzez zmianę struktury organizacyjnej 2022-03-01
43 Uchwała Nr XXXVIII/1223/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej 2022-03-01
44 Uchwała Nr XXXVIII/1224/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie wniosków AF dotyczących odtworzenia linii kolejowej miejskiej na trasie Rumia – Gdynia Oksywie 2022-03-01
45 Uchwała Nr XXXVIII/1225/22 z 23 lutego 2022 r. w sprawie skarg TO na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2022-03-01
46 Uchwała Nr XXXIX/1226/22 z 3 marca 2022 r. w sprawie współpracy z miastem Kaliningrad (Federacja Rosyjska) 2022-05-06
47 Uchwała Nr XXXIX/1227/22 z 3 marca 2022 r. w sprawie współpracy z miastem Rybińsk (Federacja Rosyjska) 2022-05-06
48 Rezolucja Nr XXXIX/1/22 z 3 marca 2022 r. w sprawie agresji Rosji na Ukrainę 2022-05-06
49 Uchwała Nr XL/1228/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-05-06
50 Uchwała Nr XL/1229/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-05-06
51 Uchwała Nr XL/1230/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Urszulanek i Wolności 2022-05-06
52 Uchwała Nr XL/1231/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon Węzła Franciszki Cegielskiej 2022-05-06
53 Uchwała Nr XL/1232/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej 2022-05-06
54 Uchwała Nr XL/1233/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 2022-05-06
55 Uchwała Nr XL/1234/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2022 2022-05-06
56 Uchwała Nr XL/1235/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej 2022-05-06
57 Uchwała Nr XL/1236/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2022-05-06
58 Uchwała Nr XL/1237/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kartuskiej 2022-05-06
59 Uchwała Nr XL/1238/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kolonia "45C" 2022-05-06
60 Uchwała Nr XL/1239/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie skargi SJ z (...)  oraz ER z (...) na wykonywanie zadań publicznych przez Prezydenta Miasta Gdyni, w imieniu którego działa Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu 2022-05-06
61 Uchwała Nr XL/1240/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie skarg TO na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, wniesionych 9 lutego i 1 marca 2022 r. 2022-05-06
62 Uchwała Nr XL/1241/22 z 23 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok 2022-05-06
63 Uchwała Nr XL/1242/22 z 23 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-05-06
64 Uchwała Nr XL/1243/22 z 23 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych” 2022-05-06
65 Uchwała Nr XL/1244/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/48 2022-05-06
66 Uchwała Nr XL/1245/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Dębogórzu, przy ul. Owocowej 2022-05-06
67 Uchwała Nr XL/1246/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej 2022-05-06
68 Uchwała Nr XL/1247/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej/ ul. Nauczycielskiej 2022-05-06
69 Uchwała Nr XL/1248/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II oraz na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w trybie bezprzetargowym 2022-05-06
70 Uchwała Nr XL/1249/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni na terenie Parku Kolibki w trybie bezprzetargowym 2022-05-06
71 Uchwała Nr XL/1250/A/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 2022-05-06
72 Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni Nr XL/O/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 2022-05-06
73 Uchwała Nr XLI/1250/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy na zasadzie miast siostrzanych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Żytomierz (Ukraina) 2022-05-06
74 Uchwała Nr XLI/1251/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy Plac Wolnej Ukrainy obszarowi przyległemu do ulicy Zawiszy Czarnego 2022-05-06
75 Uchwała Nr XLI/1252/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1)  2022-05-06
76 Uchwała Nr XLI/1253/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-05-06
77 Uchwała Nr XLI/1254/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2022 r. 2022-05-06
78 Uchwała Nr XLI/1255/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2022-05-06
79 Uchwała Nr XLI/1256/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego 2022-05-06
80 Uchwała Nr XLI/1257/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego 2022-05-06
81 Uchwała Nr XLI/1258/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej 2022-05-06
82 Uchwała Nr XLI/1259/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa 2022-05-06
83 Uchwała Nr XLI/1260/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022-2025" 2022-05-06
84 Uchwała Nr XLI/1261/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2022-2025 2022-05-06
85 Uchwała Nr XLI/1262/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia zawartego z Miastem Sopot w zakresie orzekania o niepełnosprawności 2022-05-06
86 Uchwała Nr XLI/1263/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2022 2022-05-06
87 Uchwała Nr XLI/1264/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2022-05-06
88 Uchwała Nr XLI/1265/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację pomnika Stanisława Dąbka 2022-05-06
89 Uchwała Nr XLI/1266/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Budowniczych 2022-05-06
90 Uchwała Nr XLI/1267/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Gwarancyjna 2022-05-06
91 Uchwała Nr XLI/1268/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Kadłubowców 2022-05-06
92 Uchwała Nr XLI/1269/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Konstruktorów 2022-05-06
93 Uchwała Nr XLI/1270/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazwy ulica Rurarska 2022-05-06
94 Uchwała Nr XLI/1271/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania drodze położonej w Śródmieściu Gdyni nazwy ulica Stanisława Ziołowskiego 2022-05-06
95 Uchwała Nr XLI/1272/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy Węzeł Zesłańców Sybiru obszarowi zbiegu ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd 2022-05-06
96 Uchwała Nr XLI/1273/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia „08A” 2022-05-06
97 Uchwała Nr XLI/1274/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia „08B” 2022-05-06
98 Uchwała Nr XLI/1275/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia „08C” 2022-05-06
99 Uchwała Nr XLI/1276/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia "09" 2022-05-06
100 Uchwała Nr XLI/1277/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Kolonia "10" 2022-05-06
101 Uchwała Nr XLI/1278/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej 2022-05-06
102 Uchwała Nr XLI/1279/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania - ul. Węglowej 11 2022-05-06
103 Uchwała Nr XLI/1280/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej. 2022-05-06
104 Uchwała Nr XLI/1281/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Witomińskiej 2022-05-06
105 Uchwała Nr XLI/1282/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Augustyna Necla w Gdyni 2022-05-06
106 Uchwała Nr XLI/1283/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 434 i 436 obręb 0016 Kamienna Góra 2022-05-06
107 Uchwała Nr XLI/1284/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432 i 434 obręb 0016 Kamienna Góra 2022-05-06
108 Uchwała Nr XLI/1285/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wiśniowej 2022-05-06
109 Uchwała Nr XLI/1286/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2022-05-06
110 Uchwała Nr XLI/1287/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zgoda 2022-05-06
111 Uchwała Nr XLI/1288/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Skarbka 2022-05-06
112 Uchwała Nr XLI/1289/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Widnej 4c 2022-05-06
113 Uchwała Nr XLI/1290/22 z 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/1228/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-05-06
114 Uchwała Nr XLI/1291/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie skargi WP na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2022-05-06
115 Uchwała Nr XLI/1292/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie petycji złożonej przez DW i DA,, dotyczącej uhonorowania Romana Dmowskiego 2022-05-06
116 Uchwała Nr XLII/1293/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2022-06-03
117 Uchwała Nr XLII/1294/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 49 w Gdyni. 2022-06-03
118 Uchwała Nr XLII/1295/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 30 w Gdyni i Szkoły Podstawowej nr 28 im Lotników Polskich w Gdyni w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Gdyni 2022-06-03
119 Uchwała Nr XLII/1296/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2022-06-03
120 Uchwała Nr XLII/1297/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły 2022-06-03
121 Uchwała Nr XLII/1298/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Kaspra Geskego w Gdyni 2022-06-03
122 Uchwała Nr XLII/1299/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego zadania pn. „Budowa parkingu/parkingów kubaturowych wraz z zarządzaniem powstałą infrastrukturą przy ul. Lotników lub/i ul. Kieleckiej w Gdyni” 2022-06-03
123 Uchwała Nr XLII/1300/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Asnyka 2022-06-03
124 Uchwała Nr XLII/1301/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Korczaka 2022-06-03
125 Uchwała Nr XLII/1302/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej 2022-06-03
126 Uchwała Nr XLII/1303/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej 174 2022-06-03
127 Uchwała Nr XLII/1304/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 72 2022-06-03
128 Uchwała Nr XLII/1305/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Nowogrodzkiej. 2022-06-03
129 Uchwała Nr XLII/1306/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Polnej 2022-06-03
130 Uchwała Nr XLII/1307/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Promiennej 2022-06-03
131 Uchwała Nr XLII/1308/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1) 2022-06-03
132 Uchwała Nr XLII/1309/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-06-03
133 Uchwała Nr XLII/1310/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie uchwały Rady Dzielnicy Leszczynki Nr XXI/37/2022 z dnia 5 kwietnia 2022r. 2022-06-03
134 Uchwała Nr XLII/1311/22 z 25 maja 2022 r. w sprawie skargi Stowarzyszenia Bryza na Prezydenta Miasta Gdyni, jako wykonującego nadzór nad samorządową jednostką kultury – Gdyńskim Centrum Kultury 2022-10-07
135 Uchwała Nr XLIII/1312/22 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania 2022-10-07
136 Uchwała Nr XLIII/1313/22 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2021. 2022-10-07
137 Uchwała Nr XLIII/1314/22 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdynia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdynia w 2021r. 2022-10-07
138 Uchwała Nr XLIII/1315/22 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Gdynia. 2022-10-07
139 Uchwała Nr XLIII/1316/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni 2022-10-07
140 Uchwała Nr XLIII/1317/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXIV/1110/21 Rady Miasta Gdyni w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni 2022-10-07
141 Uchwała Nr XLIII/1318/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk 2022-10-07
142 Uchwała Nr XLIII/1319/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni 2022-10-07
143 Uchwała Nr XLIII/1320/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z wyznaczonych miejsc piknikowych na terenach gminnych 2022-10-07
144 Uchwała Nr XLIII/1321/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy gen. Maczka w Gdyni 2022-10-07
145 Uchwała Nr XLIII/1322/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy ks. Edmunda Makowskiego w Gdyni 2022-10-07
146 Uchwała Nr XLIII/1323/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nałkowskiej 2022-10-07
147 Uchwała Nr XLIII/1324/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Sanockiej 2022-10-07
148 Uchwała Nr XLIII/1325/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybińskiego 2022-10-07
149 Uchwała Nr XLIII/1326/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. Dąbka 2022-10-07
150 Uchwała Nr XLIII/1327/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego 2022-10-07
151 Uchwała Nr XLIII/1328/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika 13-15 klatka 13, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2022-10-07
152 Uchwała Nr XLIII/1329/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej 2022-10-07
153 Uchwała Nr XLIII/1330/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV w trybie bezprzetargowym 2022-10-07
154 Uchwała Nr XLIII/1331/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna w trybie bezprzetargowym. 2022-10-07
155 Uchwała Nr XLIII/1332/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni w rejonie ul. Chwarznieńskiej, w trybie bezprzetargowym 2022-10-07
156 Uchwała Nr XLIII/1333/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Legionów w trybie bezprzetargowym 2022-10-07
157 Uchwała Nr XLIII/1334/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432, 364, 371 obręb 0016 Kamienna Góra 2022-10-07
158 Uchwała Nr XLIII/1335/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego 2022-10-07
159 Uchwała Nr XLIII/1336/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Abrahama. 2022-10-07
160 Uchwała Nr XLIII/1337/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Bp. Dominika 2022-10-07
161 Uchwała Nr XLIII/1338/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Palmowej/ul.Gruszkowej 6 2022-10-07
162 Uchwała Nr XLIII/1339/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 2022-10-07
163 Uchwała Nr XLIII/1340/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1) 2022-10-07
164 Uchwała Nr XLIII/1341/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-10-07
165 Uchwała Nr XLIII/1342/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej 2022-10-07
166 Uchwała Nr XLIII/1343/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Sezonowej Bursy Szkolnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdyni 2022-10-07
167 Uchwała Nr XLIII/1344/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni 2022-10-07
168 Uchwała Nr XLIII/1345/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śliskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2022-10-07
169 Uchwała Nr XLIII/1346/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie petycji złożonej przez DŁ, dotyczącej odstąpienia od planu nadania nazwy „Plac Wolnej Ukrainy” obszarowi przyległemu do ul. Zawiszy Czarnego i uhonorowania Romana Dmowskiego poprzez nadanie wspomnianemu placowi jego imienia 2022-10-07
170 Uchwała Nr XLIII/1347/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie skargi KS z dnia 26 maja 2022 r. na Uchwałę Nr XLI/1251/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie nadania nazwy Plac Wolnej Ukrainy obszarowi przyległemu do ulicy Zawiszy Czarnego 2022-10-07
171 Uchwała Nr XLIII/1348/22 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2022/2023 2022-10-07
172 Uchwała Nr XLIV/1349/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1) 2022-10-07
173 Uchwała Nr XLIV/1350/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-10-07
174 Uchwała Nr XLIV/1351/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki 2022-10-07
175 Uchwała Nr XLIV/1352/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego 2022-10-07
176 Uchwała Nr XLIV/1353/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu 2022-10-07
177 Uchwała Nr XLIV/1354/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2022 – 2023” 2022-10-07
178 Uchwała Nr XLIV/1355/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zamiaru połączenia filii nr 5 i filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2022-10-07
179 Uchwała Nr XLIV/1356/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały Nr XIX/602/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. 2022-10-07
180 Uchwała Nr XLIV/1357/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni 2022-10-07
181 Uchwała Nr XLIV/1358/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia ul. Stanisława Ziołowskiego w Gdyni w dzielnicy Śródmieście do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 2022-10-07
182 Uchwała Nr XLIV/1359/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni 2022-10-07
183 Uchwała Nr XLIV/1360/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni 2022-10-07
184 Uchwała Nr XLIV/1361/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni 2022-10-07
185 Uchwała Nr XLIV/1362/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hutniczej 16 w Gdyni 2022-10-07
186 Uchwała Nr XLIV/1363/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hutniczej 16 w Gdyni 2022-10-07
187 Uchwała Nr XLIV/1364/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hutniczej 16 w Gdyni 2022-10-07
188 Uchwała Nr XLIV/1365/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/36 2022-10-07
189 Uchwała Nr XLIV/1366/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Fregatowej 2022-10-07
190 Uchwała Nr XLIV/1367/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w okolicy ul. Kartuskiej i ul. Chełmińskiej 2022-10-07
191 Uchwała Nr XLIV/1368/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janowskiej 2022-10-07
192 Uchwała Nr XLIV/1369/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nauczycielskiej 2022-10-07
193 Uchwała Nr XLIV/1370/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170F 2022-10-07
194 Uchwała Nr XLIV/1371/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Północnej 2022-10-07
195 Uchwała Nr XLIV/1372/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni w nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 2022-10-07
196 Uchwała Nr XLIV/1373/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 2022-10-07
197 Uchwała Nr XLIV/1374/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej/ul.Wejherowskiej 2022-10-07
198 Uchwała Nr XLIV/1375/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej 2022-10-07
199 Uchwała Nr XLIV/1376/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni w rejonie ul. Kopernika 2022-10-07
200 Uchwała Nr XLIV/1377/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 2022-10-07
201 Uchwała Nr XLIV/1378/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kamiennej 2022-10-07
202 Uchwała Nr XLIV/1379/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Waleriana Szefki 2022-10-07
203 Uchwała Nr XLIV/1380/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 2022-10-07
204 Uchwała Nr XLIV/1381/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej 2022-10-07
205 Uchwała Nr XLIV/1382/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu oraz sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Pasiecznej 31 2022-10-07
206 Uchwała Nr XLIV/1383/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych. 2022-10-07
207 Uchwała Nr XLIV/1384/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia zawartego z Miastem Sopot w zakresie orzekania o niepełnosprawności 2022-10-07
208 Uchwała Nr XLIV/1385/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/1296/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. 2022-10-07
209 Uchwała Nr XLIV/1386/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdyni przy ul. Energetyków 13 2022-10-07
210 Uchwała Nr XLIV/1387/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni 2022-10-07
211 Uchwała Nr XLIV/1388/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni 2022-10-07
212 Uchwała Nr XLIV/1389/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 13 w Gdyni 2022-10-07
213 Uchwała Nr XLIV/1390/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyni. 2022-10-07
214 Uchwała Nr XLIV/1391/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi KS na Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej sposobu rozpatrzenia skargi nadziałanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 2022-10-07
215 Uchwała Nr XLIV/1392/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie petycji złożonej przez KS, dotyczącej uhonorowania Romana Dmowskiego i uczczenia pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów 2022-10-07
216 Uchwała Nr XLIV/1393/22 z 31 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi KS na Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej zamachu na porządek konstytucyjny i ustawowy w demokracji bezpośredniej przez opóźnianie publikacji petycji i karygodne cenzurowanie petycji 2022-10-07
217 Uchwała Nr XLV/R2/22 z 28 września 2022 r. w sprawie energii elektrycznej 2022-10-07
218 Uchwała Nr XLV/1394/22 z 28 września 2022 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Orłowskiej położonej w dzielnicy Orłowo poprzez nadanie jej nazwy ulica Adolfa Popławskiego 2022-10-07
219 Uchwała Nr XLV/1395/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hryniewickiego 6/1 w Gdyni 2022-10-07
220 Uchwała Nr XLV/1396/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hryniewickiego 6/1 w Gdyni 2022-10-07
221 Uchwała Nr XLV/1397/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego w Gdyni 2022-10-07
222 Uchwała Nr XLV/1398/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2022-10-07
223 Uchwała Nr XLV/1399/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Arendta Dickmana 2022-10-07
224 Uchwała Nr XLV/1400/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej 2022-10-07
225 Uchwała Nr XLV/1401/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Skrzypowej 2022-10-07
226 Uchwała Nr XLV/1402/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 3/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 20 , usytuowanego w Gdyni przy ul. Stawnej 1B 2022-10-07
227 Uchwała Nr XLV/1403/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej 2022-10-07
228 Uchwała Nr XLV/1404/22 z 28 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2022-10-07
229 Uchwała Nr XLV/1405/22 z 28 września 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1 2022-10-07
230 Uchwała Nr XLV/1406/22 z 28 września 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-10-07
231 Uchwała Nr XLV/1407/22 z 28 września 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2022-10-07
232 Uchwała Nr XLV/1408/22 z 28 września 2022 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XI/356/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia 2022-10-07
233 Uchwała Nr XLV/1409/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 62/83 2022-10-07
234 Uchwała Nr XLV/1410/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Widnej 2022-10-07
235 Uchwała Nr XLV/1411/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Klifowej 2022-10-07
236 Uchwała Nr XLV/1412/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej i ul. Krzywoustego w Gdyni 2022-10-07
237 Uchwała Nr XLV/1413/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kartuskiej 2022-10-07
238 Uchwała Nr XLV/1414/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Dembińskiego 1C 2022-10-07
239 Uchwała Nr XLV/1415/22 z 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Geskiego w trybie bezprzetargowym 2022-10-07
240 Uchwała Nr XLV/1416/22 z 28 września 2022 r. w sprawie petycji złożonej przez KS, zawierającej wezwanie do zrzeczenia się mandatów przez wszystkich radnych Rady Miasta Gdyni z powodu utraty zaufania wyborców w wyniku zniesławiania przez nich polskiego patriotyzmu Romana Dmowskiego i oddawania hołdu państwu rządzonemu przez neobanderowców propagujących antypolski ukraiński nazizm. 2022-10-07
241 Uchwała Nr XLV/1417/22 z 28 września 2022 r. w sprawie skargi JK na Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej sprawy nawiezienia odpadów w postaci ziemi z wykopów na działkę położoną w Gdyni, w latach 2017 i 2018. 2022-10-07
242 Uchwała Nr XLV/1418/22 z 28 września 2022 r. w sprawie skargi SS na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 2022-10-07
243 Uchwała Nr XLV/1419/22 z 28 września 2022 r. w sprawie skargi JW na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2022-10-07
244 Uchwała Nr XLV/1420/22 z 28 września 2022 r. w sprawie skargi JW na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, dotyczącej udostępnienia jego danych osobowych 2022-10-07
245 Uchwała Nr XLV/1421/22 z 28 września 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni 2022-10-07
246 Uchwała Nr XLVI/1422/22 z 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 2022-11-02
247 Uchwała Nr XLVI/1423/22 z 26 października 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni 2022-11-02
248 Uchwała Nr XLVI/1424/22 z 26 października 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2022-11-02
249 Uchwała Nr XLVI/1425/22 z 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdyni w sprawie zmiany granic miasta Gdyni 2022-11-02
250 Uchwała Nr XLVI/1426/22 z 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem 2022-11-02
251 Uchwała Nr XLVI/1427/22 z 26 października 2022 r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 z siedzibą w Gdyni 2022-11-02
252 Uchwała Nr XLVI/1428/22 z 26 października 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16 w Gdyni 2022-11-02
253 Uchwała Nr XLVI/1429/22 z 26 października 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16 w Gdyni 2022-11-02
254 Uchwała Nr XLVI/1430/22 z 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego 2022-11-02
255 Uchwała Nr XLVI/1431/22 z 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej 2022-11-02
256 Uchwała Nr XLVI/1432/22 z 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Jana Matejki 1, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2022-11-02
257 Uchwała Nr XLVI/1433/22 z 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kartuskiej 2022-11-02
258 Uchwała Nr XLVI/1434/22 z 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ul. Komandorskiej i ul. Grabowo 2022-11-02
259 Uchwała Nr XLVI/1435/22 z 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV w trybie bezprzetargowym 2022-11-02
260 Uchwała Nr XLVI/1436/22 z 26 października 2022 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni 2022-11-02
261 Uchwała Nr XLVI/1437/22 z 26 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni 2022-11-02
262 Uchwała Nr XLVI/1438/22 z 26 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2022-11-02
263 Uchwała Nr XLVI/1439/22 z 26 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni 2022-11-02
264 Uchwała Nr XLVI/1440/22 z 26 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2022-11-02
265 Uchwała Nr XLVI/1441/22 z 26 października 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok 2022-11-02
266 Uchwała Nr XLVI/1442/22 z 26 października 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-11-02
267 Uchwała Nr XLVI/1443/22 z 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 151 2022-11-02
268 Uchwała Nr XLVI/1444/22 z 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń piwnicznych przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni 2022-11-02
269 Uchwała Nr XLVI/1445/22 z 26 października 2022 r. w sprawie skargi BN na Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej sprawy negatywnie rozpatrzonego wniosku o odroczenie terminu płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu 2022-11-02
270 Uchwała Nr XLVI/1446/22 z 26 października 2022 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Gdynia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2022-11-02
271 Uchwała Nr XLVII/1447/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2022-11-30
272 Uchwała Nr XLVII/1448/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLVI/1423/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni 2022-11-30
273 Uchwała Nr XLVII/1449/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie e ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok 2022-11-30
274 Uchwała Nr XLVII/1450/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-11-30
275 Uchwała Nr XLVII/1451/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marszałka Piłsudskiego 2022-11-30
276 Uchwała Nr XLVII/1452/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2022-11-30
277 Uchwała Nr XLVII/1453/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie  utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Senior+ oraz połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni 2022-11-30
278 Uchwała Nr XLVII/1454/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kieleckiej w Gdyni 2022-11-30
279 Uchwała Nr XLVII/1455/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie e wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Architektów 2022-11-30
280 Uchwała Nr XLVII/1456/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gajowej 27 2022-11-30
281 Uchwała Nr XLVII/1457/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2022-11-30
282 Uchwała Nr XLVII/1458/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 2022-11-30
283 Uchwała Nr XLVII/1459/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 2022-11-30
284 Uchwała Nr XLVII/1460/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Sandomierskiej 2022-11-30
285 Uchwała Nr XLVII/1461/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1)  2022-11-30
286 Uchwała Nr XLVII/1462/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035 2022-11-30
287 Uchwała Nr XLVII/1463/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2022 - 2026 2022-11-30
288 Uchwała Nr XLVII/1464/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2023 roku 2022-11-30
289 Uchwała Nr XLVII/1465/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Rumia 2022-11-30
290 Uchwała Nr XLVII/1466/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kosakowo 2022-11-30
291 Uchwała Nr XLVII/1467/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyn 2022-11-30
292 Uchwała Nr XLVII/1468/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie e zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 59 w Gdyni. 2022-11-30
293 Uchwała Nr XLVII/1469/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie  odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej. 2022-11-30
294 Uchwała Nr XLVII/1470/22 z 23 listopada 2022 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni darowizny nieruchomości od osoby fizycznej 2022-11-30
295 Uchwała Nr XLVIII/1471/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie nadania pani Hannie Wendzie - Uszyńskiej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
296 Uchwała Nr XLVIII/1472/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie nadania księdzu Jackowi Sosze Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
297 Uchwała Nr XLVIII/1473/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej W Gdyni - Wiczlinie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
298 Uchwała Nr XLVIII/1474/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej
299 Uchwała Nr XLVIII/1475/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdynia
300 Uchwała Nr XLVIII/1476/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
301 Uchwała Nr XLVIII/1477/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
302 Uchwała Nr XLVIII/1478/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie e określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczania ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych
303 Uchwała Nr XLVIII/1479/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych
304 Uchwała Nr XLVIII/1480/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXV/851/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie prowadzenia przez Urząd Miasta obsługi Gdyńskiego Centrum Informatyki.
305 Uchwała Nr XLVIII/1481/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej przy SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14 zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/388/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008 r. oraz zatwierdzenie nowego Regulaminu.
306 Uchwała Nr XLVIII/1482/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w rejonie ul. Wiesławy Kwiatkowskiej w Gdyni
307 Uchwała Nr XLVIII/1483/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Gedymina
308 Uchwała Nr XLVIII/1484/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10 klatka A.
309 Uchwała Nr XLVIII/1485/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Waszyngtona
310 Uchwała Nr XLVIII/1486/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łebskiej 12
311 Uchwała Nr XLVIII/1487/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Górniczej
312 Uchwała Nr XLVIII/1488/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej
313 Uchwała Nr XLVIII/1489/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Cumowników
314 Uchwała Nr XLVIII/1490/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej
315 Uchwała Nr XLVIII/1491/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja
316 Uchwała Nr XLVIII/1492/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok
317 Uchwała Nr XLVIII/1493/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2023 - 2036
318 Uchwała Nr XLVIII/1494/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
319 Uchwała Nr XLVIII/1495/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Placu Górnośląskim
320 Uchwała Nr XLVIII/1496/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie  skargi XX na działalność Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Gdyni.
321 Uchwała Nr XLVIII/1497/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie skargi XX na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
322 Uchwała Nr XLVIII/1498/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie skargi XX na Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej nienależytego wykonywania zadań oraz biurokratycznego załatwiania spraw.
323 Uchwała Nr XLVIII/1499/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie skargi XX na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Gdyni
324 Uchwała Nr XLVIII/1500/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli
325 Uchwała Nr XLVIII/1501/22 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
..... ......

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 01.02.2022
Data udostępnienia informacji: 01.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2023 13:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.01.2023 13:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
30.11.2022 09:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2022 13:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.11.2022 11:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.10.2022 15:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.10.2022 12:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.10.2022 11:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.10.2022 09:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.10.2022 09:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.06.2022 12:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 14:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 13:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 13:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 13:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 13:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 13:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 12:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 12:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 11:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 11:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 10:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 10:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2022 09:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.04.2022 11:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.03.2022 13:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.03.2022 13:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.03.2022 12:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.03.2022 12:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.02.2022 15:36 Korekta Dorota Nelke
01.02.2022 15:36 Korekta Dorota Nelke
01.02.2022 15:35 Dodanie informacji Dorota Nelke