Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Gdynia dnia 06.09.2019 r.

Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.12/2019                                                                                                                           

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138 g ustawy Pzp, o wartości powyżej 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla podopiecznych Miesjskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gdyni
(Zamówienie zostało podzielone na trzy części)

Termin składania ofert: do dnia 16.09.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.09.2019 r. do 10:15 w siedzibie Zamawijącego tj. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sala Spotkań Nr F przy Sekretariacie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Patrycja Pranszke
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Pranszke
Data wytworzenia informacji: 06.09.2019
Data udostępnienia informacji: 06.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.10.2019 14:17 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke
15.10.2019 14:15 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke
08.10.2019 14:18 korekta błędnej kategorii publikacji Michał Kowalski
17.09.2019 10:35 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke
13.09.2019 14:41 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke
13.09.2019 11:37 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke
06.09.2019 14:02 Dodanie informacji Patrycja Pranszke