Plymouth

PLYMOUTH (Wielka Brytania)
www.plymouth.gov.uk

Plymouth to jeden z najstarszych portów Wielkiej Brytanii, położony nad rzeką Tamar na granicy między Kornwalią a Devonem. Miasto zbudowane zostało nad jednym z największych naturalnych portów na świecie. Pierwsza wzmianka o osadzie istniejącej na terenie dzisiejszego miasta pochodzi sprzed 3.000 lat. Nazwa Plymouth po raz pierwszy wymieniona została w dokumentach około 1211 roku. Obecnie Plymouth jest jednym z największych miast na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii liczącym 262 100 mieszkańców. Plymouth to miasto wielkich kontrastów - będąc ośrodkiem przemysłowym stanowi zarazem jeden z najpiękniejszych zakątków Wielkiej Brytanii i miejsce odwiedzane przez wielu turystów. Bywa nazywany "najczystszym miastem Zjednoczonego Królestwa".

Wśród największych atrakcji miasta należy wymienić Barbican - Starą część Plymouth z budynkami pochodzącymi z XVI w., słynną osiemnastowieczną latarnię Smeaton's Tower, a także Plymouth Dome - centrum, w którym odbywają się wystawy oraz audiowizualne pokazy ilustrujące turystom historię miasta. Ważnymi zabytkami miasta są także Royal Citadel - XVII-wieczna forteca, Merchant's House- budynek, w którym można podziwiać wnętrze elżbietańskiego domu, a także Prysten House - najstarszy budynek w Plymouth pochodzący z XV wieku. Dużą atrakcją turystyczną miasta jest także National Marine Aquarium, gdzie znajduje się największe w Europie akwarium z rekinami.

Z miastem Plymouth związanych jest wiele ważnych postaci z historii Anglii. Najsłynniejszą z nich jest Sir Francis Drake, który w 1588 roku pokonał swoją flotą Hiszpańską Armadę. Także kapitan James Cook rozpoczynał swoje wyprawy właśnie w Plymouth.

Gospodarka miasta jest tradycyjnie związana z morzem, czego dowodem jest nadal rozwijający się przemysł stoczniowy oraz rybołówstwo. Jednakże miasto otwarte jest także na technologie przyszłości. Ważnymi gałęziami przemysłu są informatyka oraz telekomunikacja. W mieście działa Plymouth Science Park - park naukowo-technologiczny.

Dnia 11.09.1976 roku podpisane zostało "Porozumienie o wzajemnej współpracy" pomiędzy Plymouth a Gdynią. Celem tego porozumienia jest rozszerzanie form międzynarodowej współpracy i pokojowego współistnienia w Europie, zacieśnianie więzów zapoczątkowanych w okresie II wojny światowej, wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów gospodarki miejskiej.

Efekty współpracy:

 • Szpital Miejski w Gdyni:
  • szkolenia zorganizowane w Derriford Hospital w Plymouth.
  • ordynator Oddziału Medycyny Nuklearnej w Derriford Hospital,
   dr D. Keeling w 1991 r. wygłosił wykłady w Szpitalu Miejskim i w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  • trzej kolejni burmistrzowie Plymouth oraz członkowie Towarzystwa Przyjaźni Gdynia Plymouth odwiedzili Szpital w latach 1991-95.
  • od roku 1991 Rada Miasta Plymouth opłaca subskrypcje czasopisma naukowego "European Journal of Nuclear Medicine" dla Szpitala Miejskiego
  • dary dla Szpitala Miejskiego jako wynik współpracy ze szpitalem Derriford oraz Stowarzyszeniem Gdynia Twinning Panel w Plymouth: sprzęt medyczny: jednorazowy sprzęt chirurgiczny i anestezjologiczny, gammakamera firmy IGE (1994 r.) oraz komputer do współpracy z gammakamerą (1996 r.), sześć automatycznych pomp infuzyjnych (1998 r.); leki przeciwastmatyczne
 • Dom Małego Dziecka otrzymał książki, zabawki, ubrania, dziewięciomiesięczne zapasy witamin w tabletkach
 • Miejska Biblioteka Publiczna dostała w darze książki i czasopisma (uzbierany został duży księgozbiór literatury anglojęzycznej)
 • książki oraz kasety wideo zostały przekazane Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Brytyjskiej Gdynia-Plymouth
 • nadanie nazwy "Plymouth" skwerowi w centrum Gdyni - 1982
 • nadanie nazwy "Gdynia Way" jednej z ulic w Plymouth - lipiec 1983
 • uruchomienie fontanny "Plymouth-Gdynia" przy skrzyżowaniu St. Andrew's w Plymouth - październik 1986
 • dary w postaci książek do nauki j.angielskiego (SP nr 1, SP nr 18,
  III LO, IV LO)
 • wymiany międzyszkolne: SP nr 1 - wymiana uczniów i nauczycieli z Elburton Primary School - 1986, 1988, 1989, 1990 oraz Coombe Comprehensive i St. Dunstan's Abbey Schools - 1991; SP nr 18 - wymiana uczniów i nauczycieli z St. Peters Primary School - 1991, 1992
 • pierwsze inauguracyjne spotkanie Gdynia Twinning Panel - marzec 1987   
 • Miasto Gdynia otrzymało angielską budkę telefoniczną do zainstalowania na "Skwerze Plymouth" - kwiecień 1989
 • wystawa gospodarcza "Gdynia Expo '89" zorganizowana w Plymouth, połączona z wizytą "Daru Młodzieży" - kwiecień 1989
 • występ gdyńskiego Teatru Muzycznego z przedstawieniem "Skrzypek na dachu" w teatrze "Theatre Royal" w Plymouth - kwiecień 1989
 • Liceum Ogólnokształcące nr III - 1990 r. przyjazd ok. 60 uczniów z "Theatre Royal", wystawienie spektaklu teatralnego "Wistman's Drum" w auli III LO; w 1991 r. rewizyta w Plymouth uczniów III LO (ok. 60), udział w Festiwalu Teatrów Młodzieżowych, wystawienie przez uczniów z III LO w języku angielskim sztuki Witkacego "Juwenilia"
 • wizyta grupy uczniów gdyńskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Plymouth na zaproszenie "Theatre Royal" - kwiecień 1991
 • Urząd Miasta Gdyni otrzymał w darze aparat faksowy - 1992
 • Urząd Miasta Plymouth sfinansował semestr kursu języka angielskiego dla Antoniny Brożyna (październik 1991) i Zofii Draczkowskiej (styczeń 1992) z Wyższej Szkoły Morskiej w "College of St. Mark & St. John"
 • przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Plymouth zorganizowano kursy języka angielskiego dla Urzędu Miejskiego w Gdyni -1992
 • YMCA - otrzymała w darze wyposażenie siłowni, drukarkę do komputera, zorganizowano kursy języka angielskiego -1993
 • wizyta w Gdyni grupy skautów z Plymstock & District Venture Scouts - sierpień 1991; rewizyta 25 harcerzy gdyńskich w Plymouth - sierpień 1992
 • szkolenie pracownika Banku Komunalnego w NatWestBank w Plymouth - styczeń 1992
 • udział sześciu uczniów z Gdyni w Europejskiej Konferencji Młodzieży w Plymouth - kwiecień 1992
 • występ zespołu "Tamaritans Drama Group" z Plymouth w Teatrze Miejskim w Gdyni z przedstawieniem "Equus" - kwiecień 1993
 • dary w postaci lekarstw i sprzętu medycznego po pożarze Hali Stoczni w 1994 r.
 • wizyta w Gdyni grupy 15 skautów z Plymouth - sierpień 1994
 • występ czternastoosobowej grupy młodzieży z Gdyni w teatrze "Theatre Royal" ("Out of the Rubble") - kwiecień 1995
 • udział młodzieży z Plymouth w gdyńskich Igrzyskach Miast Bliźniaczych (1994, 1995, 1996)
 • udział gdyńskiej drużyny pływackiej WKS Flota w spotkaniach pływackich "Plymouth Leader Swimming Association" - kwiecień 1996
 • współpraca pomiędzy YMCA w Gdyni a YMCA w Plymouth
 • działalność Gdynia Twinning Panel na rzecz Szpitala Miejskiego w Gdyni (utworzenie specjalnego funduszu na sprzęt medyczny dla szpitala)
 • wizyta w Gdyni dwóch dziennikarzy z "Evening Herald" - maj/czerwiec 1996
 • wizyta angielskiego malarza Davida Folleya w Gdyni - plener artystyczny - czerwiec 1996
 • rewizyta gdyńskiego malarza Kazimierza Kordasa w Plymouth - wystawa prac - wrzesień 1996
 • udział w I Konferencji Miast Bliźniaczych Polski i Wielkiej Brytanii w Ostrowcu Świętokrzyskim - wrzesień 1996
 • udział młodzieży gdyńskiej w zawodach sportowych "Plymsport '97" - kwiecień 1997
 • występy teatru "Theatre Royal"  z Plymouth w Teatrze Muzycznym w Gdyni z przedstawieniem "KORCZAK" - wrzesień 1997
 • Gdynia otrzymała w darze od Plymouth 500 kg cebulek żonkila, które zostały zasadzone na Skwerze Plymouth i na Skwerze Kościuszki - wrzesień 1997
 • władze Gdyni przekazały Plymouth 4-metrowe drzewko bożonarodzeniowe (świerk). Choinka została zasadzona w centrum Plymouth i opatrzona tabliczką pamiątkową - listopad 1997
 • udział przedstawiciela Plymouth, specjalisty ds. turystyki w charakterze prelegenta w seminarium: "Model organizacyjny turystyki w województwie, powiecie i gminie" - maj 1998
 • udział w II Konferencji Miast Bliźniaczych Polski i Wielkiej Brytanii w Southport, połączony z wizytą w Plymouth - kwiecień 1999
 • wizyta studyjna w Plymouth przedstawicieli miasta i GOSiR-u dot. budowy, zarządzania i zabezpieczania obiektów sportowych - sierpień 1999
 • wymiana doświadczeń z zakresu modernizacji Skweru Plymouth w Gdyni, przekazanie przez architekta brytyjskiego wskazówek i dokumentacji zdjęciowej do planu zagospodarowania skweru - sierpień 1999
 • wizyta studyjna w Plymouth Pełnomocnika Prezydenta ds. bezpieczeństwa i Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa RM dot. spraw zapobiegania przestępczości, programu Bezpieczne Miasto, prewencji narkotykowej - wrzesień 1999
 • wymiana doświadczeń z zakresu przygotowania przez UM Gdyni przewodnika po mieście dla osób niepełnosprawnych
 • oficjalna wizyta w Gdyni pana Dennisa Camp, Prezydenta Plymouth. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z Prezydentem Gdyni, w trakcie którego pan Camp przekazał dar dla uczniów szkół na terenie Gdyni (SP nr 18, Gimnazjum nr 1, Miejska Biblioteka Publiczna) w postaci książek do nauki języka angielskiego - czerwiec 2000
 • udział reprezentantki teatru z Plymouth w Kongresie Baltica 2000 w Gdyni - wrzesień 2000
 • obchody 25-lecia kontaktów pomiędzy Gdynią i Plymouth w 2001 r:  
  • wizyta przedstawicieli władz Gdyni w Plymouth na ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Plymouth, 
  • organizacja w Plymouth wystawy fotografii gdyńskich artystów - rodziny Śmierzchalskich pt. "Gdynia w obiektywie trzech pokoleń",
  • odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Plymouth na domu, w którym w czasie II wojny światowej była siedziba Polskiej Marynarki Wojennej,
  • wizyta prezydenta Plymouth w Gdyni (4-9.09.2001)
  • organizacja wystawy fotograficznej "Gdynia - Plymouth - 25-lecie współpracy" w galerii "Ratusz" Urzędu Miasta Gdyni (1-30.09.01)
 • przekazanie daru pieniężnego od Gdynia Twinning Panel na zakup wyposażenia do mieszkań chronionych dla wychowanków Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie - czerwiec 2001
 • rewizyta uczniów z gdyńskiego gimnazjum Nr 1 w Plymouth
  (St. Dustan's Abbey School) - lipiec 2001
 • przekazanie przez członka Gdynia Twinning Panel w Plymouth daru pieniężnego dla Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup leków przeciwbólowych, jak również na stworzenie lepszych warunków pacjentom placówki - lipiec 2001
 • przesłanie przez Plymouth (w odpowiedzi na apel Gdyni) pieniędzy zebranych w zbiórce publicznej na rzecz powodzian z gminy Gorzyce - grudzień 2001
 • udział przedstawicieli Plymouth w III Polsko-Brytyjskiej Konferencji Miast Partnerskich w Sopocie. W trakcie pobytu - wizyta w Gdyni w celu odbycia spotkania z przedstawicielami władz Gdyni - kwiecień 2002
 • wizyta w Gdyni uczennic z St. Dunstan's Abbey z Plymouth w ramach wymiany szkolnej z Gimnazjum nr 1 w Gdyni - kwiecień 2003
 • manewry szkoleniowe ORP "Generał K. Pułaski" zorganizowane przy współpracy z Marynarką Królewską Wielkiej Brytanii w Plymouth - czerwiec - lipiec 2003
 • przyznanie mieszkańcowi Gdyni Piotrowi Gruchale Stypendium Królowej Brytyjskiej na roczne studia w Plymouth - wrzesień 2003
 • przekazanie Oddziałowi Dziecięcemu Szpitala Miejskiego w Gdyni odbiornika telewizyjnego ufundowanego przez stowarzyszenie Plymouth-Gdynia Twinning Panel - czerwiec 2004
 • przekazanie Oddziałowi Dziecięcemu Szpitala Miejskiego w Gdyni odtwarzacza DVD/VHS wraz z kompletem płyt DVD i kaset VHS. Dary zostały zakupione z funduszy zebranych przez stowarzyszenie Plymouth-Gdynia Twinning Panel - czerwiec 2005
 • udział przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w dorocznym święcie Plymouth, połączony z omówieniem planów przyszłorocznych obchodów 30-lecia współpracy miast siostrzanych - czerwiec 2005
 • udział delegacji oficjalnej z miasta Plymouth w obchodach 80-lecia Gdyni oraz uhonorowanie Przewodniczącego Gdynia Twinning Panel Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - luty 2006
 • wizyta przedstawicieli Gdynia Twinning Panel w Gdyni w celu omówienia propozycji ufundowania przez stowarzyszenie corocznej nagrody dla najlepszego ucznia z języka angielskiego - wrzesień 2006
 • udział delegacji z Plymouth w uroczystości wręczenia nagrody "Plymouth-Gdynia Twinning Panel" dla najlepszego gdyńskiego maturzysty z języka angielskiego - wrzesień 2007
 • wizyta przedstawicieli Plymouth w Gdyni w związku z udziałem w „The Tall Ships Races 2009" - lipiec 2009
 • przyznanie nagrody pieniężnej „Plymouth - Gdynia Twinning Panel" dla gdyńskiego maturzysty, który osiągnął najlepsze wyniki z języka angielskiego w danym roku (corocznie od 2007 roku) - wrzesień 2014
 • udział delegacji z Plymouth w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na gdyńskim Skwerze Plymouth – maj 2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: dnelke
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2010
Data udostępnienia informacji: 20.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2020 11:17 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
28.07.2017 10:39 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
28.03.2014 13:27 Aktualizacja treści Monika Pawlińska