Tereny zielone

 • Skwer Plymouth

  W celu podkreślenia wzajemnej współpracy między Gdynią a Plymouth Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę o nadaniu nazwy Skwer Plymouth gdyńskiemu parkowi położonemu u zbiegu ulic Świętojańskiej i al. Marsz.  Piłsudskiego, naprzeciwko Urzędu Miasta. We wrześniu 1997 r. Plymouth przekazało cebulki żonkila, które zostały zasadzone między innymi na Skwerze. W sierpniu 1999 r. Gdynia otrzymała z Plymouth opracowanie zawierające wskazówki i dokumentację zdjęciową do takiego zagospodarowania parku, aby uzyskał on angielski charakter. W dniu 10 maja 2017 r. na Skwerze Plymouth miały miejsce obchody jubileuszu współpracy Gdyni i Plymouth przy udziale Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni oraz oficjalnej delegacji z Wielkiej Brytanii. Na środku Skweru znajduje się, upamiętniający podpisanie porozumienia o współpracy miast siostrzanych, pomnik w kształcie kotwicy. To właśnie na tym pomniku 10 maja 2017 r. została odsłonięta tablica upamiętniająca długoletnią współpracę miast.
   
 • Park Kiloński

  W 1996 roku nawiązana została współpraca między Ogrodnikami Miejskimi Gdyni i Kilonii. Po wzajemnych wizytach w Kilonii oraz w Gdyni powstała idea zagospodarowania terenu w Gdyni w rejonie ulic Morskiej-Wiejskiej-Chylońskiej przy pomocy partnera niemieckiego. Teren ten otrzymał nazwę "Park Kiloński". Kilończycy przygotowali koncepcję zagospodarowania tego terenu, na podstawie której powstał projekt budowlany i wykonawczy.

  W 1999 r. zakończono realizację I etapu budowy Parku. I etap budowy obejmował powierzchnię ok. 1,2 ha. (całość terenu "Parku Kilońskiego" wynosi ok. 4 ha). Prace związane z realizacją I etapu budowy Parku rozpoczęte zostały 15.09.1998 r., a zakończone na początku czerwca 1999 r. Otwarcie Parku (I etap) nastąpiło w dniu 12 czerwca 1999. Koszt całkowity realizacji I etapu budowy Parku wyniósł ok. 1 000 000 zł

  Zakres prac I etapu realizacji Parku objął:
  - budowę: ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, oświetlenia, elementów małej architektury (ławki, kosze, plac zabaw zaprojektowany przez stronę kilońską z oryginalnym urządzeniem zabawowym, wały ziemne urozmaicające rzeźbę terenu, stoliki do gier manualnych)
  - założenie zieleni (trawniki, posadzenie 45 szt. drzew i ok. 850 szt. krzewów)
  - założenie systemu nawadniania, ustawienie szaletu kontenerowego W ramach obchodów 15-lecia współpracy pomiędzy Gdynią a Kilonią w roku 2000 Urząd Miasta Kilonii przekazał w darze do "Parku Kilońskiego" ślizgawkę i huśtawkę.
  W drugim, ostatnim etapie budowy Parku za kwotę 1 850 000 zł uregulowano rzekę Chylonkę, wykonano sieć wodociągową, zbudowano 3 boiska, piaskownice, mostki, huśtawki itd.

 • Aleja Miast Bliźniaczych

  W dniu 11 maja 2002 uczestnicy X Igrzysk Miast Bliźniaczych dali początek symbolicznej Alei Miast Bliźniaczych. Aleja ta zlokalizowana jest w Gdyni, u zbiegu ul. Borchardta i Armii Krajowej, na terenie Parku Rady Europy. Symbolizuje ona bliskie kontakty, jakie Gdynia utrzymuje ze swoimi miastami bliźniaczymi. W uroczystości otwarcia Alei, oprócz reprezentantów naszego miasta, udział wzięli przedstawiciele Baranowicz, Karlskrony, Kilonii, Kłajpedy, Kaliningradu oraz Liepaji, którzy poprzez symboliczne zasadzenie drzewka dali wyraz swojej przyjaźni z Gdynią. We wrześniu 2002 r. przy okazji uroczystości wręczenia Gdyni Nagrody Europy przedstawiciele kolejnych miast siostrzanych tzn. Aalborga, Seattle i Kristiansand zasadzili drzewka przyjaźni. Swoje drzewko posadzili również przybyli na uroczystość przedstawiciele Rady Europy. Podczas XII Igrzysk Miast Bliźniaczych w dniu 1.05.2004 r. zasadzono drzewko z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: mpawlinska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 30.07.2010
Data udostępnienia informacji: 27.08.2006
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2017 09:22 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
26.07.2017 09:22 Aktualizacja treści Monika Pawlińska