2012

Elektroniczny Monitor Rady Miasta GdyniRok 2012


 Numer pozycji  Tytuł aktu  Data udostępnienia
Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr XVI/299/12 w sprawie  nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 46 (Andrzej Kołodziej) 2012-01-27 
 2 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr  XVI/300/12 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 47 (Irena Muszkiewicz-Herok) 2012-01-27 
 3 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr XVI/301/12 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 48 (Ryszard Matyka) 2012-01-27
 4 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr XVI/302/12 w sprawie przekraczających zwykły zarząd zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  2012-01-27
 5 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr XVI/303/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 151-155 2012-01-27 
 6 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr  XVI/304/12 w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku, załącznik 2012-01-27 
 7 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25Nr  XVI/305/12 - skargi pana XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2012-01-27 
 8 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr  XVI/306/12 w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka 2012-01-27 
 9 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr  XVI/307/12 w sprawie zmiany uchwały nr XX/499/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Gdynia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  2012-01-27
 10 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr  XVI/308/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 25 2012-01-27 
 11 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr  XVI/309/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Dembińskiego 2012-01-27 
 12 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-01-25 Nr  XVI/310/12 w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ulicy Świętojańskiej/róg 10-Lutego 2012-01-27 
 13 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
XVII/311/12 - nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (rondo komandora Bogumiła Nowotnego)
 2012-02-24
 14 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/312/12 - nadania nazwy ulicy w Gdyni (ul. admirała Romualda Wagi), załącznik
 2012-02-24
 15 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/313/12 - zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012, załącznik
 2012-02-24
 16 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/314/12 - zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2022, załącznik
 2012-02-24
 17  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
XVII/315/12 - wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji
 2012-02-24
 18  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
XVII/316/12 - ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 2012-02-24
 19  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
XVII/317/12 - zmiany uchwały Nr XII/300/07 Rady Miasta Gdyni z 26 września 2007 roku w sprawie ustanowienia Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu
 2012-02-24
 20 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/318/12 - wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
 2012-02-24
 21 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/319/12 - zmiany Uchwały Nr X/205/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni
 2012-02-24
 22 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/320/12 - zmiany Uchwały Nr XXXIII/803/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Gdyni
 2012-02-24
 23 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/321/12 - zmiany Uchwały Nr XXXIV/873/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Gdyni
 2012-02-24
 24  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
XVII/322/12 - zmiany Uchwały Nr XLI/969/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6 w Gdyni
 2012-02-24
 25 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/323/12 - zmiany Uchwały Nr IV/82/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7 w Gdyni
 2012-02-24
 26 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/324/12 - zmiany Uchwały Nr XXXIX/867/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w Gdyni
 2012-02-24
 27 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/325/12 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 65/3 położoną w Gdyni – Oksywie
 2012-02-24
 28  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
XVII/326/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowodworskiego
 2012-02-24
 29  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
XVII/327/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Skrzypowej
 2012-02-24
 30 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/328/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 1
 2012-02-24
 31 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/329/12 - wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Chylońska 178 B-C
 2012-02-24
 32 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/330/12 - przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni
 2012-02-24
 33 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
XVII/331/12 - skargi z dnia 20 stycznia 2012 roku złożonej przez Annę Priss, Marię Priss, Andrzeja Pinno, Krystynę Dąbską, Jolantę Roszczynialską, Jana Radtke, Izabelę Tomaszewską, Marię Szczepańską, Rogera Roszczynialskiego, Zofię Ruszkiewicz, Hipolita Kurowskiego, Beatę Ruszkiewicz, Michała Olkiewicza, Jolantę Osińską, Barbarę Kurowską, Elżbietę Kurowską, Joannę Kozłowską, Andrzeja Kurowskiego, Hannę Porzuczek, Macieja Kurowskiego, Urszulę Kurowską, Bogdana Kurowskiego, Janusza Kurowskiego, Halinę Marczak, Stanisława Nogę, Agnieszkę Baran dotyczącego uchwały nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej
 2012-02-24
 34 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-02-22 Nr
 XVII/332/12 - utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Emigracji w Gdyni
 2012-02-24
 35  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/333/12 - zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012; załącznik  2012-03-30
 36  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/334/12 - zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2022, załącznik  2012-03-30
 37  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/335/12 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, uzasadnienie  2012-03-30
 38  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/336/12 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Andrzeja Sosenko  2012-03-30
 39  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/337/12 - ustalenie przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni  2012-03-30
 40  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/338/12 - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej  2012-03-30
 41  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/339/12 - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni  2012-03-30
 42  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/340/12 - ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej  2012-03-30
 43  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/341/12 - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni  2012-03-30
 44  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/342/12 - utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni  2012-03-30
 45  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/343/12 - kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania  2012-03-30
 46  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/344/12 - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2012  2012-03-30
 47  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/345/12 - ustanowienia pomnika przyrody „Jesion Króla Jana”,  2012-03-30
 48  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/346/12 - pozbawienie statusu pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Miodowej w Gdyni  2012-03-30
 49  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/347/12 - zniesienie formy ochrony przyrody z pomnika przyrody buka pospolitego rosnącego przy ul. Ejsmonda w Gdyni  2012-03-30
 50  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/348/12 - likwidacji placówek opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni i Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni  2012-03-30
 51  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/349/12 - przyjęcie raportu z realizacji w 2011 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  2012-03-30
 52  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/350/12 - zmiany uchwały nr XVI/374/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci – mieszkańców ww. gmin w niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie tych gmin  2012-03-30
 53  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/351/12 - upoważnienia do reprezentowania Rady Miasta Gdyni przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie  2012-03-30
 54  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/352/12 - wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Alei Zwycięstwa  2012-03-30
 55  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/353/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łabędziej  2012-03-30
 56  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/354/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łabędziej – Kormorana  2012-03-30
 57  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/355/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 821/158, km 58 obręb Gdynia, o pow. 288 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00036630/04,  2012-03-30
 58  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/356/12 - nadania nazw nowym ulicom w Gdyni  2012-03-30
 60  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/357/12 - wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości  2012-03-30
 61  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/358/12 - wzoru informacji na podatek od nieruchomości  2012-03-30
 62  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/359/12 - zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni  2012-03-30
 63  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/360/12 - podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej, zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka  2012-03-30
 64  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-03-28 Nr XVIII/361/12 - przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) z siedzibą w Gdańsku – Polska  2012-03-30
 65  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/362/12 -zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012; załącznik  2012-04-27
 66  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/363/12 -Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2024; załącznik  2012-04-27
 67  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/364/12 -przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni  2012-04-27
 68  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/365/12 -przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana; załącznik  2012-04-27
 69  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/366/12 -zmiany Uchwały Nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 02.02.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni  2012-04-27
 70  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/367/12 -wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2012  2012-04-27
 71  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/368/12 -wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”  2012-04-27
 72  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/369/12 -utworzenia przez Gminę Gdynia spółki pod firmą „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  2012-04-27
 73  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/370/12 -zmieniający Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  2012-04-27
 74  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/371/12 -wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 11  2012-04-27
 75  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/372/12 -wyrażenia zgody na pokrycie i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni aportem w postaci wierzytelności wynikającej z ustanowienia służebności – ul. Widna 10  2012-04-27
 76  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/373/12 -wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Płka Dąbka 295  2012-04-27
 77  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/374/12 -zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 162A  2012-04-27
 78  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/375/12 -wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jemiołowej 31  2012-04-27
 79  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/376/12 -wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Leśna Polana  2012-04-27
 80  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-04-25 Nr XIX/377/12 -określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  2012-04-27
 81  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/378/12 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego ; załącznik 2012-06-06
 82  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/379/12 w sprawie przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polany Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej; załącznik  2012-06-06
 83  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/380/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni; załącznik 1; załącznik 2  2012-06-06
 84  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/381/12 w sprawie skargi na Uchwałę nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego wniesionej przez Annę Lipską i Martynę Lipską  2012-06-06
 85  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/382/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego  2012-06-06
 86  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/383/12 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  2012-06-06
 87  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/384/12 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  2012-06-06
 88  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/385/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sieradzkiej 105  2012-06-06
 89  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/386/12 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 88  2012-06-06
 90  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/387/12 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 86  2012-06-06
 91  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/388/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/275/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2011 r. (dotyczy Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk)  2012-06-06
 92  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/389/12 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną przy ul. Bosmańskiej  2012-06-06
 93  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/390/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  2012-06-06
 94  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/391/12 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację pomnika inż. Tadeusza Wendy  2012-06-06
 95  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/392/12 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. kmdra B.Nowotnego)  2012-06-06
 96  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/393/12 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. adm. R.Wagi); załącznik  2012-06-06
 97  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/394/12 w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do komisji konkursowych konkursów dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach” i „Bezpieczna dzielnica"  2012-06-06
 98  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/395/12 w sprawie zmiany treści regulaminu konkursu dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach”  2012-06-06
 99  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-05-23 Nr XX/396/12 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego działki nr 424/7 położonej przy ul. Raduńskiej 23d  2012-06-06
 100  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/397/12 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok  2012-07-02
 101  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/398/12 - przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2011   2012-07-02
 102  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/399/12 - udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2011   2012-07-02
 103  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/400/12 - zmieniający uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012; załącznik   2012-07-02
 104  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/401/12 - zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-2024; załącznik   2012-07-02
 105  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/402/12 - określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2013   2012-07-02
 106  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/403/12 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu pn. Good governance and cooperation – response to common challenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca – odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013   2012-07-02
 107  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/404/12 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do unijnego programu „Europa dla Obywateli”   2012-07-02
 108  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/405/12 - przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni   2012-07-02
 109  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/406/12 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, załącznik   2012-07-02
 110  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/407/12 - ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdyni   2012-07-02
 111  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/408/12 - trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnych   2012-07-02
 112  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/409/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Druskiennickiej   2012-07-02
 113  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/410/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Słowackiego   2012-07-02
 114  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/411/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Górniczej   2012-07-02
 115  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/412/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Węglowej   2012-07-02
 116  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/413/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Warszawskiej   2012-07-02
 117  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/414/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska   2012-07-02
 118  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/415/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Łowickiej   2012-07-02
 119  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/416/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości nr 1122/4 km 53 obręb Gdynia położonej w pasie ulicy Dworcowej   2012-07-02
 120  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/417/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej nr GD1Y/00075328/9 położonych przy ulicy Puckiej   2012-07-02
 121  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/418/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 91   2012-07-02
 122  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/419/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działek drogowych w pasie ulicy Tadeusza Wendy   2012-07-02
 123  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/420/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00107672/9 położonej przy ul. Węglowej 14   2012-07-02
 124  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/421/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni u zbiegu ulic Puckiej oraz Złotej   2012-07-02
 125  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/422/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Witolda 27   2012-07-02
 126  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/423/12 - wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Antoniego Ledóchowskiego   2012-07-02
 127  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/424/12 - zmiany Uchwały nr XLIV/1055/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Gdyni   2012-07-02
 128  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/425/12 - zmiany Uchwały nr III/35/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni   2012-07-02
 129  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/426/12 - zmiany Uchwały nr IV/83/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 w Gdyni   2012-07-02
 130  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/427/12 - zmiany Uchwały nr XLV/1085/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 w Gdyni   2012-07-02
 131  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/428/12 - zmiany Uchwały nr XLIV/1058/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 w Gdyni   2012-07-02
 132  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/429/12 - zmiany Uchwały nr XLIV/1057/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Gdyni   2012-07-02
 133  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/430/12 - nadania Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni   2012-07-02
 134  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/431/12 - nadania Statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni   2012-07-02
 135  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/432/12 - zmiany Uchwały nr XVI/304/12 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku; załącznik   2012-07-02
 136  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/433/12 - nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. Ketlinga)   2012-07-02
 137  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/434/12 - nadania nazwy placowi w Gdyni (plac ks. Franciszka Blachnickiego), załącznik   2012-07-02
 138  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/435/12 - zmiany Uchwały Nr XVIII/356/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni   2012-07-02
 139  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/436/12 - nadania nazw nowym ulicom w Gdyni, załącznik 1, załącznik 2   2012-07-02
 140  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/437/12 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej, załącznik   2012-07-02
 141  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/438/12 - przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni, załącznik   2012-07-02
 142  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/439/12 - wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanej kompleksem Miejskich Hal Targowych, położonej przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40   2012-07-02
 143  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/440/12 - nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni   2012-07-02
144  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/441/12 - nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni   2012-07-02
 145  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/442/12 - nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni   2012-07-02
 146  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-06-27 Nr XXI/443/12 - ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej   2012-07-02
 147  Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic w Gdyni z dnia 2012-07-03 Nr 2/2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i wstąpienia na jego miejsce kolejnego kandydata w Dzielnicy Leszczynki  2012-07-05
 148 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/444/12 - zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012; załącznik  2012-09-04
 149  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/445/12 - zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-2024; załącznik  2012-09-04
 150  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/446/12 - zaciągnięcie pożyczki na realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenia Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” w ramach inicjatywy JESSICA  2012-09-04
 151  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/447/12 - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni  2012-09-04
 152  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/448/12 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  2012-09-04
 153  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/449/12 - podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  2012-09-04
 154  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/450/12 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej  2012-09-04
 155  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/451/12 - upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zmiany treści porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 12 lipca 2005 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska a Prezydentem miasta Gdyni  2012-09-04
 156  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/452/12 - zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej  2012-09-04
 157  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/453/12 - zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji  2012-09-04
 158  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/454/12 - kontynuacji przez Gminę Miasta Gdyni realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie” dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, w latach 2012-2013  2012-09-04
 159  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/455/12 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci”  2012-09-04
 160  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/456/12 - zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/383/2012 Rady Miasta Gdyni z 23.05.2012  2012-09-04
 161  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/457/12 - nadania imienia Gimnazjum nr 16 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21  2012-09-04
 162  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/458/12 - ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  2012-09-04
 163  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/459/12 - przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni  2012-09-04
 164  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/460/12 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Marynarskiej  2012-09-04
 165  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/461/12 - wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika na rzecz jej użytkownika wieczystego  2012-09-04
 166  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/462/12 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwaszczyńskiej  2012-09-04
 167  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/463/12 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szymona Krofeya  2012-09-04
 168  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/464/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kadmowej 7  2012-09-04
 169  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/465/12 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego  2012-09-04
 170  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/466/12 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pustej  2012-09-04
 171  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/467/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 8A  2012-09-04
 172  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/468/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Legionów 23A  2012-09-04
 173  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/469/12 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego i Waleriana Szefki  2012-09-04
 174  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/470/12 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej  2012-09-04
 175  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/471/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Piotrkowskiej 9  2012-09-04
 176  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/472/12 - przekazania w drodze darowizny przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Morskiej  2012-09-04
 177  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/473/12 - nadania nazwy ulicy (Promenada Ireny Kwiatkowskiej); załącznik  2012-09-04
 178  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/474/12 - skargi pana XXXXXXXXXXXXX  2012-09-04
 179  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/475/12 - zaliczenia ul. Słonecznej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu  2012-09-04
 180  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-08-29 Nr XXII/476/12 - zaliczenia ul. Łużyckiej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu  2012-09-04
 181  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/477/12 - podziału Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania; załącznik  2012-10-02
 182  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/478/12 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej; załącznik  2012-10-02
 183  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/479/12 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A.Dickmana; załącznik  2012-10-02
 184  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/480/12 - „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020"; załącznik  2012-10-02
 185  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/481/12 - ustalenia wspólnych zasad realizacji projektu „Invest in Pomerania” z gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Słupska, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. i Agencją Rozwoju Pomorza S.A.  2012-10-02
 186  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/482/12 - ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni  2012-10-02
 187  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/483/12 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Brukarskiej  2012-10-02
 188  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/484/12 - wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Chabrowej  2012-10-02
 189  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/485/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Maciejewicza  2012-10-02
 190  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/486/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej przy ul. Płka Stanisława Dąbka zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD 1Y/00030328/2  2012-10-02
 191  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/487/12 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012; załącznik  2012-10-02
 192  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/488/12 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012 - 2024; załącznik  2012-10-02
 193  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/489/12 - zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni  2012-10-02
 194  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/490/12 - zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  2012-10-02
 195  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/491/12 - zbycia środka trwałego – karetki pogotowia  2012-10-02
 196  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/492/12 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janowskiej  2012-10-02
 197  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/493/12 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie przekazania w drodze darowizny przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Morskiej 2012-10-02
 198  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-09-26 Nr XXIII/494/12 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  2012-10-02
 199  Uchwała Nr 6/2012 Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic w Gdyni z dnia 1 października 2012 r. - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej i wstąpienia w jej miejsce

kolejnego kandydata w Dzielnicy Grabówek

 2012-10-02
 200  Uchwała Nr 7/2012 Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic w Gdyni z dnia 15 października 2012 r. - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i wstąpienia w jego miejsce kolejnego kandydata w Dzielnicy Śródmieście  2012-10-16
 201 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/495/12 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012, załącznik  2012-11-06
 202  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/496/12 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012 – 2024, załącznik   2012-11-06
 203  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/497/12 - przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2011/2012, załącznik   2012-11-06
 204  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/498/12 - zmiany Uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,   2012-11-06
 205  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/499/12 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni,   2012-11-06
 206  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/500/12 - ustalenia stawek podatku od środków transportowych,   2012-11-06
 207  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/501/12 - określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości,   2012-11-06
 208  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/502/12 - przyjęcia projektu Gdynia Rodzinna na lata 2013-2018,   2012-11-06
 209  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/503/12 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Piotra Pomorskiego, dotyczącego uchwały nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana,   2012-11-06
 210  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/504/12 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego; załącznik   2012-11-06
 211  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/505/12 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Mola Rybackiego,   2012-11-06
 212  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/506/12 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej, załącznik   2012-11-06
 213  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/507/12 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon skweru przy ulicy Władysława IV, załącznik   2012-11-06
 214  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/508/12 - przystąpienia do rozszerzenia „Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)”,   2012-11-06
 215  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/509/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej,   2012-11-06
 216  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/510/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Olgierda 65,   2012-11-06
 217  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/511/12 - wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armii Krajowej/ Obrońców Wybrzeża w trybie bezprzetargowym,   2012-11-06
 218  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/512/12 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym ustanowionego na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,   2012-11-06
 219  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/513/12 - zmiany nazwy ulicy w Gdyni (Jana Kamrowskiego),   2012-11-06
 220  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/514/12 - nadania nazwy ulicy w Gdyni (Janki Bielak), załącznik   2012-11-06
 221  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/515/12 - zmiany uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni, załącznik,   2012-11-06
 222  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/516/12 - nadania imienia Szkole Podstawowej nr 46 i Gimnazjum nr 18 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej,   2012-11-06
 223  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/517/12 - zmiany statutu jednostki budżetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji,   2012-11-06
 224  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-10-31 Nr XXIV/518/12 - zmiany uchwały nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia,   2012-11-06
 225  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/519/12 - zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” w ramach Inicjatywy JESSICA  2012-12-31
 226  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/520/12 - wyboru JPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2012 rok  2012-12-31
 227  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/521/12 - przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni  2012-12-31
 228  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/522/12 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni  2012-12-31
 229  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/523/12 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia; załącznik  2012-12-31
 230  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/524/12 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Kcyńskiej  2012-12-31
 231  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/525/12 - wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego  2012-12-31
 232  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/526/12 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Górniczej  2012-12-31
 233  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/527/12 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żwirowej 43  2012-12-31
 234  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/528/12 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojańskiej, Władysława IV i Al. Marszałka J. Piłsudskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  2012-12-31
 235  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/529/12 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej  2012-12-31
 236  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/530/12 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni przy ul. Krasickiego 28  2012-12-31
 237  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/531/12 - szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia  2012-12-31
 238  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/532/12 - uchwalenia Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013  2012-12-31
 239  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/533/12 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XII/223/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu  2012-12-31
 240  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/534/12 - zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012; załącznik  2012-12-31
 241  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/535/12 - zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2012 – 2024; załącznik  2012-12-31
 242  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/536/12 - skargi z dnia 30 października 2012 roku wniesionej przez Piotra Pomorskiego na uchwałę nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni rejon ulic Zielonej i A.Dickmana  2012-12-31
 243  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/537/12 - udziału Gminie Miasta Gdyni w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”,  2012-12-31
 244  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr                  XXV/538/12 - wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie pn. „Smart City Ruhr: RELIEF”,  2012-12-31
 245  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/539/12 - wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie pn: „CASCADE Cities exchanging on local energy leadership  2012-12-31
 246  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/540/12 - zmiany Uchwały nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z 20 października 2010 roku  w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia  2012-12-31
 247  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/541/12 - wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni  2012-12-31
 248  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/542/12 - zmiany uchwały nr X/185/11 Rady Miasta Gdyni z 07 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni  2012-12-31
 249  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-11-28 Nr  XXV/543/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON  2012-12-31
 250  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr  XXVI/544/12 - uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013  2012-12-31
 251 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr  XXVI/545/12 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2024  2012-12-31
 252  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr  XXVI/546/12 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia; załącznik  2012-12-31
 253 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr  XXVI/547/12 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej; załącznik  2012-12-31
 254 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr  XXVI/548/12 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Działki Leśne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Kazimierza Górskiego; załącznik  2012-12-31
 255 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr  XXVI/549/12 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej; ząłącznik  2012-12-31
 256  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr XXVI/550/12 - skargi z dnia 25 października 2012 roku wniesionej przez Jarosława Barana na uchwałę nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A.Dickmana  2012-12-31
 257 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr   XXVI/551/12 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu ENTER. HUB (European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits), dofinansowanego w ramach Programu URBACT w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  2012-12-31
 258 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr  XXVI/552/12 - wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Inżynierskiej 15A  2012-12-31
 259 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr XXVI/553/12 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2013 r.     2012-12-31
 260  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr  XXVI/554/12 - przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015  2012-12-31
 261 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr   XXVI/555/12 - ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniami dziejów Gdyni; rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego  2012-12-31
 262 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 2012-12-19 Nr  XXVI/556/12 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jerzego Waszyngtona/Alei Jana Pawła II w trybie bezprzetargowym   2012-12-31

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2012
Data udostępnienia informacji: 01.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2017 13:30 Korekta Michał Kowalski
18.09.2017 13:29 Korekta Michał Kowalski
21.05.2014 10:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.05.2014 10:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.05.2014 10:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.01.2013 12:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.12.2012 09:25 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
06.11.2012 13:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.11.2012 13:15 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.11.2012 11:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.11.2012 11:20 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.10.2012 13:39 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
02.10.2012 15:32 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
02.10.2012 14:13 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
04.09.2012 11:53 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
05.07.2012 08:25 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
02.07.2012 13:45 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
18.06.2012 12:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.06.2012 09:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
27.04.2012 10:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
27.04.2012 10:34 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
27.04.2012 10:33 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
02.04.2012 11:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
30.03.2012 14:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
24.02.2012 10:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.02.2012 11:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.02.2012 11:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.02.2012 12:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.02.2012 12:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.02.2012 10:27 Korekta Michał Kowalski
02.02.2012 10:26 Korekta Michał Kowalski
02.02.2012 10:22 Korekta Michał Kowalski
02.02.2012 10:19 Korekta Michał Kowalski
02.02.2012 10:18 Korekta Michał Kowalski
02.02.2012 09:50 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:40 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:38 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:37 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:36 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:35 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:34 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:34 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:32 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:30 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:29 Korekta Michał Kowalski
01.02.2012 15:28 Dodanie informacji Michał Kowalski