2018

Elektroniczny Monitor Rady Miasta Gdyni

Numer pozycji Tytuł aktu Data udostępnienia
1 XXXIX/1113/18 - nadania pani Jolancie Obara Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, 2018-02-23
2 XXXIX/1114/18 - nadania panu Tadeuszowi Palmowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, 2018-02-23 
3 XXXIX/1115/18 - nadania pani Monice Płocke Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, 2018-02-23 
4 XXXIX/1116/18 - wyrażenia woli współdziałania Gminy Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo w zakresie realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień dla zadania „Przebudowa układu drogowego ul. Płka Dąbka wraz ze skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płka Dąbka” 2018-02-23 
5 XXXIX/1117/18 - zmiany Statutu jednostki budżetowej „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia”, 2018-02-23 
6 XXXIX/1118/18 - stwierdzenia nieważności § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, 2018-02-23 
7 XXXIX/1119/18 - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni, 2018-02-23 
8 XXXIX/1120/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Józefa Wybickiego w Gdyni, 2018-02-23 
9 XXXIX/1121/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu położonego przy ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni, 2018-02-23 
10 XXXIX/1122/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Świętojańskiej 92, 2018-02-23 
11 XXXIX/1123/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy Alei Marszałka Piłsudskiego 50, 2018-02-23 
12 XXXIX/1124/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Kołobrzeskiej, 2018-02-23 
13 XXXIX/1125/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Rybaków (936 m), 2018-02-23 
14 XXXIX/1126/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Rybaków (1240 m), 2018-02-23 
15 XXXIX/1127/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Rybaków (130 m), 2018-02-23 
16 XXXIX/1128/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Rybaków (2500 m), 2018-02-23 
17 XXXIX/1129/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Rybaków (500 m), 2018-02-23 
18 XXXIX/1130/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Frezerów/Jantarowej, 2018-02-23 
19 XXXIX/1131/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul.Zielonej (22 m) 2018-02-23 
20 XXXIX/1132/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Zielonej (93 m), 2018-02-23 
21 XXXIX/1133/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Zielonej (15 m), 2018-02-23 
22 XXXIX/1134/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2018-02-23 
23 XXXIX/1135/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Sochaczewska 6, 2018-02-23 
24 XXXIX/1136/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Bursztynowa 1A, 2018-02-23 
25 XXXIX/1137/18 - zmiany nazwy ulicy – drogi publicznej położonej na terenie Miasta Gdynia, 2018-02-23 
26 XXXIX/1/18 - ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, 2018-02-23 
27 XXXIX/2/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły, 2018-02-23 
28 XXXIX/3/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa, 2018-02-23 
29 XXXIX/4/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia 2018-02-23 
30 XXXIX/5/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, 2018-02-23 
31 XXXIX/6/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa, 2018-02-23 
32 XXXIX/7/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne, 2018-02-23 
33 XXXIX/8/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek, 2018-02-23 
34 XXXIX/9/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna Góra, 2018-02-23 
35 XXXIX/10/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny, 2018-02-23 
36 XXXIX/11/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki, 2018-02-23 
37 XXXIX/12/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack, 2018-02-23 
38 XXXIX/13/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia  jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże, 2018-02-23 
39 XXXIX/14/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie, 2018-02-23 
40 XXXIX/15/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo, 2018-02-23 
41 XXXIX/16/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze, 2018-02-23 
42 XXXIX/17/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo, 2018-02-23 
43 XXXIX/18/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Redłowo, 2018-02-23 
44 XXXIX/19/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście, 2018-02-23 
45 XXXIX/20/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack, 2018-02-23 
46 XXXIX/21/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino – Leśniczówka, 2018-02-23 
47 XXXIX/22/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino- Radiostacja, 2018-02-23 
48 XXXIX/23/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana, 2018-02-23 
49 XXXIX/1138/18 - zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/1091/17 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 2018-02-23 
50 XXXIX/1139/18 - ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-02-23 
51 XL/1140/18 - wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2017 rok i 2018 rok, 2018-03-12
52 XL/1141/18 - powierzenia reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz zmiany uchwały nr VI/68/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r., 2018-03-12
53 XL/1142/18 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2018 rok, 2018-03-12
54 XL/1143/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Widnej w Gdyni, 2018-03-12
55 XL/1144/18 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej, 2018-03-12
56 XL/1145/18 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, 2018-03-12
57 XL/1146/18 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Krzywoustego, 2018-03-12
58 XL/1147/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dworcowej 11A, 2018-03-12
60 XL/1148/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Wielkopolska, 2018-03-12
61 XL/1149/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Leszczynki 155, 2018-03-12
62 XL/1150/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Akacjowej 7, 2018-03-12
63 XL/1151/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej, 2018-03-12
64 XL/1152/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej, 2018-03-12
65 XL/1153/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Bernadowskiej, 2018-03-12
66 XL/1154/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Płockiej, 2018-03-12
67 XL/1155/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów   dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów, 2018-03-12
68 XL/1156/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Iglastej 6, 2018-03-12
69 XL/1157/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów, 2018-03-12
70 XL/1158/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Turkusowej, 2018-03-12
71 XL/1159/18 - wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 10, 11 w kl. 35 położonych  Gdyni przy ul. Hallera 33-35, 2018-03-12
72 XL/1160/18 - wezwania Rady Miasta Gdyni do zaprzestania naruszeń - dotyczy gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 4/72, 2018-03-12
73 XL/1161/18 - skargi Pana JB na działalność Naczelników Wydziałów Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 2018-03-12
74 XL/1162/18 - skargi Pani KS na działalność Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. 2018-03-12
75 XL/1163/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok, 2018-03-12
76 XL/1164/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033, 2018-03-12
77 XL/1165/18 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu CityChangerCargoBike, dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, 2018-03-12
78 XL/1166/18 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu CoBiUM, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk, 2018-03-12
79 XLI/1167/18 - podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Gdyni 2018-05-07
80 XLI/o24/18 - obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni 2018-05-07
81 XLI/1168/18 - zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-05-07
82 XLI/1169/18 - przyjęcia raportu z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2018-05-07
83 XLI/1170/18 - wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2018 2018-05-07
84 XLI/1171/18 - uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody  2018-05-07
85 XLI/1172/18 - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2018 2018-05-07
86 XLI/1173/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Benisławskiego w Gdyni 2018-05-07
87 XLI/1174/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Słonecznej 2018-05-07
88 XLI/1175/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2018-05-07
89 XLI/1176/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni 2018-05-07
90 XLI/1177/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy
Surmana/Kapitańskiej
2018-05-07
91 XLI/1178/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 2018-05-07
92 XLI/1179/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Krokowskiej 2018-05-07
93 XLI/1180/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka 59A 2018-05-07
94 XLI/1181/18 - projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 2018-05-07
95 XLI/1182/18 - projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 137 2018-05-07
96 XLI/1183/18 - projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej 2018-05-07
97 XLI/1184/18 - projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Żywicznej 2018-05-07
98 XLI/1185/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 2018-05-07
99 XLI/1186/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 2018-05-07
100 XLI/1187/18 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (ul. Starochwaszczyńska) 2018-05-07
101 XLI/1188/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Zielonej 2018-05-07
102 XLI/1189/18 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 2018-05-07
103 XLI/1190/18 - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta Gdyni  wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul.Sochaczewska 6 2018-05-07
104 XLI/1191/18 - projekt uchwały Rady Miasta Gdyni zmieniająca uchwałę nr III/30/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 2018-05-07
105 XLI/1192/18 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości 2018-05-07
106 XLI/1193/18 - skargi Pana XX na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2018-05-07
107 XLI/1194/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok 2018-05-07
108 XLI/1195/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033 2018-05-07
109 XLI/1196/18 - ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 2018-05-07
110 XLI/1197/18 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 2018-05-07
111 XLI/R/18 - w 73. rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej Gdyni 2018-05-07
112 XLII/1198/18 - nadania imienia inż. Tadeusza Wendy Technikum Mechanicznemu nr 1 wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni przy ul. Morskiej 79 2018-05-07 
113 XLII/1199/18 - nadania imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowy Okrętów wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni przy ul. Morskiej 79 2018-05-07 
114 XLII/1200/18 - podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania 2018-05-07 
115 XLII/1201/18 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza 2018-05-07 
116 XLII/1202/18 - zmieniająca Uchwałę nr XXX/765/2017 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2018-05-07 
117 XLII/1203/18 - zmiany uchwały nr IX/146/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia, ustalenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2018-05-07 
118 XLII/1204/18 - przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2018 – 2020 2018-05-07 
119 XLII/1205/18 - podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka 2018-05-07 
120 XLII/1206/18 - zmieniająca Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni 2018-05-07 
121 XLII/1207/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu CoBiUM, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk 2018-05-07 
122 XLII/1208/18 - zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2018-05-07 
123 XLII/1209/18 - zmiany nazwy Centrum Kultury w Gdyni na „Gdyńskie Centrum Kultury” oraz nadania statutu Gdyńskiemu Centrum Kultury 2018-05-07 
124 XLII/1210/18 - zaliczenia ul. Leśnej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia jej przebiegu 2018-05-07 
125 XLII/1211/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Częstochowskiej w Gdyni 2018-05-07 
126 XLII/1212/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Łużyckiej 2 2018-05-07 
127 XLII/1213/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/139, Al. Zwycięstwa 62/47, Al. Zwycięstwa 62/70 2018-05-07 
128 XLII/1214/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 2018-05-07 
129 XLII/1215/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Sieradzkiej 116A 2018-05-07 
130 XLII/1216/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Spółdzielczej 2018-05-07 
131 XLII/1217/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej (62 m2) 2018-05-07 
132 XLII/1218/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 17 (72 m2) 2018-05-07 
133 XLII/1219/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Danusi 2018-05-07 
134 XLII/1220/18 - ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni; tekst statutu 2018-05-07 
135 XLII/1221/18 - zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody 2018-05-07 
136 XLII/o25/18 - ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021 2018-05-07 
137 XLIII/1222/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok 2018-06-07
138 XLIII/1223/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033, 2018-06-07 
139 XLIII/1224/18 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej, 2018-06-07 
140 XLIII/1225/18 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego, 2018-06-07 
141 XLIII/1226/18 - Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni na lata 2018 – 2022  2018-06-07 
142 XLIII/1227/18 - powierzenia „EKO DOLINA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łężycach realizacji zadań własnych Gminy Miasta Gdyni, 2018-06-07 
143 XLIII/1228/18 - wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Miasta Gdyni w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni 2018-06-07 
144 XLIII/1229/18 - uchylenia Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXII/545/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczącej wyrażenia zgody na  włączenie w granice obszaru Pomorskiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni, 2018-06-07 
145 XLIII/1230/18 - wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2018, 2018-06-07 
146 XLIII/1231/18 - zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły, 2018-06-07 
147 XLIII/1232/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 2018-06-07 
148 XLIII/1233/18 - zmiany uchwały nr XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni  z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej, 2018-06-07 
149 XLIII/1234/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/88, Al. Zwycięstwa 36/89, Al. Zwycięstwa 36/94, Al. Zwycięstwa 36/110, Al. Zwycięstwa 62/50, Al. Zwycięstwa 62/59, 2018-06-07 
150 XLIII/1235/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Świętojańskiej 139 blok I w Gdyni, 2018-06-07 
151 XLIII/1236/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul.  Złotej/ Miedzianej 2018-06-07 
152 XLIII/1237/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy   dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Janusza Korczaka, 2018-06-07 
153 XLIII/1238/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Lnianej, 2018-06-07 
154 XLIII/1239/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej, 2018-06-07 
155 XLIII/1240/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego oraz ulicy Ejsmonda, 2018-06-07 
156 XLIII/1241/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. płk. Stanisława Dąbka, 2018-06-07 
157 XLIII/1242/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2018-06-07 
158 XLIII/1243/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie ulicy Olimpijskiej, 2018-06-07 
159 XLIII/1244/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Warszawskiej, 2018-06-07 
160 XLIII/1245/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV 56 2018-06-07 
161 XLIII/1246/18 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A., 2018-06-07 
162 XLIII/1247/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sambora, 2018-06-07 
163 XLIII/1248/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda 64, 2018-06-07 
164 XLIII/1249/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9-12 położonego na IV piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 20 w Gdyni wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania wieczystego działki, 2018-06-07 
165 XLIII/1250/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4  przy ul. Morskiej 97 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu, 2018-06-07 
166 XLIII/1251/18 - wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Gdyni przy ul. Legionów 62, 2018-06-07 
167 XLIII/1252/18 - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 115, 2018-06-07 
168 XLIII/1253/18 - wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej zabudowanej garażami na okres do 3 lat, 2018-06-07 
169 XLIII/1254/18 - wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej jako aportu w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni 2018-06-07 
170 XLIII/1255/18 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni - Hala Targowa, 2018-06-07 
171 XLIII/1256/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Jana Kochanowskiego w Gdyni, 2018-06-07 
172 XLIII/1257/18 - pozbawienia dróg w Gdyni (ul. Chodkiewicza, ul. Dziewanny, ul. Irysowa, ul. Kotlarska, ul. Kowalska, ul. Łubinowa, ul. Obłuska, ul. Podwórzowa, ul. Ślusarska, ul. Żytnia) kategorii drogi gminnej i wyłączenia ich z użytkowania, 2018-06-07 
173 XLIII/1258/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93, 2018-06-07 
174 XLIII/1259/18 - nadania imienia „Leśna Pętelka” Przedszkolu nr 47 w Gdyni 2018-06-07 
175 XLIII/1260/18 - skargi  Pana KS na działalność Prezydenta Miasta Gdyni polegającą na poborze opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni  oraz wniosku o  dokonanie zwrot nienależnie pobranych opłat w tej strefie, 2018-06-07 
176 XLIII/1261/18 - skargi Stowarzyszenia „Ogródki” w Gdyni na działalność Wiceprezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. 2018-06-07 
177 XLIII/1262/18 - nadania nazwy ulicy - drogi wewnętrznej położonej na terenie Miasta Gdynia 2018-06-07 
178 XLIII/1263/18 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 2018-06-07 
179 XLIII/o26/18 - obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo - wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gdyni, 2018-06-07 
180 Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie stworzenia podstaw prawnych umożliwiających dokonanie naboru do samorządowych żłobków i placówek oświatowych w zależności od dopełnienia obowiązku wynikającego z aktów prawnych dotyczących szczepień ochronnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej 2018-06-07 
181 XLIV/1264/18 - przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2017 2018-07-04
182 XLIV/1265/18 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2017, 2018-07-04 
183 XLIV/1266/18 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok, 2018-07-04 
184 XLIV/1267/18 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2017, 2018-07-04 
185 XLIV/1268/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Gdyni, 2018-07-04 
186 XLIV/1269/18 - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdyni, 2018-07-04 
187 XLIV/1270/18 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej, 2018-07-04 
188 XLIV/1271/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej 2018-07-04 
189 XLIV/1272/18 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa 2018-07-04 
190 XLIV/1273/18 - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, 2018-07-04 
191 XLIV/1274/18 - zmiany uchwały nr  IX/219/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007r. dotyczącej  wyboru przedstawicieli Miasta Gdyni  w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa, 2018-07-04 
192 XLIV/1275/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji, 2018-07-04 
193 XLIV/1276/18 - zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, 2018-07-04 
194 XLIV/1277/18 - zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody, 2018-07-04 
195 XLIV/1278/18 - zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wykonanie ogrodu deszczowego, 2018-07-04 
196 XLIV/1279/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Gedymina w Gdyni, 2018-07-04 
197 XLIV/1280/18 - pozbawienia odcinka ul. Okrężnej w Gdyni  kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie tego odcinka z użytkowania, 2018-07-04 
198 XLIV/1281/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łabędziej, 2018-07-04 
199 XLIV/1282/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej, 2018-07-04 
200 XLIV/1283/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16, 2018-07-04 
201 XLIV/1284/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Henryka Siemiradzkiego 1A. 2018-07-04 
202 XLIV/1285/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Traczy 14, 2018-07-04 
203 XLIV/1286/18 - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Gedymina 48, 2018-07-04 
204 XLIV/1287/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV / Wzgórze Św. Maksymiliana, 2018-07-04 
205 XLIV/1288/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej 8, 2018-07-04 
206 XLIV/1289/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej, 2018-07-04 
207 XLIV/1290/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Dachnowskiego, 2018-07-04 
208 XLIV/1291/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej, 2018-07-04 
209 XLIV/1292/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Leszczynki 50-51, 2018-07-04 
210 XLIV/1293/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy   dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Partyzantów,, 2018-07-04 
211 XLIV/1294/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 114, 2018-07-04 
212 XLIV/1295/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy   dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego, 2018-07-04 
213 XLIV/1296/18 - zmieniająca Uchwałę nr XXX/622/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. 2018-07-04 
214 XLIV/1297/18 - skarg Pani MP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, 2018-07-04 
215 XLIV/1298/18 - ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdynia, 2018-07-04 
216 XLIV/1299/18 - zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Niezapominajka” 2018-07-04 
217 XLIV/1300/18 - zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka” 2018-07-04 
218 XLIV/1301/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok1 2018-07-04 
219 XLIV/1302/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033, 2018-07-04 
220 XLIV/1303/18 - nagród dla funkcjonariuszy  Policji  w Gdyni  w 2018 r. 2018-07-04 
221 XLIV/1304/18 - pozbawienia ulic: Chodkiewicza, Dziewanny, Irysowej, Kotlarskiej, Kowalskiej, Łubinowej, Obłuskiej, Podwórzowej, Ślusarskiej, Żytniej w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie ich z użytkowania 2018-07-04 
222 XLIV/1305/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek położonych w pasie ulicy Olgierda; 2018-07-04 
223 XLIV/1306/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ulicy Antoniego Hryniewickiego; 2018-07-04 
224 XLIV/1307/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasach drogowych ulicy Świętojańskiej, Drogi Gdyńskiej, Chabrowej, Łowickiej i Kartuskiej; 2018-07-04 
225 XLIV/1308/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu Gminy. 2018-07-04 
226 XLV/1309/18 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami, 2018-09-11
227 XLV/1310/18 - projektu pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II, 2018-09-11 
228 XLV/1311/18 - projektu pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III, 2018-09-11 
229 XLV/1312/18 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Bringing Sport To Children With Special Needs” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, 2018-09-11 
230 XLV/1313/18 - określenia maksymalnej liczby zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdyni, 2018-09-11 
231 XLV/1314/18 - zasad usytuowania na terenie miasta Gdyni miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta, 2018-09-11 
232 XLV/1315/18 - pozbawienia ulic: Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej, Porzeczkowej, Agrestowej w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie ich z użytkowania, 2018-09-11 
233 XLV/1316/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Białostockiej w Gdyni, 2018-09-11 
234 XLV/1317/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/111, 2018-09-11 
235 XLV/1318/18 - wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, 2018-09-11 
236 XLV/1319/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda, 2018-09-11 
237 XLV/1320/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 35, 2018-09-11 
238 XLV/1321/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 20, 2018-09-11 
239 XLV/1322/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy  J.Bema 13, 2018-09-11 
240 XLV/1323/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicyWiczlińskiej, 2018-09-11 
241 XLV/1324/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy  Świętojańskiej 118A, 2018-09-11 
242 XLV/1325/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy  Świętojańskiej/Romualda Traugutta, 2018-09-11 
243 XLV/1326/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Stawnej i ul. Małokackiej, 2018-09-11 
244 XLV/1327/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 79, 2018-09-11 
245 XLV/1328/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej, 2018-09-11 
246 XLV/1329/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej, 2018-09-11 
247 XLV/1330/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, 2018-09-11 
248 XLV/1331/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Mariana Mokwy, 2018-09-11 
249 XLV/1332/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Lnianej, 2018-09-11 
250 XLV/1333/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Inżynierskiej 72, 2018-09-11 
251 XLV/1334/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Chylońskiej, ul. Ramułta, ul. Wejherowskiej,  ul. Zamenhofa, 2018-09-11 
252 XLV/1335/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w podziemiu budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni, 2018-09-11 
253 XLV/1336/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lecha Bądkowskiego 1, 2018-09-11 
254 XLV/1337/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stryjskiej 29, 2018-09-11 
255 XLV/1338/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda, 2018-09-11 
256 XLV/1339/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej, 2018-09-11 
257 XLV/1340/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.  Łużyckiej,2018-09-11  2018-09-11 
258 XLV/1341/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie  drogowym ulicy Witomińskiej, 2018-09-11 
259 XLV/1342/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Adm. J. Unruga 2018-09-11 
260 XLV/1343/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie  drogowym ulicy Chylońskiej, 2018-09-11 
261 XLV/1344/18 - wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna na rzecz Skarbu Państwa, 2018-09-11 
262 XLV/1345/18 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (Płka Dąbka, dz. nr 211), 2018-09-11 
263 XLV/1346/18 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (Płka Dąbka, dz. nr 226), 2018-09-11 
264 XLV/1347/18 - skargi pana AB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, 2018-09-11 
265 XLV/1348/18 - skarg pani BW i pana PW na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, 2018-09-11 
266 XLV/1349/18 - skargi pani IW na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, 2018-09-11 
267 XLV/1350/18 - skargi pana JB na działania Prezydenta Miasta Gdyni oraz Naczelnika Wydziału Środowiska związane z wejściem na nieruchomość Skarżącego w związku z usuwaniem zgromadzonych na niej odpadów, 2018-09-11 
268 XLV/1351/18 - skargi pana SW na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4 w Gdyni oraz wniosku o zawieszenie w czynnościach Prezydenta Miasta Gdyni, 2018-09-11 
269 XLV/o27/18 - Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021, 2018-09-11 
270 XLV/o28/18 - Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii", 2018-09-11 
271 XLV/1352/18 - w sprawie utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego; 2018-09-11 
272 XLV/1353/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania. 2018-09-11 
273 XLV/1354/18 - zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok; 2018-09-11 
274 XLV/1355/18 - zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033; 2018-09-11 
275 XLV/1356/18 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2018-09-11 
276 XLV/1357/18 - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 2018-09-11 
277 XLV/1358/18 - zmiany uchwały nr XXXV/972/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 2018-09-11 
278 XLV/1359/18 - zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni. 2018-09-11 
279 XLV/1360/18 - ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni, 2018-09-11 
280 XLV/1361/18 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Kacze Buki; 2018-09-11 
281 XLV/1362/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Antoniego Abrahama; 2018-09-11 
282 XLV/1363/18 - wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 7 w kl. 9 i 18 w kl. 7 położonych w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 7- 9; 2018-09-11 
283 XLV/1364/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ulicy Kacze Buki. 2018-09-11 
284 XLV/o29/18 - obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej; 2018-09-11 
285 XLVI/1365/18 - przyjęcia Programu „Gdynia bez barier 2018-2023” 2018-10-09
286 XLVI/1366/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni, 2018-10-09
287 XLVI/1367/18 - zmian uchwał w sprawach statutów dzielnic, 2018-10-09
288 XLVI/1368/18 - uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 2018-10-09
289 XLVI/1369/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni, 2018-10-09
290 XLVI/1370/18 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Go Out And Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. 2018-10-09
291 XLVI/1371/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 2018-10-09
292 XLVI/1372/18 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni  nr XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania, 2018-10-09
293 XLVI/1373/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych  w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej 32A, 2018-10-09
294 XLVI/1374/18 - zmiany uchwały Nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni. 2018-10-09
295 XLVI/1375/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Bartosza Głowackiego w Gdyni, 2018-10-09
296 XLVI/1376/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Grenadierów w Gdyni, 2018-10-09
297 XLVI/1377/18 - udzielania bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości w trybie art. 209 a Ustawy o gospodarce nieruchomościami, 2018-10-09
298 XLVI/1378/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanych ciągami pieszymi oraz zielenią miejską, 2018-10-09
299 XLVI/1379/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 28, 2018-10-09
300 XLVI/1380/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie  drogowym ulicy Bosmańskiej, 2018-10-09
301 XLVI/1381/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej, 2018-10-09
302 XLVI/1382/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej, 2018-10-09
303 XLVI/1383/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adama Asnyka i Henryka Siemiradzkiego, 2018-10-09
304 XLVI/1384/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Bosmańskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 2018-10-09
305 XLVI/1385/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej 2018-10-09
306 XLVI/1386/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 24, usytuowanego w Gdyni przy  ul. Chwarznieńskiej 34, 2018-10-09
307 XLVI/1387/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy os. Kępa Oksywska, 2018-10-09
308 XLVI/1388/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gorczycowej i Kameliowej, 2018-10-09
309 XLVI/1389/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szyprów, 2018-10-09
310 XLVI/1390/18 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wincentego Pola. 2018-10-09
311 XLVI/1391/18 - wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Plac Konstytucji, 2018-10-09
312 XLVI/1392/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej, 2018-10-09
313 XLVI/1393/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów, 2018-10-09
314 XLVI/1394/18 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, 2018-10-09
315 XLVI/1395/18 - skargi Pana  MB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni  wniesionej w dniu 16 maja 2018r. oraz jego wniosków o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdynia do dokonania wykupienia od Skarżącego nieruchomości będących jego własnością położonych w Gdyni przy ul. X  nr 4 i nr 6 oraz przy ul. Y nr 3 i nr 5, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod inwestycję publiczną oraz  o zobowiązanie go do wypłaty Skarżącemu wynagrodzenia za użytkowanie nieruchomości Skarżącego bez tytułu prawnego, 2018-10-09
316 XLVI/1396/18 - skargi Pana ZC  z dnia  29 marca 2018r. oraz z dnia 11 maja 2018r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni, 2018-10-09
317 XLVI/1397/18 - skargi pełnomocnika Pana MP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Naczelnika Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni w sprawie przekazania informacji zawartych w aktach podatkowych, 2018-10-09
318 XLVI/1398/18 - skargi Pana AP na działalność Dyrektora Szkoły  Podstawowej Nr 51 w Gdyni , 2018-10-09
319 XLVI/1399/18 - skargi Rady Rodziców Przedszkola nr 24 w Gdyni na działalność Dyrektora tej placówki, 2018-10-09
320 XLVI/1400/18 - skargi Uczniowskiego Klubu Sportowego MORŚWIN na działalność Prezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu, 2018-10-09
321 XLVI/1401/18 - skargi Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 2018-10-09
322 XLVI/1402/18 - zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, obowiązkowej kaucji w budynkach mieszkalnych przy ul. Puszczyka w ramach programu „Mieszkanie Plus” 2018-10-09
323 XLVI/1403/18 - skargi Pana MS na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, 2018-10-09
324 XLVI/1404/18 - skargi Pana TL na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, 2018-10-09
325 XLVI/1405/18 - skargi pani SK na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Gdyni. 2018-10-09
326 XLVI/1406/18 - skargi Pani JS i Pana WS na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, 2018-10-09
327 XLVI/1407/18 - wzniesienia Pomnika Komandosów Jednostki Formoza w Gdyni 2018-10-09
328 XLVI/1408/18 - zawarcia porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot 2018-10-09
329 XLVI/1409/18 - przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 2017/2018”. 2018-10-09
330 XLVI/1410/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok 2018-10-09
331 XLVI/1411/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033, 2018-10-09
332 XLVI/1412/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-10-09
333 XLVI/1413/18 - przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania cyberprzemocy
i infoholizmowi na lata 2018-2020”.
2018-10-09
334 XLVI/1414/18 - „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” 2018-10-09
335 XLVI/1415/18 - ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych; 2018-10-09
336 XLVI/1416/18 - zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni". 2018-10-09
337 XLVI/1417/18 - powierzenia spółce InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdyni 2018-10-09
338 XLVI/1418/18 - wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 6B, 11A, 18, 24 położonych Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 53, 2018-10-09
339 XLVI/1419/18 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego, 2018-10-09
340 XLVI/1420/18 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (ul. Wiczlińska), 2018-10-09
341 XLVI/1421/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bydgoskiej, 2018-10-09
342 XLVI/1422/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  położonych przy ulicy Juliusza Słowackiego i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, 2018-10-09
343 XLVI/1423/18 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni 2018-10-09
344 XLVI/1424/18 - wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 59A, 84A, 92A, 100A położonych w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 blok II 2018-10-09
345 I/1/18 - wyboru Komisji Skrutacyjnej 2018-11-23
346 I/2/18 - wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 2018-11-23 
347 I/3/18 - wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta (Stanisław Borski) 2018-11-23 
348 I/4/18 - wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta (Marcin Wołek) 2018-11-23 
349 I/5/18 - wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta (Andrzej Bień) 2018-11-23 
350 I/6/18 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Bartosz Bartoszewicz) 2018-11-23 
351 I/7/18 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Michał Guć) 2018-11-23 
352 I/8/18 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Marek Łucyk) 2018-11-23 
353 II/9/18 - opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni 2018-11-23  
354 II/10/18 - ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym  oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2018-11-23  
355 II/11/18 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 2018-11-23  
356 II/12/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-11-23  
357 II/13/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz- Dreszera na lata 2017 -2021 2018-11-23  
358 II/14/18 - przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020” 2018-11-23  
359 II/15/18 - wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 2018-11-23  
360 III/16/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok 2018-12-11
361 III/17/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033, 2018-12-11
362 III/18/18 - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdyni 2018-12-11
363 III/19/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Bosmańskiej, inż. J. Śmidowicza i Arciszewskich 2018-12-11
364 III/20/18 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta 2018-12-11
365 III/21/18 - zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania podlegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk 2018-12-11
366 III/22/18 - zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic 2018-12-11
367 III/23/18 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu CAR, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk 2018-12-11
368 III/24/18 - uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2018-12-11
369 III/25/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” 2018-12-11
370 III/26/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Zielonej 2018-12-11
371 III/27/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości drogowej położonej w pasie ulicy Adm. J. Unruga 2018-12-11
372 III/28/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Wrocławskiej 93 2018-12-11
373 III/29/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej /Racławickiej 2018-12-11
374 III/30/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. św. Kazimierza Królewicza 2018-12-11
375 III/31/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej 2018-12-11
376 III/32/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Sieradzkiej 34 2018-12-11
377 III/33/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 7 2018-12-11
378 III/34/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Przebendowskich 2018-12-11
379 III/35/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Płockiej/Gedymina 2018-12-11
380 III/36/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2018-12-11
381 III/37/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Kurpiowskiej 37B 2018-12-11
382 III/38/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Jesionowej nr 7 i nr 15A 2018-12-11
383 III/39/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 97 2018-12-11
384 III/40/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-12-11
385 III/41/18 - delegowania radnych Rady Miasta Gdynia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2018-12-11
386 III/42/18 - powołania Komisji Gospodarki Komunalnej 2018-12-11
387 III/43/18 - powołania Komisji  Kultury 2018-12-11
388 III/44/18 - powołania Komisji  Oświaty 2018-12-11
389 III/45/18 - powołania Komisji  Planowania Przestrzennego i Strategii 2018-12-11
390 III/46/18 - powołania Komisji  Rewizyjnej 2018-12-11
391 III/47/18 - powołania Komisji  Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia 2018-12-11
392 III/48/18 - powołania Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa 2018-12-11
393 III/49/18 - powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-11
394 III/50/18 - powołania Komisji  Sportu 2018-12-11
395 III/51/18 - powołania Komisji  Budżetowej 2018-12-11
396 III/o29/18 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 2018-12-11
397 IV/52/18 - uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok 2018-12-21
398 IV/53/18 - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033 2018-12-21
399 IV/54/18 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego, 2018-12-21
400 IV/55/18 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej, 2018-12-21
401 IV/56/18 - powierzenia obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 2018-12-21
402 IV/57/18 - ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 2018-12-21
403 IV/58/18 - bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnych przeznaczonych na zakładanie lub poszerzanie cmentarzy wyznaniowych 2018-12-21
404 IV/59/18 - wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Ikara 2018-12-21
405 IV/60/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Amona 2018-12-21
406 IV/61/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Jemiołowej 2018-12-21
407 IV/62/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 17-19 2018-12-21
408 IV/63/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Nowogrodzkiej 34 2018-12-21
409 IV/64/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  o powierzchni 400 m2 położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków 2018-12-21
410 IV/65/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  o powierzchni 692 m2 położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków 2018-12-21
411 IV/66/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  o powierzchni 387 m2 położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków 2018-12-21
412 IV/67/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Żółkiewskiego 2018-12-21
413 IV/68/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej 2018-12-21
414 IV/69/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej 2018-12-21
415 IV/70/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Wrocławskiej 2018-12-21
416 IV/71/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego 2018-12-21
417 IV/72/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. L. Cylkowskiego 2018-12-21
418 IV/73/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Folwarcznej i Wrocławskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2018-12-21
419 IV/74/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej 2018-12-21
420 IV/75/18 - wyrażenia zgody na  nabycie przez Gminę Miasta Gdyni odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,  położonych w Gdyni przy ulicy  Orłowskiej 51, stanowiących własność osoby fizycznej 2018-12-21
421 IV/76/18 - upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do złożenia wniosku o dotację na realizację zadania "Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035" 2018-12-21
422 IV/77/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni 2018-12-21
423 IV/78/18 - zmiany uchwały nr III/42/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni 2018-12-21
424 IV/79/18 - zmiany uchwały nr III/30/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 zmienionej uchwałą nr XLI/1191/18 z dnia 28 marca 2018 r. 2018-12-21
425 IV/80/18 - zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 2018-12-21
426 IV/81/18 - wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej Dotyczącej Prewencji Cukrzycy Typu 2 finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014- 2020 – mechanizm ZIT 2018-12-21
427 IV/82/18 - zmiany statutu jednostki budżetowej Żłobka "Niezapominajka" w Gdyni
przy ul. Wójta Radtkego 23
2018-12-21
428 IV/83/18 - zmiany statutu jednostki budżetowej Żłobka "Koniczynka" w Gdyni 2018-12-21
429 IV/84/18 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych z Gminą Miasta Rumi oraz Gminą Miasta Redy 2018-12-21

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2019 11:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
04.02.2019 15:38 Zmiana załącznika Michał Kowalski
04.02.2019 15:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
27.12.2018 12:18 Aktualizacja treści Michał Kowalski
27.12.2018 12:05 Korekta Michał Kowalski
27.12.2018 11:57 Korekta Michał Kowalski
27.12.2018 11:19 Korekta Michał Kowalski
21.12.2018 15:15 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.12.2018 15:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.12.2018 13:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.12.2018 13:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.11.2018 10:46 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.11.2018 10:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.10.2018 13:04 Korekta Michał Kowalski
09.10.2018 13:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.10.2018 12:58 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.10.2018 12:52 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.10.2018 12:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.10.2018 14:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.10.2018 14:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.10.2018 14:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.09.2018 13:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.09.2018 11:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.09.2018 10:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
04.07.2018 11:16 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
07.06.2018 13:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.06.2018 12:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 13:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 13:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 13:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 13:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 13:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 13:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 13:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 11:24 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 11:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 10:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 10:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.05.2018 09:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 13:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 13:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 13:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 12:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 12:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 12:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 12:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 12:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
26.02.2018 15:57 zatwierdzenie Michał Kowalski
23.02.2018 11:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:24 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.01.2018 14:17 Korekta Michał Kowalski