2015

Elektroniczny Monitor Rady Miasta Gdyni
Rok 2015Numer
pozycji
 Tytuł aktu  Data
udostępnienia
1 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/43/15 - uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015  2015-01-26
 2  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/44/15 - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033  2015-01-26
 3  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/45/15 - nadania pani Elżbiecie Gurskiej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”  2015-01-26
 4  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/46/15 - nadania panu Sławomirowi Kitowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI  2015-01-26
 5  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/47/15 - nadania panu Zbigniewowi Zienowiczowi Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”,  2015-01-26
 6  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/48/15 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej  2015-01-26
 7  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/49/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni Al.Zwycięstwa róg ul.Wielkopolskiej  2015-01-26
 8  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/50/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Św.Piotra 23, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  2015-01-26
 9 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/51/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni  2015-01-26
 10  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/52/15 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Hotton Hotel Sp. z o.o., dotyczącego uchwały nr XLVI/988/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona  2015-01-26
 11  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/53/15 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Romana Wójcika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Sword Piły Taśmowe Roman Wójcik, dotyczącego uchwały nr XLVI/988/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona  2015-01-26
 12  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/54/15 - skargi z dnia 12 grudnia 2014 roku, wniesionej przez Wojewodę Pomorskiego, na uchwałę nr XLVI/988/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona  2015-01-26
 13  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/55/15 - zmiany nazwy jednostki budżetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji i nadania statutu Gdyńskiemu Centrum Sportu  2015-01-26
 14  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/56/15 - zaopiniowania projektu granicy portu morskiego w Gdyni  2015-01-26
 15  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/57/15 - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Działki Leśne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Kazimierza Górskiego  2015-01-26
 16  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/58/15 - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon  obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej  2015-01-26
 17  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. - nr IV/59/15 - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej  2015-01-26
 18  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2015 r. - nr V/60/15 -

 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

 2015-01-30
 19  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2015 r. - nr V/61/15 - sprostowania treści uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul.Kuśnierska 37A

 2015-01-30
 20  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/R/15 - Rezolucja w sprawie szpitali  2015-03-03
 21  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/62/15 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej  2015-03-03
 22  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/63/15 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego  2015-03-03
 23  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/64/15 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego  2015-03-03
 24  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/65/15 - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w roku 2015  2015-03-03
 25  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/67/15 - zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic  2015-03-03
 26  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 - nr VI/66/15 - przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.    2015-03-03
 27  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/68/15 - odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów  2015-03-03
 28  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/69/15 - wyboru delegata Gminy Miasta Gdyni do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich  2015-03-03
 29  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/70/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mrongowiusza  2015-03-03
 30  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/71/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mokwy 13  2015-03-03
 31  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/72/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej/Denhoffa  2015-03-03
 32  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/73/15 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni  2015-03-03
 33  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/74/15 - w sprawie nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14  2015-03-03
 34  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/75/15 - w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o. o. z Forum Kultury Sp. z o. o.  2015-03-03
 35  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/76/15 - projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia  2015-03-03
 36  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/77/15 - skargi pana K.S. dotyczącej odmowy utworzenia przez  Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przystanków autobusowych przy ul. Wiczlińskiej; str. 2, str. 3  2015-03-03
 37  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/78/15 - nadania nazwy „Plac Wolnej Polski” placowi w Gdyni  2015-03-03
 38  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/79/15 - wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni  2015-03-03
 39  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/80/15 - wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2015 r.  2015-03-03
 40  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/81/15 - nadania imienia Przedszkolu nr 5 w Gdyni ul. Miodowa 16  2015-03-03
 41  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/82/15 - określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  2015-03-03
 42  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. - nr VI/83/15 - udziału Gminy Miasta Gdyni w realizacji projektu p. n. „Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 dla Poddziałania 1.6.1.: Promowanie atrakcyjności regionu. Konkurs nr 1.6.1_2.  2015-03-03
 43  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/84/15 - aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni  2015-03-30
 44  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/85/15 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni  2015-03-30
 45  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/86/15 - przyjęcia raportu z realizacji w 2014 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  2015-03-30
 46  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/87/15 - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2015  2015-03-30
 47  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/88/15 - zmieniająca Uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni  2015-03-30
 48  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/89/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13  2015-03-30
 49   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/90/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Modlińskiej 23  2015-03-30
 50  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/91/15 - wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osób fizycznych położonej w miejscowości Donimierz w Gminie Szemud  2015-03-30
 51  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/92/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ks. Zawackiego 3A  2015-03-30
 52   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/93/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kuśnierskiej 14  2015-03-30
 53  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/94/15 - założenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul.Wiczlińska 93  2015-03-30
 54  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/95/15 - założenia Przedszkola nr 54 w Gdyni, ul.L. Staffa 10  2015-03-30
 55  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/96/15 - zmiany nazwy ulicy w Gdyni (ul. Kampinoska)  2015-03-30
 56  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/97/15 - zmiany nazwy ulicy w Gdyni (ul. ks. bpa Jana Bernarda Szlagi),  2015-03-30
 57  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/98/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania  2015-03-30
 58  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/99/15 - utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  2015-03-30
 59  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/100/15 - zmiany Uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni  2015-03-30
 60  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/101/15 - dokonania akualizacji Uchwały Nr VI/65/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015r w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w roku 2015  2015-03-30
 61  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/102/15 - skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Abrahama 80-86, dotyczącej działalności Kierownika ABK 3, pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko; uzasadnienie 1, uzasadnienie 2  2015-03-30
 62  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/103/15 - określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  2015-03-30
 63  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/104/15 - wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowywaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasta Gdyni  2015-03-30
 64   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/105/15 - zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz zwolnienia z opłat osób ubiegających się o wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem w przypadku zmian adresowych wynikających ze zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni  2015-03-30
 65  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr VII/106/15 - zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni  2015-03-30
 66  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2015 r. - nr  VII/107/15 - odmowy uwzględnienia wezwania XX do unieważnienia uchwały nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej; uzasadnienie 1, uzasadnienie 2  2015-03-30
 67  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/108/15 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015  2015-04-24
 68 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/109/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033  2015-04-24
 69  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/110/15 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego  2015-04-24
 70 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr  VIII/111/15 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej  2015-04-24
 71 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr  VIII/112/15 - określenia kryteriów naboru do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  2015-04-24
 72 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr  VIII/113/15 - ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Gdyni  2015-04-24
 73  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/114/15 - ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni  2015-04-24
 74 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr  VIII/115/15 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu FLOW, dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020  2015-04-24
 75  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/116/15 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia-Koleczkowo w obrębie ulic Jeżynowej-Jarzębinowej w Łężycach  2015-04-24
 76 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr  VIII/117/15 - zaliczenia ul. Jerzego Heidricha w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu  2015-04-24
 77  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/118/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Koperkowej w Gdyni  2015-04-24
 78 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr  VIII/119/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Kazimierza Pułaskiego w Gdyni  2015-04-24
 79 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr  VIII/120/15 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Dąbrowa w Gdyni  2015-04-24
 80 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr  VIII/121/15 - zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy Placu Grunwaldzkim  2015-04-24
 81 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr  VIII/122/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Miętowej,  2015-04-24
 82  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/123/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej  2015-04-24
 83  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/124/15 - wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. gen. Stanisława Karpińskiego i gen. Marii Wittekówny  2015-04-24
 84  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/125/15 - wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2015  2015-04-24
 85  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/126/15 - skargi na Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; uzasadnienie  2015-04-24
 86  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/127/15 - zmiany uchwały Nr XXI/443/12 z 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej  2015-04-24
 87  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/128/15 - zgody na lokalizację pomnika upamiętniającego załogę ORP „Orzeł”,  2015-04-24
 88  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/129/15 - powierzenia Wiceprezydentowi Michałowi Guciowi reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz zmiany uchwały nr VI/68/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów  2015-04-24
 89  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. - nr VIII/130/15 - wyposażenia samorządowej instytucji kultury - Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni w prawa majątkowe  2015-04-24
 90  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/131/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza  2015-06-02
 91  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/132/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno  2015-06-02
 92  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/133/15 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i K. Górskiego  2015-06-02
 93  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/134/15 - ustalenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic na zadania inwestycyjno - remontowe na lata 2015 – 2018  2015-06-02
 94  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/135/15 - zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących demontaż i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych  2015-06-02
 95  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/136/15 - zmiany Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020  2015-06-02
 96  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/137/15 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Narcyzowej i przy ul. Warszawskiej  2015-06-02
 97  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/138/15 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Parku Kilońskim  2015-06-02
 98  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/139/15 - wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność osób fizycznych  2015-06-02
 99  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/140/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Stefana Żeromskiego i Św. Wojciecha  2015-06-02
 100  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/141/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Hutniczej  2015-06-02
 101  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/142/15 - wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 45  2015-06-02
 102  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/143/15 - wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ulicy Władysława IV  2015-06-02
 103  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/144/15 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni udziału w nieruchomości położonej przy ul. 3-go Maja 9-13  2015-06-02
 104  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/145/15 - powołania komisji konkursowej 2015-06-02
 105  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/146/15 - ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek  zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta  Gdynia, ustalenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  2015-06-02
 106  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/147/15 - połączenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 i Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej, ul. Wiczlińska 93 w Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93  2015-06-02
 107  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/148/15 - włączenia  Przedszkola nr 54 w Gdyni, ul. L.Staffa 10 do Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. L.Staffa 10  2015-06-02
 108  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/149/15 - likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni ul. Morska 77  2015-06-02
 109  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/150/15 - nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni  2015-06-02
 110  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/151/15 - zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdyni  2015-06-02
 111  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/152/15 - powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016- 2019  2015-06-02
 112  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/153/15 - zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”  2015-06-02
 113  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/154/15 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot  2015-06-02
 114  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/155/15 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna 25  2015-06-02
 115  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. - IX/156/15 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej  2015-06-02
 116  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/157/15 - przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014  2015-06-29
 117  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/158/15 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok  2015-06-29
 118  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/159/15 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2014  2015-06-29
 119  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/160/15 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2014  2015-06-29
 120  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/161/15 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015  2015-06-29
 121  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/162/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033  2015-06-29
 122  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/163/15 - ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy  2015-06-29
 123  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/164/15 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie – Demptowo i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo  2015-06-29
 124  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/165/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej 2015-06-29
125  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/166/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Armii Krajowej/Batorego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  2015-06-29
 126  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/167/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łebskiej  2015-06-29
 127  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/168/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sambora  2015-06-29
 128  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. -X/169/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zielonej  2015-06-29
 129  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/170/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej  2015-06-29
 130  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/171/15 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,  położonej przy ul. Kieleckiej i ul. Warszawskiej w trybie bezprzetargowym  2015-06-29
 131  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/172/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 18-30  2015-06-29
 132  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/173/15 - wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sterników  2015-06-29
 133  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/174/15 - wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Akacjowej  2015-06-29
 134  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/175/15 - wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na niezabudowaną nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa  2015-06-29
 135  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/176/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni  2015-06-29
 136  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/177/15 - szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej  2015-06-29
 137  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/178/15 - wyrażenia zgody na lokalizację Pomnika Polski Morskiej  2015-06-29
 138  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/179/15 - skargi pana XX na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Pani XX; zobacz str. 2; zobacz str. 3  2015-06-29
 139  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/180/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania  2015-06-29
 140  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/181/15 - utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum  2015-06-29
 141  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/182/15 - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni  2015-06-29
 142  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/183/15 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela  2015-06-29
 143  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/184/15 - nadania imienia Generała Mariusza Zaruskiego Szkole Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 8 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej 4/6;  2015-06-29
 144  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. - X/185/15 - określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gdynia  2015-06-29
 145  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/186/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania  2015-09-01
 1462015-09-07  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/187/15 - utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   2015-09-01
 147  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/188/15 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015   2015-09-01
 148  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/189/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033   2015-09-01
 149  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/190/15 - uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni   2015-09-01
 150  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/191/15 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Romana Sutkowskiego, Irenę Sutkowską oraz Barbarę Sutkowską dotyczącego uchwały nr VIII/11/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej   2015-09-01
 151  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/192/15 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Gminą Miasta Reda w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Polskokatolickiego w Gdyni przy ul. Warszawskiej 7   2015-09-01
 152  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/193/15 - zmiany Uchwały nr VI/80/15 z dnia 25.02.2015 r.   2015-09-01
 153  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/194/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wspólnych zasad realizacji projektu: „Invest in Pomerania” z Gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Słupska, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. i Agencją Rozwoju Pomorza S.A.   2015-09-01
 154  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/195/15 - zmiany statutu jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Zieleni",   2015-09-01
 155  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/196/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Afrykańskiej w Gdyni   2015-09-01
 156  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/197/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Aragońskiej w Gdyni   2015-09-01
 157  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/198/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy kmdr. Z. Horyda w Gdyni   2015-09-01
 158  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/199/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Mazurskiej w Gdyni   2015-09-01
 159  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/200/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Przemyskiej w Gdyni   2015-09-01
 160  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/201/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Starowiejskiej w Gdyni   2015-09-01
 161  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/202/15 - ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Ruchu Oporu i ulicy Szarych Szeregów w Gdyni   2015-09-01
 162  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/203/15 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Chylonia w Gdyni   2015-09-01
 163  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/204/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej   2015-09-01
 164  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/205/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 16   2015-09-01
 165  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/206/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Józefa Bema   2015-09-01
 166  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/207/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Radomskiej 35   2015-09-01
 167  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/208/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Miasta Gdyni-miasta na prawach powiatu, położonych w Gdyni przy ul. Północnej   2015-09-01
 168  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/209/15 - ponowionej skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. XXX, dotyczącej działalności Kierownika ABK 3, pani Ewy Trzebiatowskiej-Citko, str. 2   2015-09-01
 169  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/210/15 - skargi pana XX na działalność Zarządu Dróg i Zieleni, str. 2, str. 3, str. 4   2015-09-01
 170  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/211/15 - skargi pana XX na działalność Prezydenta, str. 2   2015-09-01
 171  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/212/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   2015-09-01
 172  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/213/15 - kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania   2015-09-01
 173  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/214/15 - przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015”   2015-09-01
 174  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/215/15 - zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących demontaż i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych   2015-09-01
 175  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/216/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020   2015-09-01
 176  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/217/15 - skargi pana XX na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, str. 2   2015-09-01
 177  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. - XI/218/15 - odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów   2015-09-01
 178  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/219/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej  2015-09-30
 179 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/220/15 - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego  2015-09-30
 180  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/221/15 - ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bytomskiej i ulicy Plac Górnośląski w Gdyni  2015-09-30
 181 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/222/15 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Witomino-Leśniczówka w Gdyni  2015-09-30
 182 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/223/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Romualda Traugutta w Gdyni  2015-09-30
 183 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/224/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Weteranów w Gdyni  2015-09-30
 184  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/225/15 - ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Smętowskiej i ulicy Piotra Ściegiennego w Gdyni  2015-09-30
 185  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/226/15 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni  2015-09-30
 186  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/227/15 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Podgórskiej w Gdyni  2015-09-30
 187  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/228/15 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni  2015-09-30
 188  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/229/15 - pozbawienia drogi nr 135247G w Gdyni (ul. Kutnowska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania  2015-09-30
 189  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/230/15 - pozbawienia drogi nr 135450G w Gdyni (ul. Rozmarynowa) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania  2015-09-30
 190  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/231/15 - pozbawienia drogi nr 1604G w Gdyni (ul. Chabrowa) kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu  2015-09-30
 191  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/232/15 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej pomiędzy ul. S. Żółkiewskiego a ul. Płk. S. Dąbka  2015-09-30
 192  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/233/15 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej (dotyczy regulacji ulicy Palmowej)  2015-09-30
 193  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/234/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 96a  2015-09-30
 194  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/235/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Władysława IV  2015-09-30
 195  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/236/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej  2015-09-30
 196  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/237/15 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa  2015-09-30
 197  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/238/15 - wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa  2015-09-30
 198  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/239/15 - nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni  2015-09-30
 199  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/240/15 - zamiaru połączenia filii nr 10 i filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów Biblioteki  2015-09-30
 200  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. - XII/241/15 - wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do wspólnej realizacji projektu pn. “Zdolni z Pomorza” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  2015-09-30
 201  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/242/15 - przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy na lata 2015-2018”  2015-11-13
 202  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/243/15 - przyjęcia zasad przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica”  2015-11-13
 203  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/244/15 - przyjęcia aktualizacji Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości”,  2015-11-13
 204  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/245/15 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni”  2015-11-13
 205  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/246/15 - wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości  2015-11-13
 206  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/247/15 - wzoru informacji na podatek od nieruchomości  2015-11-13
 207  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/248/15 - ustalenia stawek podatku od środków transportowych  2015-11-13
 208  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/249/15 - ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym  2015-11-13
 209  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/250/15 - określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości  2015-11-13
 210  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/251/15 - opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdynia  2015-11-13
 211  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/252/15 - wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019  2015-11-13
 212  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/253/15 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona  2015-11-13
 213  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/254/15 - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli  2015-11-13
 214  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/255/15 - zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni  2015-11-13
 215  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/256/15 - wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego  2015-11-13
 216  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/257/15 - przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane  2015-11-13
 217  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/258/15 - zaliczenia odcinka ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu  2015-11-13
 218  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/259/15 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Jaskółczej  2015-11-13
 219  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/260/15 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Widok  2015-11-13
 220  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/261/15 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zielonej  2015-11-13
 221  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/262/15 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Południowej  2015-11-13
 222  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/263/15 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego i ul. Komandorskiej  2015-11-13
 223  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/264/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej  2015-11-13
 224  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/265/15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162  2015-11-13
 225  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/266/15 - przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 2014/2015  2015-11-13
 226  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/267/15 - wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Źródło Marii  2015-11-13
 227  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/268/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 25  2015-11-13
 228  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/269/15 - wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Pionierów  2015-11-13
 229  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/270/15 - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Osada Kolejowa  2015-11-13
 230 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. -  XIII/271/15 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni – Bulwar Nadmorski  2015-11-13
 231  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/272/15 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna 25  2015-11-13
 232  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/273/15 - statutu żłobka "Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23  2015-11-13
 233  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/274/15 - zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody  2015-11-13
 234  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/275/15 - Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia  2015-11-13
 235  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/276/15 - skargi pana J.J. na działalność Prezydenta; zobacz str. 2; zobacz str. 3; zobacz str. 4  2015-11-13
 236  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/277/15 - skargi pana W.M. na działalność Prezydenta; zobacz str. 2  2015-11-13
 237  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/278/15 - skargi pana J.B. na działalność Prezydenta; zobacz str. 2; zobacz str. 3  2015-11-13
 238  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/279/15 - skargi pana M.M. na działalność Prezydenta; zobacz str. 2;  2015-11-13
 239  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/280/15 - nadania nazwy ulicy (ul. Kameralna)  2015-11-13
 240  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/281/15 - zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni  2015-11-13
 241  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/282/15 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015  2015-11-13
 242  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. - XIII/283/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033  2015-11-13
 243  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/284/15 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2016 - 2020 r.  2015-12-01
 244   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/285/15 - trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania  2015-12-01
 245   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/286/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  2015-12-01
 246    Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/287/15 - zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty  2015-12-01
 247   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/288/15 - zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  2015-12-01
 248   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/289/15 - zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Sportu  2015-12-01
 249   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/290/15 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Move up to be healthy and happy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja Sport  2015-12-01
 250   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/291/15 - wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości położonej przy ul. Ikara  2015-12-01
 251   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/292/15 - wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ulicy Dedala  2015-12-01
 252   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/293/15 - wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Ikara  2015-12-01
 253   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/294/15 - wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych przy ul. Gen. Orlicz - Dreszera i ul. Romanowskiego 56 jako aportu w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni  2015-12-01
 254   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/295/15 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Drzymały  2015-12-01
 255   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/296/15 - wyrażenia zgody na zamianę prawa własności lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Morskiej 7/2A na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Lubawskiej 10/47 w Gdyni  2015-12-01
 256   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/297/15 - zmieniająca uchwałę nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”  2015-12-01
 257   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/298/15 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Ministrem Edukacji  Narodowej w sprawie dofinansowania zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabo widzących  2015-12-01
 258   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/299/15 - nadania imienia Przedszkolu nr 21 w Gdyni ul. Demptowska 42  2015-12-01
 259   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/300/15 - zmiany Uchwały Nr XIII/252/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019  2015-12-01
 260   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/301/15 - wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni  2015-12-01
 261   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/302/15 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015  2015-12-01
 262   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/303/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033  2015-12-01
 263   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/304/15 - uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016  2015-12-01
 264 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. -  XIV/305/15 - nieodpłatnego przeniesienia własności lokalu użytkowego przy ul. Władysława IV 7/15 na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni  2015-12-01
 265  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/306/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Chwarzno w Gdyni  2015-12-01
 266  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. - XIV/307/15 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn. „Expertise works! Attracting proficient labour force towards a BLUE growth in the South Baltic” (pol. „Działania eksperckie! Promocja zatrudnienia w sektorze gospodarki morskiej w regionie Południowego Bałtyku”) w  ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk  2015-12-01
 267  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/308/15 - uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok  2016-01-11
 268   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/309/15 - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033  2016-01-11
 269   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/310/15 - przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018  2016-01-11
 270   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/311/15 - wybór Biura Audytu i Rachunkowości „PROMAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok  2016-01-11
 271   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/312/15 - zmiany uchwały Nr XIII/243/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. wprowadzającej zasady przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica”.  2016-01-11
 272   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/313/15 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy  2016-01-11
 273   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/314/15 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda  2016-01-11
 274   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/315/15 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego  2016-01-11
 275   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/316/15 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej  2016-01-11
 276   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/317/15 - przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020  2016-01-11
 277  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/318/15 - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni  2016-01-11
 278  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/319/15 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia  2016-01-11
 279   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/320/15 - zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii  2016-01-11
 280  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/321/15 - uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020”  2016-01-11
 281  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/322/15 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020  2016-01-11
 282  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/323/15 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej  2016-01-11
 283  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/324/15 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych  2016-01-11
 284  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/325/15 - skargi pani MT na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zobacz uzasadnienie zobacz str. 3  2016-01-11
 285  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/326/15 - skargi pana MW  na działalność Prezydenta, zobacz uzasadnienie  2016-01-11
 286  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/327/15 - zmiany Uchwały Nr II/12/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni  2016-01-11
 287  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/328/15 - zmiany Uchwały Nr II/11/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni  2016-01-11
 288  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/329/15 - skargi pani HH na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, zobacz uzasadnienie;  2016-01-11
 289  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/330/15 - skargi pana MA na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, zobacz uzasadnienie  2016-01-11
 290  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/331/15 - skargi państwa MWW na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, zobacz uzasadnienie  2016-01-11
 291  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/332/15 - skargi pana RK na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, zobacz uzasadnienie, zobacz str. 3  2016-01-11
 292  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/333/15 - skargi państwa EKL na działalność Dyrektora MOPS; zobacz uzasadnienie, zobacz str. 3  2016-01-11
 293  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/334/15 - określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia  2016-01-11
 294  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/335/15 - określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdynia  2016-01-11
 295  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/336/15 - zamiaru likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy przy ul. Morskiej 79 w Gdyni  2016-01-11
 296  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/337/15 - zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego i XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni  2016-01-11
 297  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/338/15 - zamiaru likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni  2016-01-11
 298  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/339/15 - zamiaru likwidacji Technikum Chemicznego im. Prof. Stefana Kozłowskiego i Technikum Mechanicznego nr 2 im. Prof. Stefana Kozłowskiego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni  2016-01-11
 299  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/340/15 - zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 i Technikum nr 4 wchodzących w skład Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni  2016-01-11
 300  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/341/15 - likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni  2016-01-11
 301  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/342/15 - zamiaru przekształcenia Technikum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni  2016-01-11
 302  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/343/15 - zamiaru przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni  2016-01-11
 303  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/344/15 - zamiaru przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni  2016-01-11
 304  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/345/15 - zamiaru przekształcenia Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni  2016-01-11
 305  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/346/15 - sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni  2016-01-11
 306  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/347/15 - zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni  2016-01-11
 307  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. -  XV/348/15 - zamiaru przekształcenia Technikum Budowlanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni  2016-01-11
 308  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. - XV/349/15 - zamiaru przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni  2016-01-11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 26.01.2015
Data udostępnienia informacji: 26.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2020 12:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.06.2016 13:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.02.2016 12:15 Korekta Michał Kowalski
02.02.2016 12:13 Korekta szerokości tabeli Michał Kowalski
11.01.2016 13:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.01.2016 13:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.01.2016 12:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.01.2016 12:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.12.2015 12:59 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.11.2015 13:31 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.11.2015 13:20 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
30.09.2015 13:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.09.2015 13:39 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
02.09.2015 13:20 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
30.06.2015 13:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
29.06.2015 13:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
29.06.2015 13:01 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
02.06.2015 11:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
30.04.2015 13:12 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
30.03.2015 12:44 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
05.03.2015 13:56 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
03.03.2015 13:09 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
30.01.2015 14:23 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
26.01.2015 14:29 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
26.01.2015 10:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
26.01.2015 10:06 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
26.01.2015 09:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
26.01.2015 09:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
26.01.2015 09:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska