Seattle


SEATTLE (USA)
www.seattle.gov

Seattle to centrum handlu, kultury i zaawansowanych technologii północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku. Położone w stanie Waszyngton, 182 km od granicy amerykańsko-kanadyjskiej, założone zostało w 1869 r. Miasto liczy 747 300 mieszkańców. Port w Seattle stanowi spoiwo pomiędzy Azją, Ameryką i Europą, będąc portem amerykańskim położonym najbliżej terenów azjatyckich. Otoczone górami i wodą miasto Seattle oferuje turystom niezapomniane widoki i możliwości korzystania z wielu form rekreacji przez cały rok.

Symbolem Seattle jest wieża Space Needle licząca 605 stóp wysokości. Pozostałości starego Seattle zniszczonego podczas pożaru w 1889 roku można podziwiać w historycznej dzielnicy - Pioneer Square National Historic District. Pacific Centre prezentuje setki interaktywnych wystaw, m.in. trójwymiarowe kino, Tropikalny Dom motyli, wystawę dinozaurów, planetarium i laserowy teatr. Ważną atrakcją turystyczną jest także Seattle Aquarium, oceanarium, w którym okna widokowe znajdują się pod powierzchnią wody. Seattle Centre to park miejski o zachwycających ogrodach, gdzie organizowane są festiwale i inne imprezy rozrywkowe. W Seattle podziwiać można także Lake Washington Ship Canal oraz Hiram M. Chitten Locks - system śluz i kanałów, który pozwala jednostkom pływającym na przejście z Puget Sound na wody Salmon Bay i Jeziora Washington.

W rankingach Seattle wymieniane jest jako jedno z najlepszych miast w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o lokalizację biznesu. Najważniejszym pracodawcą w Seattle jest koncern Boeing. Inne przemysły rozwijające się w mieście to przemysł spożywczy, elektroniczny, drzewny, papierniczy, stoczniowy, maszynowy, metalurgiczny, telekomunikacja, produkcja sprzętu medycznego. Seattle jest także centrum nowoczesnych technologii: biotechnologii, bioinformatyki, inżynierii środowiska, przemysłu aerokosmicznego.

Umowa o współpracy na zasadach miast siostrzanych została podpisana 22.04.1994 roku i przewiduje szeroki zakres współpracy obu miast, nie tylko w dziedzinie sportu, kultury, ale także współpracę gospodarczą.

Efekty współpracy:

 • dar dla Centrum Książki Anglojęzycznej w III LO i innych bibliotek szkolnych w Gdyni: książki do nauki języka oraz inne pozycje literatury w j. angielskim
 • dary dla Domu Dziecka w Demptowie - regularna pomoc materialna (średnio 2 razy do roku): ubrania, zabawki, słodycze, artykuły papiernicze, kredki, leki, kosmetyki, środki chemiczne, sprzęt sportowy (np. 42 pary łyżworolek, namioty), regularna pomoc finansowa (np.przeznaczona na zakup sprzętu, remont łazienek)
 • udział w miesięcznym wyjeździe do Seattle sześciu osób ze szkół ponadpodstawowych na koszt strony zapraszającej ze Seattle
 • wystawa o Seattle w Gdyni - 1994
 • przyjazd amerykańskiej misji handlowej do Gdyni -1995
 • pomoc ze strony Seattle w zorganizowaniu banku tkanek ocznych dla Szpitala Miejskiego
 • wystąpienie prezydenta miasta Gdyni w North-West Conference of the Amalgamated Transit Union w Seattle - czerwiec 1996
 • wizyta robocza oraz udział w Festiwalu Filmów Polskich w Seattle pracownika Urzędu Miasta Gdyni - listopad 1997
 • konsultacje Skarbnika Miasta Gdyni z ekonomistą z Seattle Glenem Lee na temat systemu podatkowego przeprowadzone w czasie wizyty w Gdyni przedstawicieli Urzędu Miasta Seattle i Stowarzyszenia Gdynia-Seattle - czerwiec 1998
 • warsztaty tańca nowoczesnego w Teatrze Muzycznym w Gdyni prowadzone przez pana Ripa Parkera, profesora tańca nowoczesnego na Uniwersytecie Washingtona w Seattle - sierpień 1998
 • nadesłanie informacji dotyczących udogodnień dla niepełnosprawnych istniejących w Seattle
 • wymiana doświadczeń pomiędzy policją w Seattle i w Gdyni, propozycja zorganizowania szkolenia w Seattle dla gdyńskich policjantów
 • wizyta w Gdyni przewodniczącej Stowarzyszenia Gdynia - Seattle, pani Elizabeth McDowell oraz odwiedziny w Domu Dziecka w Gdyni i obozu letniego na Kaszubach; przekazanie dodatkowych środków pieniężnych na remont łazienek - sierpień 1999
 • uczestnictwo profesora tańca nowoczesnego z Uniwersytetu Washingtona w Seattle w IV Gdańskim Bałtyckim Festiwalu Tańca - sierpień 1999
 • przesłanie materiałów informacyjnych dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi oraz zarządzania drogami - sierpień/wrzesień 1999
 • przygotowanie przez dzieci z "Galerii Bęc" w Domu Dziecka prac plastycznych na aukcję w Seattle - październik 1999
 • przekazanie odzieży i przyborów szkolnych dla Domu Dziecka w Demptowie - maj 2000
 • w drugiej połowie maja 2000 Urząd Miasta Gdyni otrzymał 121 komputerów (serwerów) od Seattle Gdynia Sister City Association. Życzeniem darczyńców było nieodpłatne przekazanie części komputerów (w liczbie 47) placówkom naukowym poza terenem Gdyni, np. w Gdańsku, Kartuzach, Wejherowie, Tarnowie, Poznaniu i Wrocławiu. Pozostałe komputery zostały przekazane nieodpłatnie szkołom samorządowym i placówkom edukacyjnym. Komputery te mogą być wykorzystane do stworzenia sieci intra- i internetowych w tych placówkach.
 • 16 marca 2000 r. przeprowadzono Konkurs Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą "Z Gdyni do ... Seattle". Polegał on na napisaniu eseju w języku angielskim na jeden z trzech podanych tematów. Spośród 190 prac Komisja Konkursowa wybrała 20 najlepszych prac, przesłanych następnie do Seattle Gdynia Sister City Association. Stowarzyszenie wyłoniło laureatów konkursu. Pięciu nagrodzonych gdyńskich licealistów oraz wychowanka Domu Dziecka w Gdyni Demptowie wyjechało latem na stypendium językowe do Seattle ufundowane przez American Cultural Exchange i Seattle Gdynia Sister City Association - lipec/wrzesień 2000
 • organizacja w kwietniu 2001 r. II edycji Konkursu Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą "Z Gdyni ... do Seattle". Spośród prac konkursowych Komisja wybrała 20 najlepszych, które następnie zostały przesłane do Seattle Gdynia Sister City Association. Stowarzyszenie wyłoniło 4 laureatów konkursu, którzy w nagrodę wyjechali na kilkutygodniowe stypendia do Seattle - lipiec/sierpień 2001
 • kompleksowe szkolenie w Seattle gdyńskich policjantów z zakresu struktury organizacyjnej policji w USA, zakresu działań podejmowanych przez policję amerykańską w poszczególnych wydziałach, programów prewencyjnych i wspierających ofiary przemocy oraz ich rodziny. Gdyńscy policjanci wzięli również udział w rutynowych patrolach amerykańskich policjantów - wrzesień 2001
 • w maju 2002 r. zrealizowano III edycję Konkursu Prezydenta Miasta Gdyni: "Z Gdyni ... do Seattle". Dwóch laureatów konkursu wyjedzie w nagrodę na trzytygodniowe stypendia do Seattle. W trakcie tegorocznych stypendiów uczniowie gdyńscy będą bezpośrednio asystowali nauczycielom prowadzącym zajęcia.
 • wizyta w Gdyni przewodniczącego Stowarzyszenia Miast Siostrzanych Seattle-Gdynia w celu omówienia planu współpracy - maj 2002
 • udział przedstawicieli Seattle w Konferencji Związku Miast Bałtyckich "Bez Barier", która odbyła się w Gdyni - wrzesień 2002
 • organizacja w Gdyni koncertu charytatywnego pianistki amerykańskiej Katherine Griffin na rzecz Domu Dziecka w Gdyni Demptowie - wrzesień 2002
 • udział przedstawicieli Seattle w uroczystości wręczenia Gdyni Nagrody Europy - wrzesień 2002
 • koncert pianistki Katherine Griffin w Domu Polskim w Seattle na rzecz Domu Dziecka w Gdyni Demptowie - czerwiec 2003
 • pobyt koszykarek z klubu VBW Clima GTK Gdynia w Seattle, gdzie rozegrały one mecz z miejscową drużyną Seattle Storm - lipiec 2003
 • wystawa rzeźb ceramicznych artysty gdyńskiego Kazimierza Kalkowskiego w Seattle - lipiec/sierpień 2003
 • wizyta w Gdyni przedstawicieli Stowarzyszenia Miast Siostrzanych Seattle-Gdynia w celu przekazania Domowi Dziecka w Gdyni Demptowie darów pieniężnych uzyskanych dzięki zorganizowaniu w Seattle charytatywnego koncertu pianistki amerykańskiej Katherine Griffin - sierpień 2003
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Miast Siostrzanych Seattle-Gdynia w przygotowaniu Festiwalu Filmów Polskich w Seattle - październik 2003
 • wizyta studyjna Przewodniczącego Stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association dot. nowych projektów proponowanych przez stowarzyszenie - maj 2004
 • wizyta w Gdyni przedstawicieli stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association oraz Dyrektora Festiwalu Filmów Polskich w Seattle mająca na celu m.in. nawiązanie współpracy z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - wrzesień 2004
 • wizyta przedstawicieli zarządów firm ze Seattle, Stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association oraz Ambasady USA w Warszawie i władz Seattle w ramach misji gospodarczej. Podczas wizyty dokonano również uroczystego odsłonięcia rzeźby "Powrót do domu" - daru ze Seattle - maj 2005
 • wystawa "Sierpniowe strajki" - sierpień 2005
 • wręczenie Seattle-Gdynia Sister City Association medalu z okazji
  25-lecia NSZZ "Solidarność" Kolejarzy - sierpień 2005
 • udział przedstawicieli Seattle-Gdynia Sister City Association, Festiwalu Filmów Polskich w Seattle oraz Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles w XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na zakończenie jubileuszowego festiwalu Dyrektor Festiwalu Filmów Polskich w Seattle przyznał swoją nagrodę filmowi uczestniczącemu w konkursie kina niezależnego. Nagroda ta trafiła do reżysera Tomasza Szafrańskiego za film "Diabeł". Reżyser nagrodzonego filmu został zaproszony do udziału w przyszłorocznym Festiwalu Filmów Polskich w Seattle - wrzesień 2005
 • wizyta studyjna przedstawicieli Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Urzędu Morskiego w Gdyni w porcie w Seattle - listopad 2005
 • udział przedstawiciela Seattle w obchodach 80-lecia Gdyni - luty 2006
 • udział przedstawicieli Seattle w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - wrzesień 2006
 • wizyta przedstawicieli firmy Stellar Holding ze Seattle - wrzesień 2006
 • wizyta przedstawiciela Seattle-Gdynia Sister City Association w celu omówienia wspólnych projektów - czerwiec 2007
 • udział przedstawicieli Seattle w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - wrzesień 2007
 • wizyta robocza przedstawicieli Seattle-Gdynia Sister City Association dotycząca realizacji w Gdyni programu Gdynia Business Week- maj 2008
 • wizyta przedstawicieli Policji z Seattle w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni- wrzesień 2008
 • wizyta przedstawicielki Seattle w związku z udziałem w The Tall Ships’ Races 2009- lipiec 2009
 • wizyta przedstawicieli biznesu stanu Waszyngton w związku z organizowanym w Gdyni projektem Gdynia Business Week 2009 - sierpień 2009
 • wizyta przedstawicieli Seattle-Gdynia Sister City Association w celu omówienia szczegółów organizacyjnych Gdynia Business Week 2010 - marzec 2010
 • wizyta przedstawicieli biznesu stanu Waszyngton w związku z organizowanym w Gdyni wspólnym projektem Gdynia Business Week 2010 - sierpień 2010
 • wizyta przedstawicieli Seattle dotycząca organizacji  Gdynia Business Week 2011 - maj 2011
 • wizyta przedstawicieli biznesu stanu Waszyngton w związku z organizowanym w Gdyni wspólnym projektem Gdynia Business Week 2011 - sierpień 2011
 • wizyta przedstawicieli biznesu stanu Waszyngton w związku z organizowanym w Gdyni wspólnym projektem Gdynia Business Week 2012 - sierpień 2012
 • wizyta przedstawicieli biznesu stanu Waszyngton w związku z organizowaną w Gdyni V edycją Gdynia Business Week - sierpień 2013
 • wizyta przedstawicieli biznesu stanu Waszyngton w związku z organizowaną w Gdyni VI edycją Gdynia Business Week - sierpień 2014
 • wizyta przedstawicieli Washington Business Week w ramach VII edycji Gdynia Business Week – sierpień 2015
 • wizyta przedstawicieli Washington Business Week w celu omówienia programu współpracy – styczeń 2016
 • wizyta przedstawicieli Washington Business Week w ramach VIII edycji Gdynia Business Week – sierpień 2016
 • wizyty robocze przedstawicieli Seattle-Gdynia Sister City Association dot. współpracy Gdynia-Seattle – styczeń, kwiecień i czerwiec 2017
 • wizyta przedstawicieli Washington Business Week w ramach IX edycji Gdynia Business Week – sierpień 2017
 • udział przedstawiciela Seattle-Gdynia Sister City Association w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - wrzesień 2017
 • udział delegacji gdyńskiej w bchodach 25-lecia stowarzyszenia Seattle–Gdynia Sister City Association – lipiec 2018
 • wizyta przedstawicieli Washington Business Week w ramach X edycji Gdynia Business Week – sierpień 2018
 • udział przedstawiciela Seattle-Gdynia Sister City Association w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - wrzesień 2018
 • wizyta robocza przedstawicieli Seattle-Gdynia Sister City Association - maj 2019
 • wizyta przedstawicieli Washington Business Week w ramach XI edycji Gdynia Business Week – sierpień 2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: mpawlinska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 16.08.2010
Data udostępnienia informacji: 19.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2020 11:24 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
15.06.2020 11:10 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
04.06.2020 13:18 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
01.06.2020 14:47 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
01.06.2020 14:45 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
10.10.2018 09:32 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
11.12.2017 14:33 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
28.07.2017 10:43 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
11.10.2012 11:52 Aktualizacja treści Monika Pawlińska