2021
Poz. Tytuł data udost.
1 Uchwała Nr XXVI/859/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie nadania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2021-05-31
2 Uchwała Nr XXVI/860/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie nadania Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2021-05-31
3 Uchwała Nr XXVI/861/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie nadania Szpitalom działającym na terenie Gminy Miasta Gdynia tj. Szpitalowi Morskiemu im. PCK, Szpitalowi św. Wincentego a Paulo oraz Uniwersyteckiemu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2021-05-31
4 Uchwała Nr XXVI/862/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-05-31
5 Uchwała Nr XXVI/863/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Mławskiej w Gdyni 2021-05-31
6 Uchwała Nr XXVI/864/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 20-21 usytuowanego w budynku przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiednich udziałów w gruncie. 2021-05-31
7 Uchwała Nr XXVI/865/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni 2021-05-31
8 Uchwała Nr XXVI/866/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Partyzantów „33" 2021-05-31
9 Uchwała Nr XXVI/867/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Radosna 7 2021-05-31
10 Uchwała Nr XXVI/868/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Wójta Radtkego 4 2021-05-31
11 Uchwała Nr XXVI/869/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/42 2021-05-31
12 Uchwała Nr XXVI/870/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/43  2021-05-31
13 Uchwała Nr XXVI/871/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej 2021-05-31
14 Uchwała Nr XXVI/872/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Starochwaszczyńskiej. 2021-05-31
15 Uchwała Nr XXVI/873/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2021-05-31
16 Uchwała Nr XXVI/874/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2021-05-31
17 Uchwała Nr XXVI/875/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej 34-36. 2021-05-31
18 Uchwała Nr XXVI/876/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie petycji wniesionej przez APi a dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni do przyjęcia uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” 2021-05-31
19 Uchwała Nr XXVI/877/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie petycji wniesionej przez APe a dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni do przyjęcia uchwały, biorącej w obronę mieszkańców miasta, którzy narażeni są na poważne niebezpieczeństwo i utratę przysługujących im praw 2021-05-31
20 Uchwała Nr XXVI/878/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie petycji wniesionej przez HGW dotyczącej łamania artykułu 32 i 38 Konstytucji. 2021-05-31
21 Uchwała Nr XXVI/879/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie skargi JC na Prezydenta Miasta Gdyni 2021-05-31
22 Uchwała Nr XXVI/880/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie skargi RG na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2021-05-31
23 Uchwała Nr XXVI/881/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie skargi KS na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2021-05-31
24 Uchwała Nr XXVI/882/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni 2021-05-31
25 Uchwała Nr XXVI/883/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni 2021-05-31
26 Uchwała Nr XXVI/884/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie wniosku pełnomocnika HB o przeprowadzenie czynności nadzorczych względem Przedszkola nr 42 w Gdynia jako pracodawcy HB oraz względem Dyrektora Przedszkola nr 42 w Gdyni jako osoby zarządzającej tym zakładem pracy. 2021-05-31
27 Rezolucja Nr XXVI/R/21 z 27 stycznia 2021 w sprawie ustawowej zmiany kryteriów rekrutacji do żłobków i przedszkoli publicznych pod kątem obowiązkowego szczepienia dziecka 2021-05-31
28 Uchwała Nr XXVII/885/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni 2021-05-31
29 Uchwała Nr XXVII/886/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni 2021-05-31
30 Uchwała Nr XXVII/887/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2021-05-31
31 Uchwała Nr XXVII/888/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Magazynowa 2021-05-31
32 Uchwała Nr XXVII/889/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Zygmunta Adamskiego 2021-05-31
33 Uchwała Nr XXVII/890/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Tucholskiej w Gdyni 2021-05-31
34 Uchwała Nr XXVII/891/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Leszczynki 183-187 2021-05-31
35 Uchwała Nr XXVII/892/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Żeromskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-05-31
36 Uchwała Nr XXVII/893/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa w trybie bezprzetargowym 2021-05-31
37 Uchwała Nr XXVII/894/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej o powierzchni 517 m² 2021-05-31
38 Uchwała Nr XXVII/895/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Kazimierza Górskiego o powierzchni 60m² 2021-05-31
39 Uchwała Nr XXVII/896/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 46. 2021-05-31
40 Uchwała Nr XXVII/897/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 2021-05-31
41 Uchwała Nr XXVII/898/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gdyni przy ulicy Opata Hackiego/Drzymały. 2021-05-31
42 Uchwała Nr XXVII/899/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów 2021-05-31
43 Uchwała Nr XXVII/900/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do zainicjowanego przez Komisję Europejską porozumienia Green City Accord 2021-05-31
44 Uchwała Nr XXVII/901/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2021 2021-05-31
45 Uchwała Nr XXVII/902/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie miasta Gdyni. 2021-05-31
46 Uchwała Nr XXVII/903/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni. 2021-05-31
47 Uchwała Nr XXVII/904/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie skargi JC na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Gdyni 2021-05-31
48 Uchwała Nr XXVII/905/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie skargi AMW na postępowanie MB, radnego dzielnicy C 2021-05-31
49 Uchwała Nr XXVII/906/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie petycji złożonej przez TG dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego 2021-05-31
50 Uchwała Nr XXVII/907/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 2021-05-31
51 Uchwała Nr XXVII/908/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Niezapominajka” 2021-05-31
52 Uchwała Nr XXVII/909/21 z 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Koniczynka” 2021-05-31
53 Uchwała Nr XXVIII/910/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1) 2021-05-31
54 Uchwała Nr XXVIII/911/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034 2021-05-31
55 Uchwała Nr XXVIII/912/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2021-05-31
56 Uchwała Nr XXVIII/913/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2021 r. 2021-05-31
57 Uchwała Nr XXVIII/914/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. 2021-05-31
58 Uchwała Nr XXVIII/915/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka 2021-05-31
59 Uchwała Nr XXVIII/916/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 2021-05-31
60 Uchwała Nr XXVIII/917/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia 2021-05-31
61 Uchwała Nr XXVIII/918/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy Park Franciszka Ornassa terenowi zieleni położonemu przy ulicy Starodworcowej 2021-05-31
62 Uchwała Nr XXVIII/919/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Klifowej drodze bez nazwy 2021-05-31
63 Uchwała Nr XXVIII/920/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXVII/888/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.02.2021 w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Magazynowa 2021-05-31
64 Uchwała Nr XXVIII/921/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Władysława IV 2021-05-31
65 Uchwała Nr XXVIII/922/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sojowej o powierzchni 782 m² 2021-05-31
66 Uchwała Nr XXVIII/923/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej. 2021-05-31
67 Uchwała Nr XXVIII/924/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pawiej 2021-05-31
68 Uchwała Nr XXVIII/925/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni u zbiegu ulic Stawnej i Sadowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni. 2021-05-31
69 Uchwała Nr XXVIII/926/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27B 2021-05-31
70 Uchwała Nr XXVIII/927/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 2021-05-31
71 Uchwała Nr XXVIII/928/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 2021-05-31
72 Uchwała Nr XXVIII/929/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zegarskiego 8 2021-05-31
73 Uchwała Nr XXVIII/930/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie skargi AS na bezczynność i przewlekłe prowadzenie sprawy przez Prezydenta Miasta Gdyni 2021-05-31
74 Uchwała Nr XXVIII/931/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie skargi BK na działalność Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni 2021-05-31
75 Uchwała Nr XXVIII/932/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie skargi KP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-05-31
76 Uchwała Nr XXVIII/933/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie skargi KWR na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 2021-05-31
77 Uchwała Nr XXVIII/934/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie skargi KPi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 2021-05-31
78 Uchwała Nr XXVIII/935/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie skargi MK z dnia 3 grudnia 2020 r. na działalność pracownika Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni. 2021-05-31
79 Uchwała Nr XXVIII/936/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025" 2021-05-31
80 Uchwała Nr XXVIII/937/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 - rokiem Tadeusza Wendy 2021-05-31
81 Uchwała Nr XXVIII/938/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
82 Uchwała Nr XXVIII/939/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni. 2021-05-31
83 Uchwała Nr XXVIII/940/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
84 Uchwała Nr XXVIII/941/21 z 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
85 Uchwała Nr XXIX/942/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1) 2021-05-31
86 Uchwała Nr XXIX/943/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034 2021-05-31
87 Uchwała Nr XXIX/944/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni 2021-05-31
88 Uchwała Nr XXIX/945/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”. 2021-05-31
89 Uchwała Nr XXIX/946/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2021 2021-05-31
90 Uchwała Nr XXIX/947/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 2021-05-31
91 Uchwała Nr XXIX/948/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 2021-05-31
92 Uchwała Nr XXIX/949/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 2021-05-31
93 Uchwała Nr XXIX/950/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do kumulacji głosów przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 2021-05-31
94 Uchwała Nr XXIX/951/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Sędziowskiej w Gdyni 2021-05-31
95 Uchwała Nr XXIX/952/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Ignacego Krasickiego w Gdyni 2021-05-31
96 Uchwała Nr XXIX/953/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Św. Mikołaja "43C" 2021-05-31
97 Uchwała Nr XXIX/954/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 2021-05-31
98 Uchwała Nr XXIX/955/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Knyszyńskiej 3 2021-05-31
99 Uchwała Nr XXIX/956/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Gdyni ul.Płk.Dąbka 28-30 2021-05-31
100 Uchwała Nr XXIX/957/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej (ul. Stefana Batorego, ul. Władysława IV) 2021-05-31
101 Uchwała Nr XXIX/958/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Sandomierskiej o powierzchni 80 m² 2021-05-31
102 Uchwała Nr XXIX/959/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej 2021-05-31
103 Uchwała Nr XXIX/960/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
104 Uchwała Nr XXIX/961/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
105 Uchwała Nr XXIX/962/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
106 Uchwała Nr XXIX/963/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
107 Uchwała Nr XXIX/964/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
108 Uchwała Nr XXIX/965/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
109 Uchwała Nr XXIX/966/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
110 Uchwała Nr XXIX/967/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni 2021-05-31
111 Uchwała Nr XXIX/968/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie skargi BC na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-05-31
112 Uchwała Nr XXIX/969/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie skargi pełnomocnika GP, na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-05-31
113 Uchwała Nr XXIX/970/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosków pełnomocnika GP, zwartych w piśmie z 19 marca 2021r. dot. działalności Prezydenta Miasta Gdyni 2021-05-31
114 Uchwała Nr XXIX/971/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie skargi pełnomocnika PP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-05-31
115 Uchwała Nr XXIX/972/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosków pełnomocnika PP, zawartych w piśmie z 19 marca 2021r. dot. działalności Prezydenta Miasta Gdyni 2021-05-31
116 Uchwała Nr XXIX/973/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie skargi KS na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, wniesionej 9 lutego 2021 r. 2021-05-31
117 Uchwała Nr XXIX/974/21 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie skargi BS  – Inicjatywa Obywatelska na Prezydenta Miasta Gdyni 2021-05-31
118 Uchwała Nr XXX/975/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1) 2021-09-02
119 Uchwała Nr XXX/976/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034 2021-09-02
120 Uchwała Nr XXX/977/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Antoniego Malczewskiego w Gdyni 2021-09-02
121 Uchwała Nr XXX/978/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w pobliżu ul. Morskiej 401-405 2021-09-02
122 Uchwała Nr XXX/979/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. A. Abrahama 2021-09-02
123 Uchwała Nr XXX/980/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego 2021-09-02
124 Uchwała Nr XXX/981/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chabrowej 2021-09-02
125 Uchwała Nr XXX/982/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Dantyszka 2021-09-02
126 Uchwała Nr XXX/983/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Długa 35 2021-09-02
127 Uchwała Nr XXX/984/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II oraz na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w trybie bezprzetargowym 2021-09-02
128 Uchwała Nr XXX/985/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej, stanowiącej własność podmiotu prywatnego 2021-09-02
129 Uchwała Nr XXX/986/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Miedzianej 2021-09-02
130 Uchwała Nr XXX/987/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Olgierda 34 2021-09-02
131 Uchwała Nr XXX/988/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Piaskowej 2021-09-02
132 Uchwała Nr XXX/989/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 2021-09-02
133 Uchwała Nr XXX/990/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania - ul. Kapitańska 37 2021-09-02
134 Uchwała Nr XXX/991/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni 2021-09-02
135 Uchwała Nr XXX/992/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnienia do ustalania wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie przewozu osób wolnobieżnymi pojazdami elektrycznymi 2021-09-02
136 Uchwała Nr XXX/993/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 2021-09-02
137 Uchwała Nr XXX/994/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni 2021-09-02
138 Uchwała Nr XXX/995/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni 2021-09-02
139 Uchwała Nr XXX/996/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni. 2021-09-02
140 Uchwała Nr XXX/997/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2021-09-02
141 Uchwała Nr XXX/998/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni. 2021-09-02
142 Uchwała Nr XXX/999/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie skargi AR na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Gdyni 2021-09-02
143 Uchwała Nr XXX/1000/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie skargi Stowarzyszenia Nasze Orłowo na Prezydenta Miasta Gdyni 2021-09-02
144 Uchwała Nr XXX/1001/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie skargi AMW na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi dotyczącej ochrony danych osobowych 2021-09-02
145 Uchwała Nr XXX/1002/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie skargi AMW na działanie Prezydenta Miasta Gdyni dotyczące jej skargi o łamaniu kodeksu etycznego urzędnika oraz ustawy o pracownikach samorządowych 2021-09-02
146 Uchwała Nr XXX/1003/21 z 26 maja 2021 r. w sprawie skargi AMW na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi dotyczącej odebrania zwierząt 2021-09-02
147 Uchwała Nr XXXI/1004/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 2021-09-02
148 Uchwała Nr XXXI/1005/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdyni 2021-09-02
149 Uchwała Nr XXXI/1006/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni 2021-09-02
150 Uchwała Nr XXXI/1007/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni 2021-09-02
151 Uchwała Nr XXXI/1008/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania 2021-09-02
152 Uchwała Nr XXXI/1009/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2020 2021-09-02
153 Uchwała Nr XXXI/1010/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni w roku 2020. 2021-09-02
154 Uchwała Nr XXXI/1011/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2020 2021-09-02
155 Uchwała Nr XXXI/1012/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2020 2021-09-02
156 Uchwała Nr XXXI/1013/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1) 2021-09-02
157 Uchwała Nr XXXI/1014/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034 2021-09-02
158 Uchwała Nr XXXI/1015/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Gdyni 2021-09-02
159 Uchwała Nr XXXI/1016/21 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Gdyni 2021-09-02
160 Uchwała Nr XXXI/1017/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki 2021-09-02
161 Uchwała Nr XXXI/1018/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej 2021-09-02
162 Uchwała Nr XXXI/1019/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 2021-09-02
163 Uchwała Nr XXXI/1020/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2021-09-02
164 Uchwała Nr XXXI/1021/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły 2021-09-02
165 Uchwała Nr XXXI/1022/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości należące do osoby fizycznej (ul. Wiczlińska) 2021-09-02
166 Uchwała Nr XXXI/1023/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej 2021-09-02
167 Uchwała Nr XXXI/1024/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ulic Chwarznieńskiej i Jana Kamrowskiego. 2021-09-02
168 Uchwała Nr XXXI/1025/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu. 2021-09-02
169 Uchwała Nr XXXI/1026/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lnianej 2021-09-02
170 Uchwała Nr XXXI/1027/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 2021-09-02
171 Uchwała Nr XXXI/1028/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego 2021-09-02
172 Uchwała Nr XXXI/1029/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 2021-09-02
173 Uchwała Nr XXXI/1030/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach 2021-09-02
174 Uchwała Nr XXXI/1031/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIV/792/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2021-09-02
175 Uchwała Nr XXXI/1032/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot” 2021-09-02
176 Uchwała Nr XXXI/1033/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Strażackiej w Gdyni 2021-09-02
177 Uchwała Nr XXXI/1034/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2021/2022. 2021-09-02
178 Uchwała Nr XXXI/1035/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz deklaracji o pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 2021-09-02
179 Uchwała Nr XXXI/1036/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia 2021-09-02
180 Uchwała Nr XXXI/1037/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie skargi HD na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-09-02
181 Uchwała Nr XXXII/1038/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1) 2021-09-03
182 Uchwała Nr XXXII/1039/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034 2021-09-03
183 Uchwała Nr XXXII/1040/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni 2021-09-03
184 Uchwała Nr XXXII/1041/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły w Gdyni, rejon zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże 2021-09-03
185 Uchwała Nr XXXII/1042/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego 2021-09-03
186 Uchwała Nr XXXII/1043/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Reda 2021-09-03
187 Uchwała Nr XXXII/1044/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni 2021-09-03
188 Uchwała Nr XXXII/1045/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdyni pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 2 w Gdyni i nadania jej statutu 2021-09-03
189 Uchwała Nr XXXII/1046/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 13 w Gdyni. 2021-09-03
190 Uchwała Nr XXXII/1047/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyni 2021-09-03
191 Uchwała Nr XXXII/1048/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Łęczyckiej w Gdyni 2021-09-03
192 Uchwała Nr XXXII/1049/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Malarskiej w Gdyni 2021-09-03
193 Uchwała Nr XXXII/1050/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Perkuna 1 2021-09-03
194 Uchwała Nr XXXII/1051/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej 2021-09-03
195 Uchwała Nr XXXII/1052/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy A.Necla. 2021-09-03
196 Uchwała Nr XXXII/1053/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bednarskiej 2021-09-03
197 Uchwała Nr XXXII/1054/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Białostockiej 3, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2021-09-03
198 Uchwała Nr XXXII/1055/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Arendta Dickmana 2021-09-03
199 Uchwała Nr XXXII/1056/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej 2021-09-03
200 Uchwała Nr XXXII/1057/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 2021-09-03
201 Uchwała Nr XXXII/1058/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu. 2021-09-03
202 Uchwała Nr XXXII/1059/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170B 2021-09-03
203 Uchwała Nr XXXII/1060/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej 116. 2021-09-03
204 Uchwała Nr XXXII/1061/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 2021-09-03
205 Uchwała Nr XXXII/1062/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gdyni przy ulicy Zakręt do Oksywia 1, Opata Hackiego. 2021-09-03
206 Uchwała Nr XXXII/1063/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 2021-09-03
207 Uchwała Nr XXXII/1064/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2021-09-03
208 Uchwała Nr XXXII/1065/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 2021-09-03
209 Uchwała Nr XXXII/1066/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni 2021-09-03
210 Uchwała Nr XXXII/1067/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi EG na działalność Dyrektora Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 2021-09-03
211 Uchwała Nr XXXII/1068/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi AS na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-09-03
212 Uchwała Nr XXXII/1069/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi SB na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni 2021-09-03
213 Uchwała Nr XXXII/1070/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi SB na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 2021-09-03
214 Uchwała Nr XXXII/1071/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi ID na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-09-03
215 Uchwała Nr XXXII/1072/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi PP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-09-03
216 Uchwała Nr XXXII/1073/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi AD na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 2021-09-03
217 Uchwała Nr XXXII/1074/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/1019/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2021 r w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 2021-09-03
218 Uchwała Nr XXXII/1075/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 2021-09-03
219 Uchwała Nr XXXII/1076/21 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni. 2021-09-03
220 Uchwała Nr XXXIII/R1/21 z 29 września 2021 r. w sprawie Metropolii Trójmiejskiej 2021-10-06
221 Uchwała Nr XXXIII/R2/21 z 29 września 2021 r. w sprawie Drogi Czerwonej 2021-10-06
222 Uchwała Nr XXXIII/1077/21 z 29 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2021-10-06
223 Uchwała Nr XXXIII/1078/21 z 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli gdyńskich samorządowych placówek oświatowych 2021-10-06
224 Uchwała Nr XXXIII/1079/21 z 29 września 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”. 2021-10-06
225 Uchwała Nr XXXIII/1080/21 z 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023” 2021-10-06
226 Uchwała Nr XXXIII/1081/21 z 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2022” 2021-10-06
227 Uchwała Nr XXXIII/1082/21 z 29 września 2021 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni. 2021-10-06
228 Uchwała Nr XXXIII/1083/21 z 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Radomskiej w Gdyni 2021-10-06
229 Uchwała Nr XXXIII/1084/21 z 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Łebskiej w Gdyni 2021-10-06
230 Uchwała Nr XXXIII/1085/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej 2021-10-06
231 Uchwała Nr XXXIII/1086/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej 2021-10-06
232 Uchwała Nr XXXIII/1087/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 2021-10-06
233 Uchwała Nr XXXIII/1088/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pontonowej 2021-10-06
234 Uchwała Nr XXXIII/1089/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej 2021-10-06
235 Uchwała Nr XXXIII/1090/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Turkusowej 2021-10-06
236 Uchwała Nr XXXIII/1091/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga 2021-10-06
237 Uchwała Nr XXXIII/1092/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1B usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 40 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej oraz gruncie 2021-10-06
238 Uchwała Nr XXXIII/1093/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości należące do osoby fizycznej (Kacze Buki) 2021-10-06
239 Uchwała Nr XXXIII/1094/21 z 29 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 2021-10-06
240 Uchwała Nr XXXIII/1095/21 z 29 września 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki oraz nadania jej statutu 2021-10-06
241 Uchwała Nr XXXIII/1096/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wniosku Inicjatywy Obywatelskiej 2021-10-06
242 Uchwała Nr XXXIII/1097/21 z 29 września 2021 r. w sprawie skarg KS na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-10-06
243 Uchwała Nr XXXIII/1098/21 z 29 września 2021 r. w sprawie wniosków KS na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-10-06
244 Uchwała Nr XXXIII/1099/21 z 29 września 2021 r. w sprawie skarg AP na działalność Kierownika Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Gdyni 2021-10-06
245 Uchwała Nr XXXIII/1100/21 z 29 września 2021 r. w sprawie  wniosku AP na działalność Kierownika Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Gdyni 2021-10-06
246 Uchwała Nr XXXIII/1101/21 z 29 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni. 2021-10-06
247 Uchwała Nr XXXIII/1102/21 z 29 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni. 2021-10-06
248 Uchwała Nr XXXIII/1103/21 z 29 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2021-10-06
249 Uchwała Nr XXXIII/1104/21 z 29 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2021-10-06
250 Uchwała Nr XXXIII/1105/21 z 29 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni 2021-10-06
251 Uchwała Nr XXXIII/1106/21 z 29 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni 2021-10-06
252 Uchwała Nr XXXIV/1107/21 z 27 października 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1) 2021-11-09
253 Uchwała Nr XXXIV/1108/21 z 27 października 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034 2021-11-09
254 Uchwała Nr XXXIV/1109/21 z 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 2021-11-09
255 Uchwała Nr XXXIV/1110/21 z 27 października 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni 2021-11-09
256 Uchwała Nr XXXIV/1111/21 z 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok 2021-11-09
257 Uchwała Nr XXXIV/1112/21 z 27 października 2021 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Gdynia 2021-11-09
258 Uchwała Nr XXXIV/1113/21 z 27 października 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Administracyjno - Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych 2021-11-09
259 Uchwała Nr XXXIV/1114/21 z 27 października 2021 r. w sprawie likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2021-11-09
260 Uchwała Nr XXXIV/1115/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27A 2021-11-09
261 Uchwała Nr XXXIV/1116/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ulic Lidzkiej i Grodnieńskiej 2021-11-09
262 Uchwała Nr XXXIV/1117/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 2021-11-09
263 Uchwała Nr XXXIV/1118/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nowodworskiego 2021-11-09
264 Uchwała Nr XXXIV/1119/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Robotniczej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2021-11-09
265 Uchwała Nr XXXIV/1120/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2021-11-09
266 Uchwała Nr XXXIV/1121/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Sienkiewicza 23A 2021-11-09
267 Uchwała Nr XXXIV/1122/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Skarbka 2021-11-09
268 Uchwała Nr XXXIV/1123/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej 2021-11-09
269 Uchwała Nr XXXIV/1124/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wiśniowej 2021-11-09
270 Uchwała Nr XXXIV/1125/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 2021-11-09
271 Uchwała Nr XXXIV/1126/21 z 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej 2021-11-09
272 Uchwała Nr XXXIV/1127/21 z 27 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2022-2026 2021-11-09
273 Uchwała Nr XXXIV/1128/21 z 27 października 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2021-11-09
274 Uchwała Nr XXXIV/1129/21 z 27 października 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/1094/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2021r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 2021-11-09
275 Uchwała Nr XXXIV/1130/21 z 27 października 2021 r. w sprawie skargi mieszkańca na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 2021-11-09
276 Uchwała Nr XXXIV/1131/21 z 27 października 2021 r. w sprawie skargi CK na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2021-11-09
277 Uchwała Nr XXXIV/1132/21 z 27 października 2021 r. w sprawie skargi CK na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2021-11-09
278 Uchwała Nr XXXIV/1133/21 z 27 października 2021 r. w sprawie skargi AL na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni 2021-11-09
279 Rezolucja Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla wszystkich zaangażowanych w obronę i niesienie pomocy humanitarnej na granicy Polski z Białorusią 2022-02-01
280 Uchwała Nr XXXV/1134/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni 2022-02-01
281 Uchwała Nr XXXV/1135/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni 2022-02-01
282 Uchwała Nr XXXV/1136/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2022-02-01
283 Uchwała Nr XXXV/1137/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2022 roku 2022-02-01
284 Uchwała Nr XXXV/1138/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 2022-02-01
285 Uchwała Nr XXXV/1139/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - ul. Harcerska 2022-02-01
286 Uchwała Nr XXXV/1140/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej w Gdyni 2022-02-01
287 Uchwała Nr XXXV/1141/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej 2022-02-01
288 Uchwała Nr XXXV/1142/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Manganowej 2022-02-01
289 Uchwała Nr XXXV/1143/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kazimierza Jurkiewicza 2022-02-01
290 Uchwała Nr XXXV/1144/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orzechowej 2022-02-01
291 Uchwała Nr XXXV/1145/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej 2022-02-01
292 Uchwała Nr XXXV/1146/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul.gen. Jarosława Dąbrowskiego 36, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2022-02-01
293 Uchwała Nr XXXV/1147/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Miłosza 2022-02-01
294 Uchwała Nr XXXV/1148/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy A.Necla 2022-02-01
295 Uchwała Nr XXXV/1149/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni al. Jana Pawła II. 2022-02-01
296 Uchwała Nr XXXV/1150/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Boisko w Gdyni 2022-02-01
297 Uchwała Nr XXXV/1151/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Diany w Gdyni 2022-02-01
298 Uchwała Nr XXXV/1152/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Bałtyckiej w Gdyni 2022-02-01
299 Uchwała Nr XXXV/1153/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Józefa Czapskiego w Gdyni 2022-02-01
300 Uchwała Nr XXXV/1154/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok 2022-02-01
301 Uchwała Nr XXXV/1155/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034 2022-02-01
302 Uchwała Nr XXXV/1156/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do Polskiego Klastra IoT i AI SINOTAIC 2022-02-01
303 Uchwała Nr XXXV/1157/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Gdynia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2022-02-01
304 Uchwała Nr XXXV/1158/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie skargi GC na Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 2022-02-01
305 Uchwała Nr XXXV/1159/21 z 24 listopada 2021 r. w sprawie skargi TO z dnia 4 listopada 2021r. na Uchwałę Nr XV/493/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie rozpoznania skargi z 5 IX 2019r. dot. działania Prezydenta Miasta Gdyni 2022-02-01
306 Uchwała Nr XXXVI/1160/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym na lata 2021-2023” 2022-02-01
307 Uchwała Nr XXXVI/1161/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2020÷2045” 2022-02-01
308 Uchwała Nr XXXVI/1162/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni 2022-02-01
309 Uchwała Nr XXXVI/1163/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXV/834/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2022-02-01
310 Uchwała Nr XXXVI/1164/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za wyżywienie w Środowiskowych Domach Samopomocy prowadzonych przez lub na zlecenie Miasta Gdynia 2022-02-01
311 Uchwała Nr XXXVI/1165/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia 2022-02-01
312 Uchwała Nr XXXVI/1166/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Miasta Gdyni za lata 2021 i 2022 2022-02-01
313 Uchwała Nr XXXVI/1167/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Skośnej w Gdyni 2022-02-01
314 Uchwała Nr XXXVI/1168/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Króla Jana III 2022-02-01
315 Uchwała Nr XXXVI/1169/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu podziemnego przy ul. 3 Maja 27-31 2022-02-01
316 Uchwała Nr XXXVI/1170/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych przy ul. Morskiej 97 2022-02-01
317 Uchwała Nr XXXVI/1171/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni ul. Wójta Radtkego 2022-02-01
318 Uchwała Nr XXXVI/1172/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/51/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej 2022-02-01
319 Uchwała Nr XXXVI/1173/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok 2022-02-01
320 Uchwała Nr XXXVI/1174/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022-2035 2022-02-01
321 Uchwała Nr XXXVI/1175/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-02-01
322 Uchwała Nr XXXVI/1176/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XI/392/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni 2022-02-01
323 Uchwała Nr XXXVI/1177/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024 do realizacji w roku 2022 2022-02-01
324 Uchwała Nr XXXVI/1178/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Harcerskiej w Gdyni 2022-02-01
325 Uchwała Nr XXXVI/1179/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III /18/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018r. dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdyni 2022-02-01
326 Uchwała Nr XXXVI/1180/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/782/00 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 sierpnia 2000r. dotyczącej ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych miasta Gdyni 2022-02-01

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2021
Data udostępnienia informacji: 15.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2022 10:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.02.2022 10:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.02.2022 10:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.02.2022 09:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2021 14:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2021 14:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.10.2021 14:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.10.2021 14:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.10.2021 13:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.10.2021 13:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.10.2021 13:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.10.2021 13:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.09.2021 12:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.09.2021 12:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.09.2021 12:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.09.2021 12:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.09.2021 12:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 14:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 14:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 13:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 13:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 13:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 10:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 10:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 10:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 10:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 09:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 09:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.09.2021 09:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.08.2021 11:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.08.2021 11:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.08.2021 11:46 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.08.2021 11:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.08.2021 11:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.08.2021 11:25 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.08.2021 11:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 15:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 15:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 14:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 14:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 13:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 13:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 13:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 12:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 12:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.05.2021 10:59 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.03.2021 09:12 Korekta Dorota Nelke
15.03.2021 09:10 Korekta Dorota Nelke