2017

Elektroniczny Monitor Rady Miasta Gdyni


Numer
pozycji
Tytuł aktu Data
udostępnienia
1 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/679/17 - nadania panu Leszkowi Kopciowi Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2017-02-21
2 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/680/17 - nadania panu Władysławowi Wiśniewskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2017-02-21
3 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/681/17 - nadania Wojskowemu Klubowi Sportowemu FLOTA Gdynia Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2017-02-21
4 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/682/17 - w sprawie wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2016 rok.  2017-02-21
5 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/683/17 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030  2017-02-21
6 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/684/17 - zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,  2017-02-21
7 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/685/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  2017-02-21
8 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/686/17 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”.  2017-02-21
9 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/687/17 - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni  2017-02-21
10 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/688/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Legionów, ul. Powstania Śląskiego, ul. Kilińskiego, ul. Chrzanowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Curie-Skłodowskiej, ul. Chylońskiej, ul. Ledóchowskiego, ul. Płk. Dąbka, ul. Starogardzkiej  2017-02-21
11 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/689/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Sandomierskiej  2017-02-21
12 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/690/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  Al. Jana Pawła II  2017-02-21
13 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/691/17 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów 3  2017-02-21
14 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/692/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Płk. S. Dąbka  2017-02-21
15 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/693/17 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Artura Grottgera  2017-02-21
16 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/694/17 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Stefana Ramułta, Wojciecha Drzymały, Zakręt do Oksywia 1, Opata Hackiego  2017-02-21
17 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/695/17 - pozbawienia drogi nr 135470G w Gdyni (ul. Saperska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania  2017-02-21
18 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/696/17 - w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni  2017-02-21
19 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/697/17 - skargi Pani EB na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni  2017-02-21
20 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/698/17 - skargi Pana MBS na działalność Kierownika Referatu Skarg i Interwencji Urzędu Miasta Gdyni  2017-02-21
21 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/699/17 - wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały nr XXV/624/16 z dnia 26 października 2016 r.  2017-02-21
22  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/700/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów  2017-02-25
23 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/701/17 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni  2017-02-25
24 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/702/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej i Aragońskiej 2017-02-25 
25 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/703/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga 2017-02-25 
26 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/704/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16 2017-02-25 
27 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/705/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kornela Makuszyńskiego 2017-02-25 
28 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/706/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26 2017-02-25 
29 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/707/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wrocławskiej/Architektów 2017-02-25 
30 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/708/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zakopiańskiej 2017-02-25 
31 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/709/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 2017-02-25 
32 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/710/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K. Kilińskiego/A.Abrahama 2017-02-25 
33 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/711/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Partyzantów 23, ul. Powstania Styczniowego 2, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 19, ul. Bp. Dominika 3-21, ul. gen. J. Dąbrowskiego, ul. Leopolda Staffa 2017-02-25 
34 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/712/17 - wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony 2017-02-25 
35 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/713/17 - zmiany uchwały Nr XXX/210/91 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie likwidacji żłobka tygodniowego i powołania Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni 2017-02-25 
36 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. XXIX/714/17 – określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-02-25 
37 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. XXIX/715/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej 2017-02-25 
38 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/716/17 - projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-25 
39 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/717/17 - projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 2017-02-25 
40 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/718/17 - zmieniająca uchwałę nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-02-25 
41 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. XXIX/719/17 - założenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73 2017-02-25 
42 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/720/17 - założenia Przedszkola nr 56 w Gdyni, ul. Chylońska 237   2017-02-25 
43 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -      XXX/721/17 - przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026   2017-04-04
44 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -      XXX/722/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok 2017-04-04 
45 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/723/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033 2017-04-04 
46 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/724/17 - zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 2017-04-04 
47 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/725/17 - wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji  w 2017 r. 2017-04-04 
48 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/726/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej nr 228 2017-04-04 
49 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/727/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim 2017-04-04 
50 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/728/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej 2017-04-04 
51 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/729/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej 2017-04-04
52 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -      XXX/730/17 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 2017-04-04
53  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/731/17 - przyjęcia raportu z realizacji "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014- 2017 z perspektywą do roku 2020" 2017-04-04 
54 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/732/17 - określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew 2017-04-04
55 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -      XXX/733/17 - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2017 2017-04-04
56 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/734/17 - przyjęcia raportu z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2017-04-04
57  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/735/17 - nadania imienia Przedszkolu nr 24 w Gdyni, ul. Korczaka 22 2017-04-04 
58  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/736/17 - nadania imienia Przedszkolu nr 31 w Gdyni, ul. Zamenhofa 8 2017-04-04 
59  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/737/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ulicy Sopockiej 2017-04-04 
60 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/738/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 2017-04-04
61 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/739/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej 2017-04-04
62 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/740/17 - wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni na działce gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni ul. Komandorska 57 2017-04-04
63 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/741/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni ul. Komandorska 57 2017-04-04
64 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/742/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Komandorska 55 2017-04-04
65 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/743/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w miejscowości Kielno, gmina Szemud 2017-04-04
66 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/744/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Demptowskiej 2017-04-04
67 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/745/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego 2017-04-04
68 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/746/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Bohaterów Starówki Warszawskiej 16) 2017-04-04
69  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/747/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Gen. Hallera 14), 2017-04-04 
70 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/748/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Chwarznieńska 91) 2017-04-04
71 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/749/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Mickiewicza 33) 2017-04-04
72  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/750/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż garażu położonego przy ul. Szafranowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz  z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 2017-04-04 
73  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/751/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Komandorskiej 2017-04-04 
74  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/752/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 9 2017-04-04 
75  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/753/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Węglowej 11 2017-04-04 
76  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/754/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (300 m2) 2017-04-04 
77  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/755/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (12,66 ha) 2017-04-04 
78  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/756/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Augustyna Necla 2017-04-04 
79  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/757/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Olgierda 2017-04-04 
80  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/758/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego 4 2017-04-04 
81  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/759/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 24A 2017-04-04 
82  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/760/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 12-14 2017-04-04 
83  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/761/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Śląskiej 51 2017-04-04 
84  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/762/17 - skargi mieszkańców dzielnicy Gdynia-Dąbrowa na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2017-04-04 
85  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/763/17 - oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 61 2017-04-04 
86  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/764/17 - ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni 2017-04-04 
87  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/765/17 - dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-04 
88  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/766/17 - dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 2017-04-04 
89 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/767/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021 2017-04-04
90 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/768/17 - przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030" 2017-05-06
91 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -     XXXI/769/17 - przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza Gen. Orlicz-Dreszera na  lata 2017-2021, 2017-05-06
92 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/770/17 - wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2017 2017-05-06
93 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/771/17 - zmiany nazw ulicy Generała Zygmunta Berlinga, ulicy Wincentego Rzymowskiego i ulicy I Armii Wojska Polskiego 2017-05-06
94 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/772/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego oraz garaży położonych przy Al. Marsz. Piłsudskiego 16,  stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 2017-05-06
95 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/773/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Palmowej 2017-05-06
96  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. - XXXI/774/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Orzechowej 2017-05-06 
97 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/775/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Gołębiej 2017-05-06
98 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/776/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kombatantów 2017-05-06
99 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/777/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Krzemowej 2017-05-06
100 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/778/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Czechosłowackiej 2017-05-06
101 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. - XXXI/779/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Świeckiej i Wiejskiej 2017-05-06
102 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/780/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości   położonej w  Gdyni  przy ul. Świętojańskiej (Skwer Żeromskiego) 2017-05-06
103 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/781/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości   położonej w  Gdyni  przy ul. Zygmunta Augusta 2017-05-06
104 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/782/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 2017-05-06
105 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/783/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Skarbka 2017-05-06
106 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/784/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych kompleksem Miejskich Hal Targowych, położonych przy ul. Wójta Radtkego 36/40 2017-05-06
107 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/785/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Ignacego Krasickiego 2017-05-06
108 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/786/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej 2017-05-06
109 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/787/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Jana z Kolna 2017-05-06
110 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/788/17 - skargi Pani EB na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 2017-05-06
111 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/789/17 - skargi Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 2017-05-06
112 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/790/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej 2017-05-06
113 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/791/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-05-06
114 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/792/17 - ustalenia uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej 2017-05-06
115 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/793/17 - utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gdyńskie Centrum Zdrowia” 2017-05-06
116 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/794/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego 2017-06-01
117 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/795/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej 2017-06-01
118 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/796/17 - w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni, skorygowanego w obszarze Mola Rybackiego 2017-06-01
119 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/797/17 - zaopiniowania projektu granicy morskiej przystani „Dalmor” w Gdyni 2017-06-01
120 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/798/17 - o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni 2017-06-01
121 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/799/17 - wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osoby fizycznej położonej w  Gdyni przy ul. Żukowskiej 2017-06-01
122 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/800/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 2017-06-01
123 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/801/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo,  stanowiących  własność Gminy Miasta Gdyni 2017-06-01
124 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/802/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8 2017-06-01
125 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/803/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10 2017-06-01
126 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/804/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Promienna 4 2017-06-01
127 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/805/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej 35 2017-06-01
128 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/806/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy ul. 3-go Maja 9-13 wraz z przypisanym do nich udziałem w nieruchomości 2017-06-01
129 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/807/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej 2017-06-01
130 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/808/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 2017-06-01
131 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/809/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Lotników 152 2017-06-01
132 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/810/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy I. Łyskowskiego 4 2017-06-01
133 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/811/17 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Posejdona w Gdyni 2017-06-01
134 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/812/17 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Prostokątnej w Gdyni 2017-06-01
135 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/813/17 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Skolskiej w Gdyni 2017-06-01
136 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/814/17 - zamiaru reorganizacji sieci filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni obejmującej połączenie, likwidację oraz utworzenie filii, a także zmianę statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2017-06-01
137 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/815/17 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (p. A.C.), 2017-06-01
138 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/816/17 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (p. A.J.D.) 2017-06-01
139 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/817/17 - desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 2017-06-01
140 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/818/17 - założenia Przedszkola nr 57 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26, 2017-06-01
141 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/819/17 - założenia Przedszkola nr 58 w Gdyni, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23 2017-06-01
142 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/820/17 - przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2016 2017-07-04
143 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/821/17 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2016 2017-07-04
144 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/822/17 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu, 2017-07-04
145 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/823/17 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2016, 2017-07-04
146 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/824/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok, 2017-07-04
147 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/825/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033. 2017-07-04
148 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/826/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, 2017-07-04
149 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/827/17 - przyjęcia do realizacji Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030, 2017-07-04
150  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/828/17 - przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019,  2017-07-04
151 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/829/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej  w Gdyni przy ul. Strzelców 28, 2017-07-04
152 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/830/17 - przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 2017-07-04
153 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/831/17 - zmieniająca  uchwałę  Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera na  lata 2017-2021, 2017-07-04
154 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/832/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2017-07-04
155 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/833/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego, 2017-07-04
156 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/834/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego, 2017-07-04
157 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/835/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, 2017-07-04
158 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/836/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej, 2017-07-04
159 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/837/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego, 2017-07-04
160 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/838/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej 2017-07-04
161 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/839/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 203A, 2017-07-04
162 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/840/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cumowników, 2017-07-04
163 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/841/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Krawieckiej 14-16, 2017-07-04
164 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/842/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Morskiej 173, 2017-07-04
165 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/843/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Zawiszy Czarnego, 2017-07-04
166 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/844/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 57A, 2017-07-04
167 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/845/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy     dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 75, 2017-07-04
168 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/846/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 96A, 2017-07-04
169 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/847/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Leszczynki 179, 2017-07-04
170 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/848/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Mrongowiusza 21, 2017-07-04
180 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/849/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, 2017-07-04
181 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/850/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej 2017-07-04
182 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/851/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego, 2017-07-04
183 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/852/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Strzelców, 2017-07-04
184 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/853/17 - wyrażenia   zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Miasta  Gdyni  na  nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych, 2017-07-04
185 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/854/17 - wyrażenia  zgody  na przyjęcie przez Gminę  Miasta  Gdyni darowizny nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Górniczej, 2017-07-04
186 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/855/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu udziału w nieruchomości położonej w pasie ulicy Warszawskiej, 2017-07-04
187 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/856/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni udziału w nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 44, 2017-07-04
188 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/857/17 - nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 14 2017-07-04
189 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/858/17 - skargi pani GK na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, 2017-07-04
190 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/859/17 - ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy, 2017-07-04
191 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/860/17 - zasad nabywania przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu Gminy 2017-07-04
192 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/861/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni. 2017-07-04
193 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/862/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. 2017-07-04
194 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/863/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni. 2017-07-04
195 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/864/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Orła Białego w Gdyni. 2017-07-04
196 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/865/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni. 2017-07-04
197 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/866/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni. 2017-07-04
198 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/867/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. II Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. II Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni. 2017-07-04
199 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/868/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni. 2017-07-04
200 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/869/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 w Gdyni. 2017-07-04
201 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/870/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni. 2017-07-04
202 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/871/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni. 2017-07-04
203 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/872/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni. 2017-07-04
204 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/873/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni. 2017-07-04
205 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/874/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leonida Teligi w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Leonida Teligi w Gdyni. 2017-07-04
206 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/875/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni. 2017-07-04
207 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/876/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni. 2017-07-04
208 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/877/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 39 im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni. 2017-07-04
209 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/878/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Gdyni. 2017-07-04
210 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/879/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Królowej Jadwigi w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 42 im. Królowej Jadwigi w Gdyni. 2017-07-04
211 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/880/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 w Gdyni. 2017-07-04
212 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/881/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 5 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu i Gimnazjum nr 5, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni. 2017-07-04
213 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/882/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP „Grom” i Gimnazjum nr 7, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP „Grom” w Gdyni. 2017-07-04
214 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/883/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego i Gimnazjum nr 8, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni. 2017-07-04
215 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/884/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku i Gimnazjum nr 12, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni. 2017-07-04
216 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/885/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego i Gimnazjum nr 16, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni. 2017-07-04
217 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/886/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża i Gimnazjum nr 17, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni. 2017-07-04
218 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/887/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 46 im. Franciszka Sokoła i Gimnazjum nr 18, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Franciszka Sokoła w Gdyni. 2017-07-04
219 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/888/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 47 im. Franciszki Cegielskiej i Gimnazjum nr 19, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Franciszki Cegielskiej w Gdyni. 2017-07-04
220 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/889/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 48 i Gimnazjum nr 20, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 48 w Gdyni. 2017-07-04
221 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/890/17 - W sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni. 2017-07-04
222 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/891/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej w Gdyni. 2017-07-04
223 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/892/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Gdyni. 2017-07-04
224 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/893/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni. 2017-07-04
225 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/894/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 50 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 50 w Gdyni. 2017-07-04
226 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/895/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Gdyni. 2017-07-04
227 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/896/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Gdyni. 2017-07-04
228 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/897/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Gdyni. 2017-07-04
229 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/898/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Gdyni. 2017-07-04
230 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/899/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Gdyni. 2017-07-04
231 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/900/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 w Gdyni. 2017-07-04
232 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/901/17 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 8 w Gdyni w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 7 w Gdyni. 2017-07-04
233 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/902/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Gdyni dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 w Gdyni. 2017-07-04
234 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/903/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Gdyni dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Gdyni. 2017-07-04
235 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/904/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 1 w Gdyni. 2017-07-04
236 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/905/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych w Gdyni. 2017-07-04
237 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/906/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 3 w Gdyni. 2017-07-04
238 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/907/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 4 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 4 w Gdyni. 2017-07-04
239 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/908/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 5 dla Dorosłych w Gdyni. 2017-07-04
240 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/909/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 6 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 6 w Gdyni. 2017-07-04
241 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/910/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 8 dla Dorosłych w Gdyni. 2017-07-04
242 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/911/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 10 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 10 dla Dorosłych w Gdyni. 2017-07-04
243 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/912/17 - Zmieniająca uchwałę nr XXXIX/1270/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie założenia Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53. 2017-07-04
244 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. -  XXXIII/913/17 - W sprawie połączenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73 i Szkoły Podstawowej nr 47 im. Franciszki Cegielskiej, ul. Nagietkowa 73 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73. 2017-07-04
245 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/914/17 - W sprawie połączenia Przedszkola nr 57 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26 i Szkoły Podstawowej nr 46 im. Franciszka Sokoła, ul. Chwaszczyńska 26 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26. 2017-07-04
246 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/915/17 - ustanowienia KWATERY PAMIĘCI w Gdyni. 2017-09-05
247 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/916/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego, 2017-09-05 
248 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/917/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów 2017-09-05 
249 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/918/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2017-09-05 
250 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/919/17 - zmieniająca Uchwałę nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia, 2017-09-05 
251 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/920/17 - przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta - edycja 2017” 2017-09-05 
252 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/921/17 - połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 2017-09-05 
253 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/922/17 - wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasta Gdyni za pośrednictwem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, 2017-09-05 
254 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/923/17 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy gen. Józefa Hallera w Gdyni, 2017-09-05 
255 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/924/17 - zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej, pozbawienia odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia tego odcinka z użytkowania oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Kwadratowej, 2017-09-05 
256 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/925/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Cisowskiej, 2017-09-05 
257 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/926/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lipowej, 2017-09-05 
258 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/927/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych wzdłuż potoku Źródła Marii,  2017-09-05 
259 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/928/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 31, 2017-09-05 
260 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/929/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka, 2017-09-05 
261 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/930/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy Placu Górnośląskim, 2017-09-05 
262 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/931/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Donimirskiego 17, 2017-09-05 
263 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/932/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Donimirskiego 19, 2017-09-05 
264 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/933/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Podgórnej 5, 2017-09-05 
265 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/934/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Józefa Bema 10, 2017-09-05 
266 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/935/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy  Henryka Sienkiewicza, 2017-09-05 
267 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/936/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, 2017-09-05 
268 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/937/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ulicy Miętowej, 2017-09-05 
269 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/938/17 - upoważnienia dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia 2017-09-05 
270 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/939/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 2017-09-05 
271 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/940/17 - utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Żłobek „Koniczynka", 2017-09-05 
272 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/941/17 - ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni 2017-09-05 
273 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/942/17 - zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 56 w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 2017-09-05 
274 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/943/17 - zwolnienia dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 2017-09-05 
275 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/944/17 - nadania nazwy ulicy, 2017-09-05 
276 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/945/17 - skargi Pana JW na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, 2017-09-05 
277 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/946/17 - skarg Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 2017-09-05 
278 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/947/17 - skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Abrahama 80-86 w Gdyni oraz Stowarzyszenia Gdyńskiego na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, 2017-09-05 
279 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/948/17 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu pn. „Deszcz to nie problem – wdrażanie dobrych praktyk gospodarowania wodami opadowymi w przestrzeni miejskiej”, planowanego do realizacji w ramach Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2017-09-05 
280 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/949/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok 2017-09-05 
281 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/950/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033 2017-09-05 
282 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/951/17 - zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 2017-09-05 
283 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/952/17 - udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12  sierpnia 2017 roku, 2017-09-05 
284 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. - XXXIV/953/17 - zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej 2017-09-05 
285 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/954/17 - zmiany nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej, 2017-09-29
286 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/955/17 - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, 2017-09-29 
287 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/956/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej oraz ul. Storczykowej, 2017-09-29 
288 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/957/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej, 2017-09-29 
289 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/958/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 2017-09-29 
290 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/959/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej/Chwarznieńskiej, 2017-09-29 
291 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/960/17 - wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej, 2017-09-29 
292 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/961/17 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału 1/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wincentego Pola 2/72 w Gdyni 2017-09-29 
293 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/962/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej 2017-09-29 
294 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/963/17 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, 2017-09-29 
295 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/964/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, 2017-09-29 
296 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/965/17 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Okrężnej, 2017-09-29 
297 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/966/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Promienna 4, 2017-09-29 
298 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/967/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 1, 2017-09-29 
299 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/968/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu., 2017-09-29 
300 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/969/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego 3-5, 2017-09-29 
301 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/970/17 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Krokowskiej w Gdyni, 2017-09-29 
302 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/971/17 - wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji 2017-09-29 
303 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/972/17 - wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 2017-09-29 
304 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r. - XXXV/973/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy  ul. Janusza Korczaka 13 2017-09-29 
305 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/974/17 - przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w roku szkolnym 2016/2017, 2017-11-07
306 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/975/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok 2017-11-07 
307 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/976/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033, 2017-11-07 
308 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/977/17 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, 2017-11-07 
309 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/978/17 - opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni, 2017-11-07 
310 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/979/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera i Redłowskiej, 2017-11-07 
311 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/980/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka, 2017-11-07 
312 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/981/17 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, 2017-11-07 
313 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/982/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim, 2017-11-07 
314 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/983/17 - określenia dworca, którego zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionego przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, ustalenia warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawki opłaty za jego korzystanie, 2017-11-07 
315 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/984/17 - zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 2017-11-07 
316 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/985/17 - zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 2017-11-07 
317 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/986/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich, 2017-11-07 
318 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/987/17 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej, 2017-11-07 
319 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/988/17 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2022 r. 2017-11-07 
320 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/989/17 - ustalenia opłat za korzystanie z miejsc postojowych, których zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionych przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, 2017-11-07 
321 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/990/17 - ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych, 2017-11-07 
322 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/991/17 - ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym  oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-11-07 
323 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/992/17 - zmieniająca Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni 2017-11-07 
324 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/993/17 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Zygmunta Augusta w Gdyni, 2017-11-07 
325 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/994/17 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oraz na nieruchomość stanowiącą własność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, 2017-11-07 
326 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/995/17 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej (ul. Arciszewskich), 2017-11-07 
327 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/996/17 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kpt. Antoniego Ledóchowskiego, 2017-11-07 
328 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/997/17 - wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zbudowanych garażami na czas nieoznaczony, 2017-11-07 
329 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/998/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8, 2017-11-07 
330 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/999/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10, 2017-11-07 
331 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1000/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Franciszka Sokoła, 2017-11-07 
332 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1001/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Puckiej, 2017-11-07 
333 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1002/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żwirowej, 2017-11-07 
334 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1003/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Głogowej, 2017-11-07 
335 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1004/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Hallera), 2017-11-07 
336 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1005/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni  nieruchomości położonej przy ul. Jantarowej i ul. Perłowej, 2017-11-07 
337 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1006/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Henryka Siemiradzkiego, 2017-11-07 
338 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1007/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Warszawska), 2017-11-07 
339 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1008/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Spokojnej 20, 2017-11-07 
340 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1009/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej, 2017-11-07 
341 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1010/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (158 m2), 2017-11-07 
342 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1011/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, 2017-11-07 
343 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1012/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej, 2017-11-07 
344 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1013/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Józefa Bema, 2017-11-07 
345 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1014/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (338 m2), 2017-11-07 
346 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1015/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Bernarda Chrzanowskiego, 2017-11-07 
347 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1016/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 102C, 2017-11-07 
348 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1017/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 75C, 2017-11-07 
349 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1018/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (173 m2), 2017-11-07 
350 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1019/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Starogardzkiej, 2017-11-07 
351 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1020/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zwierzynieckiej, 2017-11-07 
352 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1021/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zamenhofa, 2017-11-07 
353 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1022/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  Al. Jana Pawła II/I, 2017-11-07 
354 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1023/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, 2017-11-07 
355 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1024/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej, 2017-11-07 
356 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1025/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Witomińskiej 72, 2017-11-07 
357 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1026/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 13B, 9C, 2017-11-07 
358 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1027/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 34, 2017-11-07 
359 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1028/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, 2017-11-07 
360 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1029/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej, 2017-11-07 
361 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1030/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (28 m2), 2017-11-07 
362 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1031/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej, 2017-11-07 
363 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1032/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego, 2017-11-07 
364 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1033/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Sucharskiego, 2017-11-07 
365 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1034/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej, 2017-11-07 
366 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1035/17 - skargi Państwa EKL na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni. 2017-11-07 
367 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1036/17 - skargi Pana MR na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2017-11-07 
368 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. - XXXVI/1037/17 - zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus” 2017-11-07 
369 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1038/17 - zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 2018-01-19
370 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1039/17 - powierzenia spółce Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zadań własnych Gminy Miasta Gdyni 2018-01-19
371 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1040/17 - uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2018-01-19
372 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1041/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gdyni 2018-01-19
373 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1042/17 - zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego 2018-01-19
374 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1043/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 B 2018-01-19
375 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1044/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 2018-01-19
376 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1045/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 2018-01-19
377 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1046/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej/Alzackiej 2018-01-19
378 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1047/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13 2018-01-19
379 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1048/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej (1119 m2) 2018-01-19
380 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1049/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej (446 m2) 2018-01-19
381 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1050/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej 2018-01-19
382 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1051/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 1 2018-01-19
383 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1052/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 2018-01-19
384 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1053/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Stanisława Moniuszki 2018-01-19
385 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1054/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Adwokackiej 2018-01-19
386 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1055/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej 2018-01-19
387 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1056/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej 2018-01-19
388 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1057/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. K. Ujejskiego 2018-01-19
389 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1058/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 53 2018-01-19
390 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1059/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ul. Stefana Batorego 2018-01-19
391 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1060/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (300 m2) 2018-01-19
392 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1061/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Dachnowskiego 2018-01-19
393 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1062/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (350 m2) 2018-01-19
394 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1063/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 101 2018-01-19
395 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1064/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Sezamowej 2018-01-19
396 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1065/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Leszczynki 68-69 2018-01-19
397 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1066/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 2018-01-19
398 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1067/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka 2018-01-19
399 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1068/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika 2018-01-19
400 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1069/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (840 m2) 2018-01-19
401 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1070/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ul. Jana Kilińskiego 2018-01-19
402 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1071/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (1000 m2) 2018-01-19
403 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1072/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Kępa Oksywska 2018-01-19
404 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1073/17 - skargi pana ZC na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni 2018-01-19
405 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1074/17 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej 2018-01-19
406 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/R/17 - Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie poparcia zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni 2018-01-19
407 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1075/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok 2018-01-19
408 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1076/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033 2018-01-19
409 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1077/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-01-19
410 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. - XXXVII/1078/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 2018-01-19
411 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1079/17 - uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2018 2018-01-19
412 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r.-XXXVIII/1080/17 - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2018-2033 2018-01-19
413 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1081/17 - zmiany uchwały nr XIV/285/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania 2018-01-19
414 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1082/17 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni 2018-01-19
415 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1083/17 - zmiany nazwy ulicy – drogi wewnętrznej polożonej na terenie Miasta Gdynia (ul. Grudzińskiego) 2018-01-19
416 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1084/17 - przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni 2018-01-19
417 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1085/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 2018-01-19
418 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1086/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno 2018-01-19
419 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1087/17 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego 2018-01-19
420 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r.-XXXVIII/1088/17 -  przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 2018-01-19
421 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r.-XXXVIII/1089/17 - reorganizacji sieci filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 2018-01-19
422 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r.-XXXVIII/1090/17 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania 2018-01-19
423 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1091/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 2018-01-19
424 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1092/17 - wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego 2018-01-19
425 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1093/17 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Stefana Batorego 2018-01-19
426 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1094/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Podgórna 14 2018-01-19
427 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1095/17 - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej 170C 2018-01-19
428 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1096/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Węglowej 10-20A 2018-01-19
429 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1097/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego 2018-01-19
430 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1098/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Rybaków 2018-01-19
431 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1099/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. bp. Dominika 2018-01-19
432 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - .  XXXVIII/1100/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 2018-01-19
433 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1101/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/96 2018-01-19
434 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1102/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (100 m2) 2018-01-19
435 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1103/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów 11a 2018-01-19
436 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1104/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej 2018-01-19
437 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1105/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Poleskiej/Litewskiej 2018-01-19
438 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1106/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Leszczynki 52 2018-01-19
439 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. -   XXXVIII/1107/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 16 2018-01-19
440 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1108/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (40 m2) 2018-01-19
441 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1109/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-01-19
442 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1110/17 - skargi Pana KS na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 2018-01-19
443 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1111/17 - zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia” 2018-01-19
444 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. - XXXVIII/1112/17 - projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXX/765/2017 Rady Miasta Gdyni 2018-01-19
445 Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni 2018-01-19

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 21.02.2017
Data udostępnienia informacji: 21.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2018 11:19 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.01.2018 10:53 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.01.2018 10:47 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.01.2018 10:35 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.01.2018 10:32 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.01.2018 10:26 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.01.2018 10:06 Korekta Michał Kowalski
19.01.2018 10:05 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.01.2018 09:57 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.01.2018 09:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.01.2018 11:27 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.01.2018 10:16 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.01.2018 10:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.01.2018 09:04 Aktualizacja treści Jan Kowalski
09.01.2018 09:03 Aktualizacja treści Jan Kowalski
09.01.2018 08:58 Aktualizacja treści Jan Kowalski
09.01.2018 08:58 Aktualizacja treści Jan Kowalski
09.01.2018 08:18 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.01.2018 08:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.01.2018 09:45 Korekta Michał Kowalski
05.01.2018 09:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.01.2018 09:29 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.01.2018 09:25 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.01.2018 13:40 Aktualizacja treści Jan Kowalski
04.01.2018 13:39 Aktualizacja treści Jan Kowalski
04.01.2018 13:33 Aktualizacja treści Jan Kowalski
04.01.2018 13:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.12.2017 13:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.12.2017 11:07 Aktualizacja treści Jan Kowalski
15.12.2017 11:06 Aktualizacja treści Jan Kowalski
15.12.2017 11:05 Aktualizacja treści Jan Kowalski
15.12.2017 10:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.12.2017 10:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.11.2017 12:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.11.2017 12:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.11.2017 12:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.11.2017 12:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.11.2017 11:50 Korekta Michał Kowalski
03.11.2017 14:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.11.2017 14:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.11.2017 13:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.11.2017 13:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.11.2017 13:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.11.2017 13:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.11.2017 13:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
29.09.2017 11:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
29.09.2017 11:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.09.2017 11:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.09.2017 10:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.09.2017 10:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.09.2017 10:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.09.2017 09:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.08.2017 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.07.2017 12:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.07.2017 12:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.06.2017 09:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.06.2017 09:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 13:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 13:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 12:44 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 12:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 12:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 12:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 11:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 11:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2017 14:14 Korekta Katarzyna Manikowska
14.03.2017 10:42 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.03.2017 10:23 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.02.2017 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.02.2017 11:59 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska